2024.07.21 | Vasárnap
Dániel, Daniella napja

FEOR kereső
Keresés

Kattintson a megnevezésre a munkakörök listázásához!
0110
Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
 • Honvédtiszt Honvédtiszt (légierő) Honvédtiszt (szárazföldi haderő)
0210
Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
 • Honvéd tiszthelyettes I. (fegyvernemi és ágazati megjelölésével) Honvéd tiszthelyettes II. (fegyvernemi és ágazati megjelöléssel) Honvéd zászlós (fegyvernemi és ágazati megjelöléssel) Kormányőr Koronaőr
0310
Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai
 • Honvéd
1110
Törvényhozó, miniszter, államtitkár
 • Alkotmánybíró
 • Alkotmánybíróság elnöke
 • Állami Számvevőszék alelnöke
 • Állami Számvevőszék elnöke
 • Államtitkár
 • Kormánybiztos
 • Központi Statisztikai Hivatal elnöke
 • elnökhelyettese
 • Köztársasági elnök
 • Legfelsőbb Bíróság elnöke
 • elnökhelyettese
 • Legfőbb ügyész
 • Miniszter
 • Miniszterelnök
 • Országgyűlési biztos
 • Országgyűlési képviselő
 • Önkormányzati képviselő
 • Szakállamtitkár
1121
Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője
 • Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke
 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vezetője
 • APEH Bűnügyi Igazgató
 • Büntető kollégium elnök
 • Fővárosi Bíróság kollégium vezetője
 • kollégiumvezető-helyettese
 • Fővárosi főügyész
 • Fővárosi főügyészhelyettes
 • Helyi bíróság elnöke
 • ill. helyettese
 • Helyi bírósági kollégiumvezető
 • Helyi vezetőügyész
 • vezetőügyész-helyettes
 • Ítélőtábla elnöke
 • Katonai főügyész
 • Legfelsőbb bírósági kollégiumvezető
 • Legfelsőbb bírósági tanácselnök
 • Legfőbb Ügyész helyettese
 • Legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyész
 • Legfőbb ügyészségi főosztályvezető-helyettes ügyész
 • Legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész
 • Magyar Államkincstár elnöke
 • elnökhelyettese
 • Magyar Energia Hivatal elnöke
 • Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
 • Magyar Tudományos Akadémia elnöke
 • Megyei bíróság elnöke
 • elnökhelyettese
 • Megyei bíróság tanácselnöke
 • tanácselnök-helyettese
 • Megyei bírósági kollégiumvezető
 • Megyei főügyész
 • főügyész-helyettes
 • Megyei főügyészségi csoportvezető ügyész
 • Megyei főügyészségi osztályvezető ügyész
 • Megyei rendőrkapitány
 • Miniszterelnöki Hivatal vezetője
 • Minisztériumi főosztályvezető
 • főosztályvezető-helyettes
 • osztályvezető
 • Munkaügyi bíróság elnöke
 • elnökhelyettese
 • OEP osztályvezető
 • Országos Atomenergia Hivatal elnöke
 • Országos hatáskörű szerv területi szervének vezetője
 • Országos hatáskörű szerv vezetője
 • Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója
 • Országgyűlés Hivatalának vezetője
 • Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke
 • Területi közigazgatási
 • igazságszolgáltatási szervezet főosztályvezetője
 • osztályvezetője
1122
Helyi önkormányzat választott vezetője
 • Alpolgármester
 • Főpolgármester
 • Kisebbségi önkormányzat elnöke
 • elnökhelyettese
 • Kisebbségi önkormányzati képviselő
 • Megyei alelnök
 • Polgármester
1123
Helyi önkormányzat kinevezett vezetője
 • Aljegyző
 • Főjegyző
 • Gyámhivatal vezetője
 • Jegyző
 • Körjegyző
 • Megyei főjegyző
 • Polgármesteri hivatal
 • önkormányzat osztályvezetője
1131
Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője
 • Ágazati szakszervezet megyei vezetője
 • Alapítványi elnök
 • Alapítványi igazgató
 • Alapítványi kuratóriumi elnök
 • Alapítványi ügyvezető igazgató
 • Ipartestületi igazgató
 • Közalapítványi vezető
 • Megyei érdekképviselet vezetője
 • Megyei irodavezető (politikai-érdekképviseleti)
 • Munkáltatói érdekvédő szervezet országos elnöke
 • alelnöke
 • Pártelnök
 • Pártfrakció igazgató
 • Pártfrakció-vezető
 • Pártigazgató
 • Pártigazgató-helyettes
 • Politikai szervezet vezetője
 • Politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője
 • Szakmai érdekképviseleti szervezet országos vezetője
 • Szakmai szervezet (pl. kamara) helyi (települési) képviselője
 • Szakszervezet helyi (települési) vezetője
 • Szakszervezet országos elnöke
 • alelnöke
 • Szakszervezeti elnök
 • Szakszervezeti vezető
 • Területi emberbaráti
 • szociális érdek-képviseleti és egyéb szervezet vezetője
 • Területi gazdasági
 • szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője
1132
Egyházi vezető
 • Apát
 • Bíboros érsek
 • Egyházelnök
 • Egyházkerületi vezető
 • Elnök-püspök
 • Érsek
 • Esperes
 • Főrabbi
 • Megyéspüspök
 • Országos egyházi vezető
 • Püspök
 • Szuperintendens
 • Tábori püspök
 • Zsinat lelkészi elnöke
1210
Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
 • Bentlakásos gyermek- és ifjúsági intézmény igazgatója
 • általános igazgatóhelyettese
 • Egészségügyi és szociális szolgáltatási szervezet vezetője
 • Egyetemi
 • főiskolai rektor
 • általános rektorhelyettes
 • Elnök (gazdasági szervezetnél)
 • Elnök-vezérigazgató (gazdasági szervezetnél)
 • Ipari kisszövetkezet elnöke
 • Kórház
 • rendelőintézet főigazgató főorvos
 • általános igazgatóhelyettes
 • Könyvtári főigazgató
 • Levéltári főigazgató
 • Mezőgazdasági szövetkezet elnöke
 • Múzeumi főigazgató
 • Nemzeti könyvtár főigazgatója
 • Nemzeti levéltár főigazgatója
 • Regionális vezető
 • biztosítás
1311
Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője
 • Állattenyésztési telep vezetője
 • Erdészetvezető
 • Halászati egység/szervezet vezetője
 • Halászati telep vezetője
 • Halkeltető telep vezetője
 • Kisállattenyésztő telepvezető
 • Mezőgazdasági egység/szervezet vezetője
 • Mezőgazdasági kísérleti telep vezetője
 • Mezőgazdasági üzemvezető
 • Mezőgazdasági
 • erdőgazdálkodási ágazat vezetője
 • Növénytermesztési telep vezetője
 • Öntözési üzletág vezetője
 • Sertéstelep-vezető
 • Vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető
1312
Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
 • Asztalosműhely-vezető
 • Fűrészüzemvezető
 • Gyáregység-vezető
 • Gyárrészlegvezető
 • Ipari egység/szervezet vezetője
 • Ipari tevékenységet folytató egység/szervezet vezetője
 • Ipariüzem-vezető
 • Ipartelep-vezető
 • Műszaki igazgató
 • igazgatóhelyettes (termelő)
 • Műszaki részegység vezetője (termelő)
 • Termékgyártóüzem-vezető
 • Termelési főmérnök
 • Termelési igazgató
1313
Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője
 • Építési szakipari építésvezető
 • Építési szakipari főépítésvezető
 • Építési üzemvezető
 • Építésvezető
 • Építőipari szerelésvezető
 • Építőipari termelő és szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Épületgépészeti és építési egység/szervezet vezetője
 • Épülkarbantartó részleg vezetője
 • Fő-építésvezető
 • Magas- és mélyépítmény-szigetelő és szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Magasépítési építésvezető
 • Magasépítési főépítésvezető
 • Mélyépítési építésvezető
1321
Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője
 • Áru- és személyszállító egység/szervezet vezetője
 • Áruraktár igazgatója
 • Beszerzési vezető
 • Ellátási és elosztási tevékenységet folytató részegység vezetője
 • Fuvarozási és szolgáltatási egység/szervezet vezetője
 • Fuvarvállaló és szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Gépjármű-közlekedési iroda vezetője
 • Hajóállomás-főnök
 • Hajózási üzem igazgatója
 • Hűtőházvezető
 • Készletgazdálkodási vezető
 • Közgyűjteményi raktár vezetője
 • Közlekedési üzletágigazgató
 • Légi teherfuvarozási vezető
 • Légitaxi-szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Logisztikai igazgató
 • Nemzetközi árufuvarozó egység/szervezet vezetője
 • Raktárház-vezető
 • Raktározási egység/szervezet vezetője
 • Raktározási vezető
 • Repülőtéri igazgatóság vezetője
 • Szállítási igazgató
 • Szállítási osztály vezetője
 • Szállítási üzemvezető
 • Szállítási
 • szállítmányozási
 • raktározási egység/szervezet vezetője
 • Szállítmányozási és raktárgazdálkodási osztály vezetője
 • Szállítmányozási vezető
 • hajózás
 • Szállítmányozó és fuvarozó egység/szervezet vezetője
 • Szállító kirendeltség és telep vezetője
 • Személyfuvarozó egység/szervezet vezetője
 • Teherfuvarozó egység/szervezet vezetője
 • Vámraktár igazgató
 • Vasútállomás vezető
 • Vasúti állomásfőnök
1322
Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
 • Informatikai ágazatvezető
 • Informatikai igazgató
 • Informatikai-projekt igazgatója
 • Internetes szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Internetes tartalomszolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Kábeltévé szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Operációs vezető
 • számítástechnika
 • Rendszerintegrációs igazgató
 • Számítástechnikai és ügyvitelszervezési egység/szervezet vezetője
 • Számítástechnikai fejlesztő-szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Számítástechnikai kirendeltség vezetője
 • Számítástechnikai osztály vezetője
 • Számítástechnikai tevékenységet folytató részegység vezetője
 • Számítástechnikai üzletágvezető
 • Számítógép biztonsági igazgató
 • Számítógépterem-vezető
 • Számítóközpont-vezető
 • Szoftverfejlesztő és szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Telekommunikációs egység/szervezet vezetője
1323
Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője
 • Bankfiókvezető
 • Biztosítófiók vezetője
 • Biztosítókirendeltség vezetője
 • Hálózati fiókigazgató (takarékszövetkezeti)
 • Pénzforgalmi igazgató (pénzintézeti)
 • Pénzforgalmi vezető (pénzintézeti)
 • Pénzintézet megyei
 • kerületi igazgatója
 • Pénzintézet megyei
 • kerületi osztályvezetője
 • Pénzintézeti fiók vezetője
 • Pénzintézeti igazgatóság vezetője
 • Pénzintézeti kirendeltség vezetője
 • Pénzintézeti központ főosztályvezetője
 • osztályvezetője
 • Pénzváltással foglalkozó egység/szervezet vezetője
 • Területi vezető
 • biztosítás
1324
Szociális tevékenységet folytató egység vezetője
 • Családsegítő és szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Családsegítő szolgálat vezetője
 • Értelmi fogyatékosok gondozásával foglalkozó otthon vezetője
 • Értelmi fogyatékosok napközi otthonának vezetője
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi egység/szervezet vezetője
 • Igazgató
 • ifjúsági szociálisotthon
 • Körzeti vezető
 • idősek és fogyatékkal élők segítése
 • Körzeti vezető
 • otthoni segítségnyújtás
 • Osztályvezető nővér (szociális otthon)
 • Otthonvezető (bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben)
 • Szociális otthon igazgatója
1325
Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője
 • Bölcsőde vezetője
 • Gyermekgondozási központ vezetője
1326
Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője
 • Geriátriai gondozási központ vezetője
 • Idősek klubjának vezetője
 • Idősek otthonának igazgatója
 • Igazgató
 • nyugdíjasotthon
1327
Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője
 • Akupunktúraszalon-vezető
 • Ápolási igazgató
 • Ápolásszakmai vezető
 • Ápolóotthon vezetője
 • Egészségügyi szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Egészségvédő és tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Intézetvezető főnővér
 • egészségügy
 • Klinikai osztályvezető (főorvos)
 • Klinikaigazgató
 • kórház
 • Kórházvezető főnővér
 • Magánorvosi rendelő és -klinika vezetője
 • Osztályvezető főnővér
 • Osztályvezető főorvos
 • Osztályvezető nővér
 • Plasztikai sebészeti klinika vezetője
 • Szakrendelést vezető főorvos
 • Természetgyógyászati szolgáltató egység/szervezet vezetője
1328
Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője
 • Autósiskola ügyvezetője
 • Dékán
 • dékánhelyettes
 • Egyetemi tanszékvezető
 • Gépjárművezető-képző iskola vezetője
 • Gyakorlóiskola igazgatója
 • Iskolaigazgató
 • általános igazgatóhelyettes
 • Magánóvoda-vezető
 • Nyelviskola vezetője
 • Nyelvoktató és szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Nyelvstúdió vezetője
 • Oktatási igazgató
 • Oktatási tevékenységet folytató egység/szervezet vezetője
 • Szakmai továbbképző egység/szervezet vezetője
 • Tanműhelyvezető
 • Tanszékvezető egyetemi docens
 • Tanszékvezető egyetemi tanár
 • Távoktató egység/szervezet vezetője
 • Továbbképző intézet vezetője
1329
Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője
 • Állatklinika-vezető
 • Biztonsági igazgató
 • Biztonsági osztályvezető
 • Biztonsági szakágvezető
 • Biztonsági szolgálat vezetője
 • Börtönigazgató
 • Javítóintézeti igazgató
 • Magánnyomozó-iroda vezetője
 • Őrző-védő szolgálat vezetője
 • Rendészeti vezető
 • Rendőrfelügyelő
 • Vagyonvédelmi és kármegelőzési egység/szervezet vezetője
 • Vagyonvédelmi és nyomozó egység/szervezet vezetője
1331
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • Kollégiumigazgató
 • Motelvezető
 • Panzióvezető
 • Recepcióvezető (szállodai)
 • Szállodavezető
 • Turistaszálló-vezető
 • Üdülővezető
 • Vendéglátó egység/szervezet vezetője
1332
Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
 • Bárvezető
 • Cukrászdavezető
 • Csárda üzletvezetője
 • Étterem üzletvezetője
 • Éttermi és rendezvényigazgató
 • Éttermi igazgató
 • Éttermi üzletvezető
 • Hidegkonyha-vezető
 • Kertvendéglő üzletvezetője
 • Munkahelyi étkezde
 • étterem vezetője
 • Népkonyha vezetője
 • Szállodai cukrászda üzletvezetője
 • Szállodai salátabár üzletvezetője
 • Vendéglő üzletvezetője
1333
Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
 • Autóértékesítési vezető
 • Belkereskedelmi igazgató
 • Boltvezető
 • Fatelepvezető (kereskedelmi)
 • Fióküzlet vezetője
 • Gyógyszertárvezető
 • Kereskedelmi ágazatvezető
 • Kereskedelmi áruforgalmi vezető
 • Kereskedelmi egység/szervezet igazgatója
 • Kereskedelmi egység/szervezet vezetője
 • Kereskedelmi igazgató
 • Kereskedelmi vezető
 • Kereskedelmi
 • áruforgalmi
 • értékesítési igazgató
 • főosztály
 • osztály vezetője
 • Kisgépkölcsönző egység/szervezet vezetője
 • Kiskereskedelmi üzlet vezetője
 • Külkereskedelmi igazgató
 • Külkereskedelmi osztály vezetője
 • Külkereskedelmi vállalkozási főosztály
 • osztály vezetője
 • Lízing gazdasági szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Nagykereskedelmi részleg vezetője
 • Nagykereskedelmi telep
 • lerakat
 • kirendeltség
 • raktárház vezetője
1334
Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • Befektetési és kereskedelemfejlesztési tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Befektetési tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Elektronikusmédia-figyelő egység/szervezet vezetője
 • Fordító és műszaki szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Fordítóiroda-vezető
 • Földmérő egység/szervezet vezetője
 • Gazdasági tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Hanglemezkiadó egység/szervezet vezetője
 • Hirdetésszervező egység/szervezet vezetője
 • Információkereskedelmi egység/szervezet vezetője
 • Ingatlanbérbeadó és ingatlanfejlesztő egység/szervezet vezetője
 • Ingatlanforgalmazási egység/szervezet vezetője
 • Ingatlanközvetítő és -forgalmazó egység/szervezet vezetője
 • Ingatlanközvetítő iroda vezetője
 • Jogi és műszaki szakértő egység/szervezet vezetője
 • Jogi igazgató
 • Jogi iroda vezetője
 • Jogtanácsosi munkaközösség vezetője
 • Kockázati befektető és tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Mérnöki tervező és tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Minőségbiztosítási tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Munkaerőkölcsönző egység/szervezet vezetője
 • Munkaközvetítő iroda vezetője
 • Személy- és vagyonvédelmi egység/szervezet vezetője
 • Térségfejlesztési tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Ügyvédi munkaközösség vezetője
 • Ügyviteli szolgáltatási egység/szervezet vezetője
 • Ügyvitelszervező egység/szervezet vezetője
 • Üzleti szolgáltatási egység/szervezet vezetője
 • Vámügyintéző egység/szervezet vezetője
1335
Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
 • Alkotótelepi vezető
 • Art direktor
 • Balettigazgató
 • Diszkó vezető
 • Film- és videoklub vezető
 • Filmstúdió-vezető
 • Fő-zeneigazgató
 • Galériavezető
 • Grafikai stúdióvezető
 • Helyi televíziótársaság vezetője
 • Igazgató karnagy
 • Képzőművészeti stúdió vezetője
 • Kerületi fiókkönyvtár vezetője
 • Könyvtári osztályvezető
 • Könyvtárigazgató
 • Könyvtárvezető
 • Kulturális kisszövetkezet vezetője
 • Kultúrintézet igazgató
 • Kultúrotthon-vezető
 • Levéltári igazgató
 • Levéltári intézmény osztályvezetője
 • Mozi igazgató
 • Mozi üzemvezető
 • Múzeumi osztályvezető
 • Múzeumigazgató
 • Művelődési ház igazgatója
 • Művészeti galéria vezetője
 • Művészeti vezető
 • Művészotthon-vezető
 • Olvasószolgálati osztály vezetője
 • Színházigazgató
 • Tájékoztatási és bibliográfiai osztály vezetője
1336
Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője
 • Aerobicterem vezetője
 • Fitness klub vezetője
 • Fitnessterem vezetője
 • Fürdővezető
 • Horgászegyesületi vezető
 • Kaszinóvezető
 • Kondicionálóterem vezetője
 • Mozgásstúdió-vezető
 • Sportegyesület vezetője
 • Sportklub vezetője
 • Sportlétesítmény vezetője
 • Sportosztály vezetője
 • Sport-szakosztályvezető
 • elnök
 • Strandvezető
 • Szabadidőközpont igazgatója
 • Testápolószalon-vezető
 • Testépítő és szolgáltató tevékenységet végző egység/szervezet vezetője
 • Uszodavezető
1339
Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • Divatstúdió vezetője
 • Eredetiségvizsgáló egység/szervezet vezetője
 • Fénymásoló egység/szervezet vezetője
 • Fodrász kisszövetkezet vezetője
 • Fodrászati üzlet vezetője
 • Hajstúdió-vezető
 • Helyi víz- és csatornaközműveket üzemeltető egység/szervezet vezetője
 • Hírközlési
 • postai tevékenységet folytató részegység vezetője
 • Hírlapelosztó-központ vezetője
 • Hulladékgazdálkodási egység/szervezet vezetője
 • Kézbesítőosztály-vezető
 • Kispostavezető
 • Kozmetikai szalon vezetője
 • Kozmetikai üzlet vezetője
 • Közterületi kommunális üzem vezetője
 • Köztisztasági telep vezetője
 • Községi vízmű vezetője
 • Lakossági hulladékszállítási vezető
 • Meteorológiai állomás vezetője
 • Nemzetközi posta kicserélő üzemvezető
 • Partnerközvetítő egység/szervezet vezetője
 • Posta elszámoló központ vezető
 • Postaforgalmi igazgatóhelyettes
 • Postaforgalmi kirendeltség vezetője
 • Postahivatal-vezető
 • Postaigazgatósági igazgató
 • Szemétlerakó telep vezetője
 • Szemétszállítási üzemegység vezetője
 • Szemétszállítási
 • -elhelyezési vezető
 • Szennyvíztisztító telep vezetője
 • Szerencsejáték szervező egység/szervezet vezetője
 • Szervizvezető
 • Takarítószövetkezet vezetője
 • Táplálkozási fejlesztő és szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Távbeszélő-hálózati osztály vezetője
 • Távbeszélőüzem vezetője
 • Teleház vezetője
 • Települési víz- és csatornaközmű vezetője
 • Temetkezési szolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Területi igazgató
 • postai
 • Üzemeltetési osztályvezető
 • postai
 • Városi forgalmi alközpont vezetője
 • Vegytisztító egység/szervezet vezetője
 • Vízellátás
 • csatornázás üzemigazgató
 • Vízellátási üzemmérnökség vezetője
 • Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője
 • Vízgazdálkodási társulat üzemvezetője
 • Vízgazdálkodási társulat vezetője
 • Vízműtelepvezető
 • Vízügyi üzemvezető
1411
Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
 • Adótanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Belső ellenőrzési igazgató
 • Bérszámfejtő egység/szervezet vezetője
 • Főkönyvelő
 • Gazdasági igazgató
 • Gazdasági irodavezető
 • Kontrolling és tervezési vezető
 • Kontrolling igazgató
 • Könyvelési és ellenőrzési osztály vezetője
 • Könyvelő és adótanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Könyvszakértő és vagyonértékelő egység/szervezet vezetője
 • Közgazdasági és számviteli igazgatóság vezetője
 • Központi elszámolási és készpénz-gazdálkodási osztályvezető
 • Pénzbefektetési tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Pénzforgalmi értékesítéstervezési és támogatási osztályvezető
 • Pénzügyi- és adóosztály vezetője
 • Pénzügyi és költségvetési osztály vezetője
 • Pénzügyi és könyvszakértő egység/szervezet vezetője
 • Pénzügyi és számviteli osztályvezető
 • Pénzügyi gazdasági ellenőrzési osztályvezető
 • Pénzügyi igazgató
 • főosztály
 • osztály vezetője
 • Pénzügyi vezérigazgató-helyettes
 • Pénzügyi vezető
 • Számviteli és pénzügyi vezető
 • Számviteli osztályvezető
 • Számviteli vezető
 • Vállalatstatisztikai osztályvezető
1412
Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője
 • Foglalkoztatási osztályvezető
 • Humán erőforrás fejlesztési igazgató
 • Humán erőforrás fejlesztési osztályvezető
 • Humán erőforrás gazdálkodási igazgató
 • Humán erőforrás tervezési és gazdálkodási osztályvezető
 • Humán erőforrás vezérigazgató-helyettes
 • Humánpolitikai egység vezetője
 • Humánpolitikai osztály vezetője
 • Munkaerőpiaci igazgató
 • Munkaügyi osztály vezetője
 • Munkaügyi vezető
 • Oktatás-fejlesztési és koordinációs osztályvezető
 • Oktatási osztály vezetője
 • Személyzeti és munkaügyi főosztály vezetője
 • Személyzeti felügyelő
 • Személyzeti igazgató
 • Személyzeti osztályvezető
 • Személyzeti vezető
1413
Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője
 • Alkalmazásfejlesztési irodavezető
 • Fajtakísérleti állomásvezető
 • Fejlesztési főosztály
 • osztály vezetője
 • Fejlesztési igazgató
 • Gyógyszerkutató szervezet vezetője
 • Innovációs vezető
 • Iparfejlesztési igazgató
 • Kutatásfejlesztési egység/szervezet vezetője
 • Kutatási és fejlesztési főosztály
 • osztály vezetője
 • Kutatási laboratóriumi osztályvezető
 • Kutatási részleg vezetője
 • Kutatásvezető
 • Kutatólabor vezető
 • Laboratóriumvezető
 • fizika
 • Laboratóriumvezető
 • gyógyszerészet
 • Laboratóriumvezető
 • kémia
 • Minőségfejlesztési irodavezető
 • Műszaki fejlesztési igazgató
 • Pályázati irodavezető
 • Újítási vezető
1414
Vállalati stratégiatervezési egység vezetője
 • Stratégiai és fejlesztési igazgató
 • Stratégiai fejlesztési vezető
 • Stratégiai vezetési tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Terv és kontrolling vezető
 • Tervezési igazgató
 • Tervezési osztályvezető
 • Üzleti tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Üzletviteli tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Vállalati kapcsolatok vezetője
1415
Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője
 • Category manager
 • Értékesítésfejlesztési vezető
 • Értékesítési controllingvezető
 • Értékesítési és marketingigazgató
 • Értékesítési és ügyfélkapcsolati osztályvezető
 • Értékesítési igazgató
 • Értékesítési osztályvezető
 • Értékesítési vezető
 • Kereskedelmi és marketingvezető
 • Marketingkutató egység/szervezet vezetője
 • Piac- és közvélemény-kutató egység/szervezet vezetője
 • Piacfejlesztési igazgató
 • Piackutatási vezető
 • Piackutató-irodavezető
 • Termékmarketing igazgató
 • Trademarketing vezető
 • Vállalatelemzési és módszertani osztályvezető
1416
Reklám-, pr- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
 • Call-center üzemeltetési osztályvezető
 • Hirdetési igazgató
 • Kereskedelmi és propagandaosztály vezetője
 • Kommunikációs és marketingigazgató
 • Kommunikációs igazgató
 • Kommunikációs tanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Marketing és PR igazgató
 • Marketingigazgató
 • Marketingiroda-vezető
 • Marketingkoordinációs vezető
 • Marketingtanácsadó egység/szervezet vezetője
 • Marketingtervező egység/szervezet vezetője
 • Marketingvezető
 • Médiaigazgató
 • Piackutató egység/szervezet vezetője
 • PR osztályvezető
 • PR vezető
 • PR-igazgató
 • Public Relations igazgató
 • Reklám- és információszolgáltató egység/szervezet vezetője
 • Reklám- és rendezvényszervező egység/szervezet vezetője
 • Reklám- és tömegkommunikációs vezető
 • Reklámvezető
 • Ügyfélkapcsolati vezető
 • Ügyfélszolgálati igazgató
 • Ügyfélszolgálati irodavezető
 • Ügyfélszolgálati vezető
 • Vevőszolgálati osztályvezető
 • Vevőszolgálati vezető
1419
Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője
 • Adat- és információvédelmi osztályvezető
 • Adminisztratív vezető
 • Ellenőrzési és minőségbiztosítási osztályvezető
 • Gondnokságvezető
 • Igazgatási osztályvezető
 • Igazgatási vezető
 • Irattárvezető
 • Karbantartási igazgató
 • Környezetvédelmi igazgató
 • Környezetvédelmi vezető
 • Munkabiztonsági és környezetvédelmi vezető
 • Munkabiztonsági vezető
 • Műszaki igazgató
 • igazgatóhelyettes (nem termelő)
 • Műszaki részegység vezetője (nem termelő)
 • Színházi műszaki igazgató
 • Színházi műszaki vezető
2111
Bányamérnök
 • Bányászati kutató-mérnök
 • Biztonságtechnikai megbízott mérnök
 • bányászat
 • Észlelő mérnök
 • bányászat
 • Fejlesztési mérnök
 • bányászat
 • Folyamatmérnök
 • bányászat
 • Frontmérnök
 • bányászat
 • Kőolaj-kitermelő mérnök
 • Robbantástechnikai mérnök
 • Robbantásvezető mérnök
 • Termelési mérnök
 • bányászat
 • Tervezőmérnök
 • bányászat
2112
Kohó- és anyagmérnök
 • Anyagmérnök
 • kohászat
 • Ércpróbavegyész-mérnök
 • Fémkitermelő kohómérnök
 • Folyamatmérnök
 • kohászat
 • Hatékonyságfejlesztési mérnök
 • kohászat
 • Kohászati technológiai mérnök
 • Kutatómérnök
 • kohászat
 • Metallurgiai szakmérnök
 • Öntödei kohómérnök
 • Radioaktívanyag kohómérnök
 • Termelési mérnök
 • kohászat
2113
Élelmiszer-ipari mérnök
 • Cukoripari mérnök
 • Cukoripari üzemmérnök
 • Édesipari üzemmérnök
 • Élelmiszeripari fejlesztő mérnök
 • Élelmiszer-ipari kutatómérnök
 • Hűtőipari gyártási üzemmérnök
 • Sörtermelési üzemmérnök
 • Tartósító (konzervipari) mérnök
 • Tejipari szakmérnök
 • Tejporgyártó üzemmérnök
2114
Fa- és könnyűipari mérnök
 • Bőripari üzemmérnök
 • Bútortervező faipari üzemmérnök
 • Bútortervező mérnök
 • Cellulóz- és papíripari mérnök
 • Cipőtervezőmérnök
 • Csomagolásfejlesztő mérnök
 • Csomagolástechnológiai mérnök
 • Fa-és könnyűipari termelésirányító mérnök
 • Faipari mérnök
 • Faipari üzemmérnök
 • Nyomdaipari gyártás-előkészítő üzemmérnök
 • Nyomdaipari üzemmérnök
 • Papíripari üzemmérnök
 • Ruhaipari mérnök
 • Ruhaipari modellező mérnök
 • Textilipari fejlesztési üzemmérnök
 • Textilipari üzemmérnök
 • Textilmérnök
 • Üveg- és agyagipari mérnök
2115
Építészmérnök
 • Belsőépítész
 • Beruházás-lebonyolító
 • Építész tervezőmérnök
 • Statikus mérnök
 • Úttervező mérnök
2116
Építőmérnök
 • Építményfenntartó üzemmérnök
 • Építőmérnök
 • Hidász mérnök
 • Hídmérnök
 • Hídmester
 • Közműépítő mérnök
 • Mélyépítési építőmérnök
 • Mélyépítő mérnök
 • Mélyépítő tervező mérnök
 • Rezgésdiagnosztikai mérnök
 • Szerkezetépítő mérnök
 • Vízépítő mérnök
2117
Vegyészmérnök
 • Analitikus (vegyész) mérnök
 • Anyagvizsgáló
 • minősített laboráns
 • diplomás
 • Fejlesztő vegyész
 • Gyógyászati kutatómérnök
 • vegyészet
 • Kőolajipari vegyészmérnök
 • Műanyagfeldolgozó mérnök
 • Nehézvegyipari mérnök
 • Polimeripari mérnök
 • Szervesvegyipari mérnök
 • Szervetlen-vegyipari mérnök
 • Szilikátipari mérnök
 • Termelési mérnök
 • vegyipar
 • Tervezőmérnök
 • vegyipar
 • Textilvegyész
2118
Gépészmérnök
 • Autóalkatrész tervező mérnök
 • Autótervező mérnök
 • Épületgépészeti mérnök
 • Épületgépészeti tervező mérnök
 • Erőgépészeti üzemmérnök
 • Fejlesztési mérnök
 • gépgyártás
 • Folyamatmérnök
 • gépgyártás
 • Fűtőberendezések
 • szellőzőberendezések mérnöke
 • Gépészüzemmérnök
 • Gépgyártástechnológiai üzemmérnök
 • Gépipari kutató
 • Gépjármű szakmérnök
 • Gépjárműüzemi szakmérnök
 • Gépkocsikonstruktőr
 • Géptervező mérnök
 • Hajókonstruktőr
 • Hatékonyságfejlesztési mérnök
 • gépgyártás
 • Hegesztőmérnök
 • Hengerfejgyártási mérnök
 • Hidraulikai mérnök
 • Járműgépészeti mérnök
 • Karbantartási mérnök
 • gépgyártás
 • Kenéstechnikai mérnök
 • Konstruktőr mérnök
 • Kutatómérnök
 • gépgyártás
 • Légtechnikai rendszertervező mérnök
 • Mechatronikai mérnök
 • Mélytengeri gépészmérnök
 • Mezőgazdasági gépészeti tanácsadó mérnök
 • Mezőgazdasági gépészmérnök
 • Műszer- és finommechanikai szakmérnök
 • Összeszerelési mérnök
 • gépgyártás
 • Repülőgépmérnök
 • Sokszorosítási folyamatgépész
 • Szellőzőberendezés mérnök
 • Szerszámfejlesztő
 • Szerszámgépgyártó tervező mérnök
 • Szerszámmérnök
 • Szerszámtechnológus mérnök
 • Szerszámtervező mérnök
 • Termékfejlesztő
 • gépgyártás
 • Termelési mérnök
 • gépgyártás
 • Termeléstervezési mérnök
 • gépgyártás
 • Tesztelőmérnök
 • gépgyártás
 • Turbinamérnök
2121
Villamosmérnök (energetikai mérnök)
 • Atomerőmű mérnök
 • Elektromoshálózat kiépítő mérnök
 • Elektromoshálózat-tervező
 • Energetikai üzemmérnök
 • Energiaelosztó mérnök
 • Energiafejlesztési mérnök
 • Erősáramú főkonstruktőr
 • Erősáramú tervezőmérnök
 • Erősáramú villamosmérnök
 • Fejlesztömérnök
 • energia rendszerek
 • Folyamatmérnök
 • villamos energia
 • Hálózatüzemeltetési mérnök
 • Karbantartási mérnök
 • villamos energia
 • Kutatómérnök
 • villamos energia
 • Mérnök
 • elektromos berendezések
 • Mérnök
 • elektromos rendszerek kiépítése
 • Mérnök
 • energiarendszerek kiépítése
 • Mérnök
 • energiatermelés fejlesztése
 • Mérnök
 • energiatermelési felügyelet
 • Mérnök
 • hálózattervezés
 • Mérnök
 • minőség
 • villamosenergia
 • Mérnök
 • tervezés
 • villamosenergia
 • Mérnök
 • vezetékes technológia
 • Nagyfeszültségi szakértő
 • mérnök
 • Szabványosítási mérnök
 • villamos energia
 • Termékfejlesztő
 • távközlés
 • Termékfejlesztő
 • villamos energia
 • Vezérléstechnikai technológus
 • mérnök
 • Villamos automatikai mérnök
 • Villamosenergia-ipari kutatómérnök
 • Villamosgép-tervező
 • Vontatási villamosmérnök
2122
Villamosmérnök (elektronikai mérnök)
 • Alkalmazási mérnök
 • számítógépgyártás
 • Átviteltechnikai fejlesztő mérnök
 • Átviteltechnikai üzemeltető mérnök
 • Automatizálási mérnök
 • Elektronikai fejlesztő mérnök
 • Elektronikus mérnök
 • Elektronikusműszer-készítő mérnök
 • Épületvillamossági tervező mérnök
 • Folyamatmérnök
 • elektronika és távközlés
 • Gyengeáramú villamosmérnök
 • Hardver designer
 • fejlesztési mérnök
 • Hardvertervező
 • Informatikai és koordinácios mérnök
 • Integrált áramkör tervező
 • mérnök
 • Irányítástechnikai karbantartó-mérnök
 • Irányítástechnikai mérnök
 • Irányítástechnikai üzemmérnök
 • Jeladó mérnök
 • Jelzőberendezések mérnöke
 • Kapcsolástechnikai rendszermérnök
 • Mérnök
 • rendszertervezés
 • elektronika
 • Mérnök
 • termelés
 • elektronika
 • Műszer- és szabályozástechnikai szakmérnök
 • Összeszerelési mérnök
 • elektronika
 • Rendszerirányítás vizsgáló mérnök
 • Számítástechnikai hálózatfejlesztési mérnök
 • Számítástechnikai mérnök
 • Számítástechnikai szervizmérnök
 • Számítógép karbantartó mérnök
 • Számítógépes fejlesztőmérnök
 • Termelési mérnök
 • elektronika
 • Világítástechnikai mérnök
 • Világítóberendezés-mérnök
 • Villamosmérnök
 • hajózás
2123
Telekommunikációs mérnök
 • Adatkommunikációs fejlesztőmérnök
 • Akusztikus mérnök
 • Audiotechnikai mérnök
 • Hangmérnök
 • Híradástechnikai bemérő mérnök
 • Híradástechnikai és műszeripari mérnök
 • Híradástechnikai mérnök
 • Híradástechnikai szakmérnök
 • Hiradástechnikai tervező
 • Kísérleti mérnök
 • távközlés
 • Kommunikációs mérnök
 • Konstruktőr
 • távközlés
 • Kutatómérnök
 • távközlés
 • Lokátormérnök
 • Mérnök
 • távközlés
 • Műholdkezelő
 • Radarmérnök
 • Rádiómérnök
 • Rádiótechnikai mérnök
 • Távközlési fejlesztőmérnök
 • Távközlési kutató
 • mérnök
 • Távközlési rendszermérnök
 • Telefonhálózat irányító mérnök
 • Telefonhálózat tervező mérnök
 • Telekommunikációs fejlesztőmérnök
 • Telekommunikációs mérnök
 • Televíziós műszaki adásrendező
 • Tervezőmérnök
 • távközlés
2131
Mezőgazdasági mérnök
 • Agrármérnök
 • Agronómus
 • Állat-egészségügyi üzemmérnök
 • Állattenyésztési üzemmérnök
 • Állattenyésztő mérnök
 • Biomérnök
 • Gyümölcstermesztési tanácsadó
 • mérnök
 • Háziállat-tenyésztési tanácsadó
 • mérnök
 • Kertészeti kutató mérnök
 • Kertészmérnök
 • Mezőgazdasági gazdálkodási szaktanácsadó
 • mérnök
 • Mezőgazdasági mérnök
 • Mezőgazdasági szakértő és szaktanácsadó
 • mérnök
 • Mezőgazdász
 • mezőgazdasági tanácsadó
 • Növénynemesítő
 • mérnök
 • Növénytermesztési mérnök
 • Növénytermesztési tanácsadó
 • mérnök
 • Növénytermesztési üzemmérnök
 • Szántóföldi növénytermelési mérnök
 • Szőlőnemesítő
 • mérnök
 • Takarmánygazdálkodási mérnök
 • Tenyésztési szaktanácsadó
 • mérnök
 • Törzskönyvező agrármérnök
 • Vetőmagszaporítási mérnök
2132
Erdő- és természetvédelmi mérnök
 • Erdészeti kutató
 • mérnök
 • Erdészeti szakértő
 • mérnök
 • Erdő- és természetvédelmi mérnök
 • Erdő- és vadgazda mérnök
 • Erdőfelügyelő
 • mérnök
 • Erdőgazdálkodási kutató
 • mérnök
 • Erdőgazdasági szakértő
 • mérnök
 • Erdőgondnok
 • mérnök
 • Erdőmérnök
 • erdészeti tanácsadó
 • Erdőrendező
 • mérnök
 • Erdőtervező
 • mérnök
 • Képesített erdész
 • mérnök
 • Regionális vadállomány-kezelési tanácsadó
 • Táj- és környezetvédelmi tervező szakmérnök
 • Természetvédelmi előadó (önkormányzati)
 • Természetvédelmi felügyelő
 • Területrendezési erdőfelügyelő
 • mérnök
 • Vadállomány-felügyelő mérnök
 • Vadállomány-kezelési tanácsadó mérnök
 • Vadállomány-kezelő
 • mérnök
 • Vadállomány-tanácsadó
 • Vadászati felügyelő
 • mérnök
 • Vadászati szakfelügyelő
 • mérnök
 • Vadászati tanácsadó
 • mérnök
 • Vadgazdálkodási mérnök
 • Vadgazdamérnök
 • Vadtartási tanácsadó
 • mérnök
2133
Táj- és kertépítészmérnök
 • Kert és tájépítő mérnök
 • Tájkertészeti mérnök
 • Tájtervező mérnök
2134
Település- és közlekedéstervező mérnök
 • Forgalomtechnikai szaktanácsadó
 • Fuvartervező mérnök
 • Közlekedési mérnök
 • Településfejlesztő és -üzemeltető mérnök
 • Településmérnök
 • Településrendezési mérnök
 • Városi közlekedési szakmérnök
 • Várostervező építészmérnök
2135
Földmérő és térinformatikus
 • Birtokrendező földmérő mérnök
 • Fotogrammetriai mérnök
 • Föld-/területhasznosítási mérnök
 • Földmérő mérnök
 • Földrendező mérnök
 • Geográfus
 • Kataszteri földmérő mérnök
 • Kutató térképész-földmérő
 • Mezőgazdasági földmérő mérnök
 • Térinformatikus
 • Térképész
 • Vízgazdálkodási földmérő mérnök
2136
Grafikus és multimédia-tervező
 • 2D grafikus
 • 3D grafikus
 • Számítógépes grafikus
 • Web grafikus
 • Webdesigner
 • Weboldal-grafikus
2137
Minőségbiztosítási mérnök
 • Anyagvizsgáló szakmérnök
 • Beszállítói minőségbiztosítási mérnök
 • Hibaanalízismérnök
 • Mérnök
 • építőipari ellenőrzés
 • Mérnök
 • minőségellenőrzés
 • elektronika
 • Mérnök
 • minőségellenőrzés
 • kohászat
 • Mérnök
 • tesztelés
 • villamosenergia
 • Minőségbiztosítási anyagvizsgáló
 • mérnök
 • Minőségbiztosítási mérnök
 • bányászat
 • Minőségbiztosítási mérnök
 • építőipar
 • Minőségellenőrzési mérnök
 • elektronika és távközlés
 • Minőségmérnök
 • vegyipar
 • Tesztelő mérnök
 • távközlés
 • Tesztelőmérnök
 • építőipar
2139
Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • Metrológus mérnök
 • Szennyvíztechnológus mérnök
 • Víz- és szennyvíztechnológus
2141
Rendszerelemző (informatikai)
 • Folyamatszervező informatikus
 • Információrendszer-elemző és -tervező
 • Informatikai elemző
 • Informatikai koordinátor
 • Informatikai tanácsadó
 • Kommunikáció/számítógépes elemző
 • Rendszer koordinátor (informatikai)
 • Rendszeranalitikus (informatikai)
 • Rendszerintegrátor (informatikai)
 • Rendszerszervező (informatikai)
 • Rendszertámogató (informatikai)
 • Rendszertanácsadó
 • Rendszertervező (informatikai)
 • Rendszertervező matematikus (informatikai)
 • SAP konzulens (informatikai)
 • Számítástechnikai modellkészítő
 • Számítástechnikai tanácsadó
 • Számítástechnikai tudományos kutató
2142
Szoftverfejlesztő
 • Mérnök informatikus
 • Mérnök
 • számítógépes rendszerek
 • Rendszerszoftveres
 • Rendszertervező
 • SAP szakértő (informatikai)
 • Szoftver tesztmérnök
 • Szoftveranalitikus
 • Szoftverfejlesztő
 • informatikus
 • Szoftverkarbantartó
 • Szoftverprogramozó
 • Szoftvertervező
2143
Hálózat- és multimédia-fejlesztő
 • Animáció/számítógépes játék/multimédia-programozó
 • Honlap tervező
 • Internetes honlapkészítő
 • karbantartó
 • Internetszerkesztő
 • Multimédia-alkalmazásfejlesztő
 • Multimédiafejlesztő
 • Tartalommenedzser
 • elektronikus megjelenés
 • Web fejlesztő
 • Weblapkészítő
 • Weblaptervező
 • Webmester
 • Web-programozó
 • Web-site szerkesztő
 • Web-szerkesztő
 • Webtervező
2144
Alkalmazásprogramozó
 • Alkalmazásfejlesztő informatikus
 • Alkalmazási rendszergondozó
 • Alkalmazás-programozó
 • Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő
 • Informatikai alkalmazásfejlesztő
 • Internetes alkalmazásfejlesztő
 • Programfejlesztő
 • Számítógépes programozó
2149
Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző
 • Rendszertesztelő
 • Szoftvertesztelő
2151
Adatbázis-tervező és -üzemeltető
 • Adatbázis elemző
 • Adatbázis fejlesztő
 • Adatbázis rendszergazda
 • Adatbázis-felelős
 • Adatbázis-kezelő
 • Adatbázistervező
 • Adatrendszergazda
2152
Rendszergazda
 • Általános rendszergazda (informatikai)
 • Informatikus rendszergazda
 • Rendszerüzemeltető (informatikai)
 • SAP rendszergazda
 • Számítástechnikai rendszergazda
 • Számítástechnikai szoftvertelepítő
 • Vírus szakértő (számítástechnikai)
2153
Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
 • Internet rendszergazda
 • Internethálózati tervező
 • Számítógéphálózati tervező
 • Számítőgéphálózat-üzemeltető
2159
Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
 • Adatbiztonsági felelős
 • Adatbiztonsági mérnök
 • Adatvédelmi és -biztonsági felelős
 • Biztonsági elemző
 • adatfeldolgozás és informatika
 • Hozzáférési ellenőr
 • adatfeldolgozás és informatika
 • Informatikai auditor
2161
Fizikus
 • Atomfizikus
 • Elméleti fizikus
 • Kísérleti fizikus
 • Kutató fizikus
 • Lézerfizikus
 • Magfizikus
 • Matematikai fizikus
 • Plazmafizikus
 • Radiofizikus
 • Reaktorfizikus
 • Részecske fizikus
 • Sugárfizikus
 • Üzemfizikus
2162
Csillagász
 • Asztrofizikus
 • Csillagász
 • Kozmológus
 • Napfizikus
2163
Meteorológus
 • Agrármeteorológus
 • Biometeorológus
 • Előrejelző meteorológus
 • Felhőfizikai és időjárás-módosítási kutató
 • Hidrometeorológus
 • Időjárás-előrejelző
 • Katonai meteorológus
 • Klimatológus
 • Közlekedésmeteorológus
 • Légkörfizikus
 • Légköri elektromosság kutató
 • Légköri radioaktivitás-kutató
 • Légköri sugárzás- és ózonkutató
 • Levegőkémiai és légszennyeződés-terjedési kutató-fejlesztő
 • Levegőkémiai mérő és elemző szakember
 • Levegőkörnyezet-elemző meteorológus
 • Magaslégköri kutató (aerológus)
 • Média-meteorológus
 • Meteorológiai észlelő
 • Meteorológus
 • Műhold-meteorológiai kutató
 • Nap- és szélenergia kutató
 • Numerikus modell-fejlesztő meteorológus
 • Orvos-meteorológus
 • Radar- és felszíni távérzékelési meteorológus
 • Repülés meteorológus
 • Szinoptikus (meteorológus)
2164
Kémikus
 • Analitikus kémikus
 • Biokémikus
 • Élelmiszer kémikus
 • Élelmiszeranalitikus (vegyész)
 • Farmakológus
 • Felületi réteg kémikus
 • Folyamatkémikus
 • Kórházi kémikus
 • Molekulaszerkezet kutató
 • Szerveskémikus
 • Szervetlenkémikus
 • Terep- és iszapvegyész
 • Vegyész
 • Vegyészanalitikus
 • Vegyi analitikus
2165
Geológus
 • Agrogeológus
 • Bányageológus
 • Barlangkutató
 • geológus
 • Érckutató geológus
 • Földrengéskutató
 • Földtani kutató
 • Földtani szakértő
 • geológus
 • Geofizikus
 • Hidrogeológus
 • Hidrológus
 • Környezetkutató geológus
 • Kőzetgeológus
 • Nyersanyagkutató geológus
 • Régészeti geológus
 • Szeizmológiai kutatási észlelő
 • Szeizmológus
 • Terepi felvételező geológus
 • Vulkanológus
2166
Matematikus
 • Aktuárius
 • Biztosítási matematikus
 • Elemző matematikus
 • Elméleti matematikus
 • Kutató matematikus
 • Programozó matematikus
 • Programtervező matematikus
2167
Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású
 • Agrárökológus
 • Bakteriológus
 • Biometrikus
 • Biotechnológus kutató
 • Botanikus
 • Citogenetikus
 • Citológus
 • Élelmiszermikrobiológus
 • Embriológus
 • Entomológus
 • Etológus
 • Fiziológus
 • Genetikus
 • Génkutató
 • Génsebész
 • Génterápia-kutató
 • Halbiológus
 • Hidróbiológus
 • Humánbiológus
 • Humánökológus
 • Immunológus
 • Járványügyi és klinikai bakteriológus
 • Kutató biológus
 • Mikrobiológus
 • Molekuláris biológus
 • Neurobiológus
 • Ornitológus
 • Ökológus
 • Paleontológus
 • Sugárbiológus
 • Tájökológus
 • Talajmikrobiológus
 • Tengerbiológus
2168
Környezetfelmérő, -tanácsadó
 • Hulladékgazdálkodási felügyelő
 • mérnök
 • Klímareferens
 • Környezetgazdálkodási agrármérnök
 • Környezetvédelmi hatásvizsgáló mérnök
 • Környezetvédelmi kutatómérnök
 • Környezetvédelmi mérnök
 • Környezetvédelmi referens
 • Környezetvédelmi tanácsadó
 • mérnök
 • Levegőtisztaság-védelmi mérnök
 • Meliorációs szakértő
 • mérnök
 • Meliorációs üzemmérnök
 • Tájvédelmi körzet mérnök
 • Természetvédelmi programvezető
 • mérnök
2169
Egyéb természettudományi foglalkozású
2211
Általános orvos
 • Családorvos
 • Házi gyermekorvos
 • Háziorvos
 • Iskolaorvos
 • Orvosi rezidens
 • Üzemorvos
2212
Szakorvos
 • Addiktológus
 • Allergológus
 • Altatóorvos
 • Belgyógyász
 • Bőrgyógyász
 • Csecsemő- és gyermekgyógyász
 • Dermatológus
 • Elmeorvos
 • Endokrinológus
 • Epidemiológiai szakorvos
 • Epidemiológus
 • Fül-orr-gégész
 • Gasztroenterológus
 • Geriátriai szakorvos
 • Gyermekgyógyász
 • Gyermekorvos
 • Gyermekpszichiáter
 • Gyermeksebész
 • Gyermekszakorvos
 • Hematológus
 • Homeopata orvos
 • Ideg- és elmegyógyász
 • Idegsebész
 • Infektológus
 • Kardiológus
 • Kerületi vezető főorvos
 • Klinikai immunológus
 • Kórboncnok
 • Kórházi laboratóriumi orvos
 • Mentőorvos
 • Neurológus
 • Nőgyógyász
 • Onkológus
 • Onkoradiológus
 • Ortopéd szakorvos
 • Ortopédorvos
 • Orvosbiológus
 • Orvos
 • közegészségügyi
 • járványügyi szakértő
 • Patológus
 • Plasztikai sebész
 • Pszichiáter
 • Radiológus
 • Reflexológus
 • Reumatológus
 • Röntgenorvos
 • Sebész
 • Szájpatológus
 • Szájsebész
 • Szemész
 • Szülész-nőgyógyász
 • Tbc és pulmonológiai szakgondozás orvosa
 • Toxikológus (orvos)
 • Tüdőgyógyász
 • Urológus
 • Vérellátó orvos
2213
Fogorvos, fogszakorvos
 • Fogorvos
 • Fogszakorvos
 • Fogszakorvos (ortodoncia)
 • Gyermekfogász
 • Kórházi fogorvos
2214
Gyógyszerész, szakgyógyszerész
 • Analitikus szakgyógyszerész
 • Biológiai gyógyszerellenőrző szakgyógyszerész
 • Ellenőrző főgyógyszerész
 • Gyógynövényismereti szakgyógyszerész
 • Gyógyszer törzskönyvező
 • Gyógyszer validálási szakértő
 • Gyógyszeranalitikus
 • Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervező (szakgyógyszerész)
 • Gyógyszerellenőr
 • Gyógyszerész
 • ipar
 • Gyógyszerészeti tanácsadó
 • Gyógyszerhatástani szakgyógyszerész
 • Gyógyszerkutató
 • Gyógyszerminősítő
 • Gyógyszerszakértő
 • Gyógyszertári gyógyszerész
 • Gyógyszertechnológus
 • Gyógyszervegyész
 • Homeopátiás gyógyszerész
 • Kábítószerügyi referens (gyógyszerész)
 • Klinikai (konzulens) gyógyszerész (fekvőbeteg gyógyintézetben)
 • Klinikai gyógyszervizsgáló
 • Klinikai laboratóriumi vizsgáló (szakgyógyszerész)
 • Kórházi gyógyszerész
 • Közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgáló (szakgyógyszerész)
 • Kutató gyógyszerész
 • Külföldi gyógyszer törzskönyvező
 • Laboratóriumi szakgyógyszerész
 • Mikrobiológiai gyógyszerellenőrző (szakgyógyszerész)
 • Minőségbiztosító gyógyszerész (gyógyszergyártásban)
 • Minőségbiztosító szakgyógyszerész (kereskedelemben)
 • Praeparativ-kémiai laboratóriumi vizsgáló (szakgyógyszerész)
 • Szakgyógyszerész (egészségügyi-gyógyszerügyi igazgatási szakterület)
 • Toxikológus szakgyógyszerész
 • Véradóállomási szakgyógyszerész
2221
Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású
 • Egészségügyi felügyelő
 • Élelmiszer- és táplálkozás-egészségügyi felügyelő
 • Epidemiológiai felügyelő
 • Higiénia ellenőr (ÁNTSZ)
 • Higiénikus
 • Iskolaegészségügyi felügyelő
 • Járványügyi ellenőr
 • Járványügyi felügyelő
 • Környezeti és közegészségügyi felügyelő
 • Munkaegészségügyi felügyelő
 • Ökotoxikológus
 • Sugáregészségügyi ellenőr
 • Toxikológiai közegészségügyi ellenőr
 • Üzemegészségügyi szakértő
 • Üzemi higiénikus
 • Vércsoport-szerológus
2222
Optometrista
 • Computeres látásvizsgáló
 • Computeres szemvizsgáló
 • Látszerész optometrista
 • Okleveles szemvizsgáló
 • Optometrista kontaktológus
 • Szemvizsgáló látszerész
 • Szemvizsgáló optometrista
2223
Dietetikus és táplálkozási tanácsadó
 • Dietetikus tanácsadó
 • oktató
 • Élelmezési tanácsadó
 • Élelmezési üzemvezető dietetikus
 • Élelmezésprogramozó
 • Élelmezésszervező
 • Élelmezésvezető
 • Élelmezési menedzser
 • Laktációs szaktanácsadó
 • Táplálkozási és dietetikai szaktanácsadó
 • Táplálkozási tanácsadó
 • Táplálkozáskutató
 • Terápiás dietetikus
2224
Gyógytornász
 • Fizioterapeuta
 • Humánkineziológus
 • Kineziológus
 • Manuálterapeuta
 • Mozgásterapeuta
2225
Védőnő
 • Családgondozó védőnő
 • Családvédelmi szolgálatos védőnő
 • Ifjúsági védőnő
 • Iskolai védőnő
2226
Mentőtiszt
2227
Hallás- és beszédterapeuta
 • Audiológia tanácsadó
 • Beszéd- és nyelv-szakterapeuta
 • Beszédjavító
 • Hallásakusztikus
 • Hallássérültek szakterapeutája
 • Hangterapeuta
 • Logopédus
2228
Alternatív gyógymódot alkalmazó
 • Hagyományos kínai orvoslás alkalmazója
 • Neurálterápiás módszerek alkalmazója
 • Reflexológus (természetgyógyász)
 • Természetgyógyász orvos
2229
Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású
 • Egészségfejlesztési programvezető
 • Egészségfejlesztő
 • Egészségügyi referens
 • Egészségügyi szaktanácsadó
 • Képzőművészeti terapeuta
 • Művészetterapeuta
 • Táncterapeuta
 • Zeneterapeuta
2231
Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • Diplomás ápoló
 • Felnőtt anaeszteziológiai és intenzív szakápoló
 • Intenzív betegellátó szakápoló
 • Intenzív osztályos ápolónő
 • Újszülött-csecsemő-gyermek intenzív terápiás szakápoló
 • Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló
2232
Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • Szülésznő
 • Terhesgondozó
2241
Állatorvos
 • Állatkórházi állatorvos
 • Állattenyésztési kutató állatorvos
 • Élelmiszerhigiénikus állatorvos
 • Hatósági állatorvos
 • Húsvizsgáló állatorvos
 • Kisállat-gyógyász
 • Klinikai állatorvos
 • Laboratóriumi állatorvos
 • Labordiagnosztikai állatorvos
 • Lógyógyászati specialista
 • Üzemi állatorvos
 • Vágóállat minősítő (állatorvos)
2242
Növényorvos (növényvédelmi szakértő)
 • Növényorvos-biológus
 • Növényvédelmi szakértő
 • Növényvédelmi szakmérnök
2311
Szociálpolitikus
 • Szociálpolitikai tanácsadó
2312
Szociális munkás és tanácsadó
 • Bevándorlási tanácsadó Család- és gyermekvédelmi felügyelő Családgondozási felügyelő Családgondozó Családsegítő Drogmegelőzési prevenciós tréner Drogprevenciós koordinátor Egészségügyi szociális munkás Felekezeti szociális munkás Gyermekgondozási ellenőr Gyermekjóléti családgondozó Házi szociális munkás Házi terapeuta Hivatásos pártfogó Hivatásos patronáló Ifjúságvédelmi munkás (szociális munkás) Kórházi szociális munkás Lelki gondozó szociális munkás Menekültügyi koordinátor Menekültügyi szociális munkás Menekültügyi tanácsadó Nevelési
 • életviteli tanácsadó Nevelőszülői felügyelő/tanácsadó Nevelőszülői tanácsadó (SOS gyermekfaluban) Otthonápolási koordinátor Örökbefogadási tanácsadó Rehabilitációs szakreferens Rehabilitációs tanácsadó Segélyprogram szervező Szociális jóléti felügyelő Szociális szervező
2410
Egyetemi, főiskolai oktató, tanár
 • Egyetemi oktató Egyetemi tanár Egyetemi/főiskolai adjunktus Egyetemi/főiskolai docens Egyetemi/főiskolai tanársegéd Főiskolai oktató
2421
Középiskolai tanár
 • Középiskolai fizikatanár Középiskolai földrajztanár Középiskolai informatikatanár Középiskolai magyartanár Középiskolai matematikatanár Középiskolai oktató Középiskolai számítástechnika tanár Középiskolai történelemtanár
2422
Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató
 • Egészségügyi szakoktató Mentálhigiénés szaktanár Nőiszabász oktató Nyomdai könyvkötő szakoktató Szabás-varrás oktató Szakiskolai tanár Szakmunkásképző iskolai szakoktató Szakmunkásképző iskolai tanár
2431
Általános iskolai tanár, tanító
 • Általános iskolai biológiatanár Általános iskolai énektanár Általános iskolai földrajztanár Általános iskolai informatika-tanár Általános iskolai magyartanár Általános iskolai matematikatanár Általános iskolai nyelvtanár Általános iskolai számítástechnika tanár
2432
Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
 • Bölcsődei szakgondozó Gyermekgondozó
 • -nevelő (magasan képzett) Óvónő
2441
Gyógypedagógus
 • Beszédhibás személyek oktatója Fejlesztő pedagógus Gyengénlátók oktatója Hallássérültek oktatója Hallássérültek tanára Kineziológus oktató Látássérültek szaktanára Látássérültek szakterapeutája Oligofrénpedagógus Pszichopedagógus Rehabilitációs fejlesztő tanár Siketek tanára Szomatopedagógus Szurdopedagógus Tiflopedagógus
2442
Konduktor
2491
Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó
 • Bölcsődei szaktanácsadó Fejlesztő tanár (nevelési tanácsadónál) Iskolai tanácsadó Képzési tanácsadó Oktatás technológus Oktatásfejlesztési munkatárs Oktatási főmunkatárs (továbbképző központ) Oktatási tanácsadó Óvódai szaktanácsadó Pedagógiai módszertani szakértő Pedagógiai szakértő
 • tanulmányi felügyelő Pedagógiai tanácsadó Szakképzési ellenőr Tanfelügyelő Tanulmányi felügyelő Tanulmányi tanácsadó
2492
Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)
2493
Zenetanár (iskolarendszeren kívül)
 • Énektanár Szolfézstanár Zeneoktató
2494
Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)
 • Drámapedagógus Művészitorna-oktató Néptáncoktató Néptáncpedagógus Pantomimoktató Tánc- és drámatanár
2495
Informatikatanár (iskolarendszeren kívül)
2499
Egyéb szakképzett oktató, nevelő
 • Bébysitterképző Hitoktató Kollégiumi mentálhigiénés nevelőtanár Kollégiumi nevelőtanár Könyvtár pedagógus Légiutaskisérő oktató MÁV vizsgabiztos Műszaki oktató Nevelőtiszt (büntetés-végrehajtás) Sportrepülő oktató Szociálpedagógus Zoopedagógus
2511
Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó
 • Árfolyamelemző Banki értékesítési tanácsadó és elemző Banki tranzakciós szakértő Banki üzleti referens Bank-tőzsde szakértő Befektetési bankár Befektetési és vagyonkezelési érdemi munkatárs Befektetési szakértő Befektetésialap-kezelő Befektető elemző Biztosítási kockázatelbíráló Biztosítási kockázatellenőr Hitelelemző Hitelkockázati elemző Hitelszakértő Hitelügyi tanácsadó Nyugdíjtervező Pénzügyi befektetési tanácsadó Pénzügyi elemző Pénzügyi és gazdasági tanácsadó Pénzügyi és üzleti tanácsadó Pénzügyi stratégiai munkatárs Pénzügyi tanácsadó Részvénypiaci elemző Tőke- és pénzbefektetési tanácsadó
2512
Adótanácsadó, adószakértő
 • Forgalmiadó-szakértő Jövedelemadó-szakértő Nemzetköziadó-szakértő Okleveles adóellenőrzési szakértő Okleveles adószakértő Okleveles forgalmiadó-szakértő Okleveles jövedelemadó-szakértő Okleveles nemzetköziadó-szakértő
2513
Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
 • Auditor (könyvvizsgáló) Csődeljáró Felszámoló Hites könyvvizsgáló Igazságügyi könyvszakértő Mérlegauditáló Számvevő
2514
Kontroller
 • Belső ellenőr Creditcontroller Elemzési controller Költségelszámolási kontroller Könyvelési ellenőr Okleveles pénzügyi revizor Pénzügyi ellenőr Pénzügyi folyamatkontroller Revizor Vállalati ellenőr
2521
Szervezetirányítási elemző, szervező
 • Igazgatásfejlesztő Szervezetfejlesztési tanácsadó Vezetési tanácsadó Vezetésszervező
2522
Üzletpolitikai elemző, szervező
 • Finanszírozási elemző Mérlegelemző (diplomás) Stratégiai tervező-elemző munkatárs Tervező-elemző közgazdász Üzleti tanácsadó Üzleti tervező-elemző munkatárs Üzletviteli és befektetési tanácsadó Üzletviteli szaktanácsadó Üzletviteli tanácsadó
2523
Személyzeti és pályaválasztási szakértő
 • Emberi kapcsolatok koordinátora Humánerőforrás-gazdálkodó Humánpolitikai előadó Humánpolitikai referens Humánpolitikai szervező Munkaügyi tanácsadó Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő Személyügyi referens Személyügyi szervező Személyügyi tanácsadó Személyügyi ügyintéző Személyzeti tanácsadó
2524
Képzési és személyzetfejlesztési szakértő
 • Humánpolitikai
 • oktatásszervező Humántanácsadó Oktatásszervezési előadó Oktatásszervező Személyzetfejlesztési munkatárs Továbbképzési előadó Továbbtanulási tanácsadó
2531
Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
 • Marketinges közgazdász Marketingkoordinátor Piackutatási elemző PR-tanácsadó Reklámelőadó Reklámszervező Reklámszövegíró Sales Branch Manager Termékmenedzser
2532
Pr-tevékenységet tervező, szervező
 • Kommunikációs elemző Közönségkapcsolati felelős Médiatanácsadó Médiatervező PR felelős PR szakreferens Szóvivő
2533
Kereskedelmi tervező, szervező
 • Állatorvos-látogató Értékesítési elemző Értékesítési referens Értékesítési szaktanácsadó Exportfelelős Gyógyszertár látogató Gyógyszerügynök Idegennyelvű levelező (felsőfokú végzettséggel) Importfelelős
 • importvezető Kereskedelmi szervező Key account manager Kiemelt ügyfélkörös kapcsolattartó Külgazdasági szervező Külkereskedelmi szervező Külkereskedelmi ügyintéző (diplomás) Nemzetközi üzleti munkatárs Orvos-
 • kórház-
 • patikalátogató Orvoslátogató szakgyógyszerész Orvoslátogató
 • kereskedő Termék árelemző Üzletlánc felelős Vevőköri felelős
2534
Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező
2611
Jogász, jogtanácsos
 • Adatvédelmi szakértő (jogi) Bankjogász Bírósági titkár Biztosítási jogász Családjogász Informatikai jogász Ingatlanjogász Ipari jogász Iskolajogász Jogi főmunkatárs Jogi referens Jogi szakértő Jogi szaktanácsadó Kereskedelmi jogász Munkajogász Munkajogi szakértő Munkajogi tanácsadó Nemzetközi jogász Polgári jogra szakosodott jogász Szabadalmi ügyvivő Szellemi tulajdonjoggal foglalkozó jogász Vállalati adatvédelmi referens (jogi) Vállalati jogász Vállalati jogtanácsos
2612
Ügyész
 • Budapesti törvényességi felügyeleti ügyész Büntető ügyész Fellebbviteli főügyészségi ügyész Helyi (városi
 • fővárosi kerületi) ügyészségi ügyész Katonai fellebbviteli főügyészségi ügyész Katonai főügyészségi ügyész Katonai ügyész Kerületi ügyész Legfőbb ügyészségi ügyész Megyei
 • fővárosi főügyészségi ügyész Nyomozóhivatali ügyész Területi katonai ügyészségi ügyész Ügyészségi fogalmazó Ügyészségi titkár Városi ügyész
2613
Bíró
 • Bírósági fogalmazó Cégbíró Fellebbviteli bíróság bírája Fővárosi
 • megyei bírósági bíró Helyi bírósági bíró Katonai bíró Kerületi bírósági fogalmazó Közigazgatási bírósági fogalmazó Legfelsőbb bíróság bírája Munkaügyi bíró Nemzetközi bíróság bírója
2614
Közjegyző
 • Közjegyzőjelölt
2615
Ügyvéd
 • Bontóperes ügyvéd Ügyvédjelölt
2619
Egyéb jogi foglalkozású
2621
Filozófus, politológus
 • Esztéta Filmesztéta Filozófiatörténész Morálfilozófus Nyelvfilozófus Politikai elemző Politikai szakértő
 • tanácsadó (politológus) Társadalompolitikai szakértő Tudományfilozófus
2622
Történész, régész
 • Archeológus Filmtörténész
 • multimédia programfelelős Genealógus Kultúrtörténész Művészettörténész Tengeri régész Teológiai kutató Természetföldrajzi-szakértő Történész
 • kutató
2623
Néprajzkutató
 • Etnográfus Etnológus Folklorista Kulturális antropológus Kultúrantropológus Népzenekutató
2624
Elemző közgazdász
 • Gazdasági elemző Gazdasági tanácsadó Makroelemző Termelési elemző
2625
Statisztikus
 • Bűnügyi statisztikus Demográfus Egészségügyi statisztikus Elemző statisztikus Elméleti statisztikus Energetikai statisztikus Gazdaságstatisztikus Kockázatkezelő statisztikus Környezetstatisztikus Közgazdász statisztikus Közlekedési statisztikus Matematikai statisztikus Módszertani statisztikus Monetáris statisztikus Népesedés-statisztikus Népmozgalmi statisztikus Pénzügyi statisztikus Statisztikai adatelemző
 • értékelő Statisztikai szakértő Statisztikai szervező
 • elemző Szakstatisztikus Társadalomstatisztikus Tervstatisztikus
2626
Szociológus, demográfus
 • Ifjúságkutató Jogszociológus Kisebbségszociológus Közvéleménykutató (elemző) Kutatószociológus Városszociológus
2627
Nyelvész, fordító, tolmács
 • Bírósági tolmács Filmszöveg fordító Filológus Finnugornyelv kutató Fordítás ellenőrző Kísérőtolmács Konferenciatolmács Kórházi tolmács Lírai művek fordítója Műfordító Műszaki fordító Nyelvtudós Prózai és drámai művek fordítója Szinkrontolmács
2628
Pszichológus
 • Családterapeuta Családterápiás pszichológus Csoportterapeuta Egyéni terapeuta Gyakorló pszichológus Gyermekpszichológus Gyermekterapeuta Igazságügyi pszichológus
 • szakértő Iskolapszichológus Klinikai pszichológus Kriminál- pszichológus Kutató pszichológus Munkapszichológus Pedagógiai pszichológus Pszichoanalitikus Pszichoterapeuta Stresszmenedzser Személyiségelemző Személyiségfejlesztő Szocioterapeuta Vállalati pszichológus
2629
Egyéb társadalomtudományi foglalkozású
 • Grafológus Kriminológus
2711
Könyvtáros, informatikus könyvtáros
 • Állományalakító könyvtáros Bibliográfus
 • információs könyvtáros Feldolgozó könyvtáros Gyermekkönyvtáros Informatikus könyvtáros Iskolai könyvtáros Kórházi könyvtáros Kottatáros Kottatárvezető Kölcsönző könyvtáros Községi könyvtáros Kutatói könyvtáros Megyei könyvtáros Mobil könyvtáros Módszertanos könyvtáros Olvasószolgálati könyvtáros Pénzügyi szakkönyvtáros Tájékoztató könyvtáros Tudományos könyvtáros Vállalati könyvtáros Videókönyvtáros Zenei könyvtáros Zeneműtáros
2712
Levéltáros
 • Feldolgozó levéltáros Főlevéltáros Gyűjtőterületi levéltáros Háborús levéltáros Levéltári iratfelülvizsgáló Tájékoztató levéltáros
2713
Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok
 • Művészettörténész-muzeológus Néprajzos-muzeológus Preparátor Szoborgyűjtemény kezelő Természettudományos-muzeológus
2714
Kulturális szervező
 • Fesztiválszervező Impresszárió Koncertszervező Kulturális szervező Látogatásszervező Művelődésszervező Művészeti szervező Népművelő Producer (kulturális) Produkciós menedzser (szórakoztatóipar) Program koordinátor Programigazgató (kulturális szolgáltatás) Programszervező (kulturális) Színházi szervezőtitkár Tárlatvezető népművelő Vezető producer Zenei producer
2715
Könyv- és lapkiadó szerkesztője
 • Főszerkesztő
 • könyv- és lapkiadó Irodalmi lektor Kiadói szerkesztő Kiadványszerkesztő Kiadványtervező Lapkiadói rovatvezető Lexikonszerkesztő Rovatvezető Tördelőszerkesztő Turnusvezető
 • könyv- és lapkiadó
2716
Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
 • Belpolitikai újságíró Filmkritikus Főszerkesztő
 • rádió
 • televízió Gazdasági riporter Gazdasági újságíró Kreatív szerkesztő Kreatív televízióműsor-szerkesztő Kritikus (nem irodalmi) Kulturális újságíró Külföldi tudósító Külpolitikai újságíró Külügyi szerkesztő Külügyi újságíró Műsorvezető
 • rádió
 • televízió Programfőszerkesztő Rádió
 • televízió felelős szerkesztő Rádió
 • televízió főmunkatársa Rádió
 • televízió főszerkesztő Rádió
 • televízió rovatvezetője Rádió
 • televízió turnusvezetője Rádióműsor-
 • televízióműsor-szerkesztő Rádióműsor-szerkesztő Rádióműsor-vezető Rádióproducer Rádióriporter Sportműsor szerkesztő Sportriporter Sportszerkesztő Sportújságíró Szakkommentátor (sport) Szerkesztőriporter Színikritikus Teletext főszerkesztő Televízióműsor-szerkesztő Televízióműsor-vezető Televíziós adásrendező Televíziós producer Televíziós riporter Televíziós szerkesztő Tudósító Üzemi újságíró Zenekritikus
2717
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
 • Atlétikaedző Futballedző Kézilabdaedző Kosárlabdaedző Lovasedző Lövészetvezető Sportbíró Sportegyesületi szaktanácsadó Sportreferens Sportszakosztály-vezető
 • edző Sportszervező
 • -menedzser Szakedző Teniszedző Tornaedző Tréner tanácsadó Úszó szakedző Versenybíró Vitorlás oktató
2719
Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
2721
Író (újságíró nélkül)
 • Drámaíró Filmforgatókönyv-író Irodalmi kritikus Költő Műszaki író Novellaíró Regényíró Szakkönyvíró Színműíró Szövegíró (Copy writer) Tankönyvíró
2722
Képzőművész
 • Animátor (filmkészítés) Animátor (rajzfilmkészítés) Arcképfestő Bronzműves és szoboröntő (művészeti) Díszletfestő művész Faszobrászművész Faszobrász-restaurátor Festőművész Festőrestaurátor Filmfőcím-rajzoló Grafikus
 • fa Grafikus
 • fotográfia Grafikus
 • litográfia Grafikus
 • metszetek Grafikus
 • rézkarc Karikatúrarajzoló Karikaturista Kisplasztikák és érmék készítője Könyvillusztrátor Kőszobrász-restaurátor Portréfestő Rajz- és animációs film tervezője Színházi szobrász-művész Szobrász
 • beton
 • kő Szobrász
 • bronz
 • fém Szobrász
 • fa Szobrász
 • üveg
 • porcelán Szobrászművész
2723
Iparművész, gyártmány- és ruhatervező
 • Bábkészítő Bábmodellező Bábtervező Cipőtervező Díszlettervező Díszműkovács Divattervező Fafaragó népművész Fazekas iparművész Formatervező Gobelintervező Ipari formatervező Jelmeztervező Keramikus iparművész Látványtervező Népi iparművész Porcelánművész Ruhatervező
 • jelmeztervező Stylist
 • arculattervező Szőrmebunda-tervező Terméktervező
 • textil Textilművész
 • applikációk Textilművész
 • hímzés Textilművész
 • szövés Textilművész
 • textilnyomás Textiltervező Tipográfus (könyvművész) Üveg- és porcelánfestő művész Üvegipari tervező Üvegművész
2724
Zeneszerző, zenész, énekes
 • Alkalmi zenész Dalszerző Elektronikus zenész Énekes Énekkari tag Énekművész Filmzene-szerző Hangszeres népzenész Hangversenyénekes Hangverseny-zongorista Jazz-énekes Kántor Kántor-énekvezető Kántor-kórusvezető Kántor-orgonista Karigazgató Karmester Katonazenész Klasszikus zenész Klasszikuszene-szerző Koncertmester Korrepetitor Kórusvezető Könnyűzenei művek szerzője Lakodalmi zenész Magánénekes Nagyzenekari művek szerzője Népdalénekes Népi énekes Népzenész Opera-
 • operettszerző Operaénekes Popénekes Popzenész Rockzenész Sanzonénekes Slágerzenész Szórakoztató zenész Tánczenész Templomi énekes Templomi orgonista Vendéglátóhelyi énekes Vendéglátóhelyi zenész Vokalista Zenei előadóművész Zenekari tag Zenekarigazgató Zenekaripróba vezető Zenekarvezető Zenész
 • billentyűs hangszer Zenész
 • fafúvós hangszerek Zenész
 • fújtatós hangszer Zenész
 • húros hangszer Zenész
 • pengetős hangszerek Zenész
 • popzene Zenész
 • rézfúvós Zenész
 • ütőhangszerek Zenész
 • vonós hangszerek Zongorakísérő Zongorista
2725
Rendező, operatőr
 • Animációfilm-rendező Animációs operatőr Cirkusz- és varietérendező Dramaturg Filmrendező Fotóművész Főrendező Kameraman Művészeti vezető-főrendező Rádiórendező (irodalmi) Rajzfilmrendező Színházi producer Színházi rendező Televíziós operatőr Televíziós rendező Trükkoperatőr Vezető operatőr Videó operatőr Videóproducer Zenei rendező
2726
Színész, bábművész
 • Bábművész Bábszínész Filmszínész Humorista Kabarészínész Konferanszié Musicalszínész Pantomim előadóművész Prózai színész Szinkronszínész Versmondó
2727
Táncművész, koreográfus
 • Balettáncos Balettmester Balettművész Balettpróba vezető Flamencotáncos Koreográfus
 • táncművész Koreológus Magántáncos Művészi táncos Revütáncos Showtáncos Szórakoztató táncos Tánckari tag Táncoktató Táncos Táncos
 • freestyle Táncos
 • klasszikus tánc Táncos
 • modern tánc Táncos
 • show Táncos
 • step
2728
Cirkuszi és hasonló előadóművész
 • Akrobata Állatidomár Artista
 • cirkuszművész Bohóc Bűvész Erőművész Illuzionista Imitátor Kötéltáncos Légtornász Mutatványos
 • artista Pantomimművész Varietéművész Zsonglőr
2729
Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
 • Fodrásztár vezetője Hang- és videótár vezetője (színházi) Jelmeztár vezetője Kellék- és bútortár vezetője Színpadmester
2730
Pap (lelkész), egyházi foglalkozású
 • Baptista lelkész Börtönlelkész Főlelkész Imám Káplán Kórházi káplán Kórházi lelkész Lelkész Lelkész
 • szabadegyház egyházközsége Metodista lelkész Pap
 • görögkeleti egyház Pap
 • római katolikus egyház Plébános Rabbi Segédlelkész Tábori lelkész
2910
Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • Area Operations and Project Manager Katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) Katasztrófa- és tűzvédelmi technikus Katasztrófaelhárító (felsőfokú) Mentésszervezési előadó (rendőrségi)
3111
Bányászati technikus
 • Bányafelmérő Bányaipari aknász technikus Érckutató (technikus) Fluidumkitermelő technikus Gázipari technikus Geológiai technikus Geológus-geofizikus technikus Geotechnikus Kőolaj- és gázfúró technikus Kőzúzótechnikus Külszíni bányaipari technikus Mélyfúró technikus Mélyművelési bányaipari technikus Olajipari technikus
3112
Kohó- és anyagtechnikus
 • Acél- és fémszerkezeti technikus Fémipari anyagtechnikus Fémipari technikus Kohászati anyagmester Korrózióvédelmi technikus Mágneses anyagvizsgáló Mágnesezhető poros anyagvizsgáló Mechanikai
 • metallográfiai anyagvizsgáló Melegüzemi technikus Öntvény radiológus Radiográfiai anyagvizsgáló Rezgéselemző anyagvizsgáló Színesfémkohászati technikus Vaskohászati technikus
3113
Élelmiszer-ipari technikus
 • Bor- és pezsgőgyártó technikus Bor- és üdítőipari technikus Borászati technikus Cukoripari technikus Dohányipari technikus Édesipari technikus Élelmiszer-analitikus technikus Élelmiszeripari laboráns Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns Erjedés- és üdítőitalipari technikus Hús- és baromfiipari technikus Húsipari technikus Konzervipari technikus Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus Malomipari technikus Növényolaj-ipari technikus Sütő- és cukrásztechnikus Szeszipari technikus Tartósítóipari technikus
3114
Fa- és könnyűipari technikus
 • Bőrfeldolgozó-ipari technikus Bőripari technikus Bőrkonfekció-ipari technikus Bútoripari technikus Cipőipari technikus Fa- és bútoripari technikus Fafeldolgozó technikus Faipari technikus Faipari terméktervező (technikus) Faműves Kárpitosipari technikus Kerámiatechnikus Kishajó- és csónaképítő technikus Nyomdaipari technikus Nyomtatványfeldolgozó technikus Papíripari technikus Ruhaipari technikus Textilipari technikus Textiltechnikus Üvegtechnikus Üveggyártási technikus
3115
Vegyésztechnikus
 • Anyagvizsgáló
 • minősített laboráns Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai technikus Festékvizsgáló laboráns Festőanyag technikus Gumi- és műanyagipari technikus Gumiipari technikus Gyógyszeripari (finomvegyipari) laboráns Gyógyszeripari laboratóriumi technikus Gyógyszeripari technikus Gyógyszertechnikus Gyógyszervizsgáló laboráns Gyógyszervizsgáló technikus Kőolaj-finomító technikus Kőolajipari technikus Laborasszisztens
 • vegyészet Mikrobiológiai laboráns Műanyagipari technikus Műanyagvizsgáló laboráns Pirotechnikus Szilikátipari technikus Tüzelőanyag technikus Vegyész mérnökasszisztens Vegyészeti laboráns Vegyésztechnikus Vegyipari méréstechnológus
3116
Gépésztechnikus
 • Anyagmozgató építőgépész-technikus Anyagmozgató gépészeti technikus Bányagépész-technikus Élelmiszer-ipari gépésztechnikus Építész-
 • épületgépész technológus Épületgépész-technikus Erdészeti gépésztechnikus Fejlesztő technikus
 • gépipar Finommechanikai technikus Gépésztechnikus Gépipari automatizálási technikus Gépipari mérnökasszisztens Gépjármű technikus Gépkenési technikus Gépszerelő technikus Gépszerkesztő technikus Hatékonyságfejlesztési technikus
 • gépgyártás Hőerő-gépészeti technikus Hűtő és klíma technikus Közlekedésgépész technikus Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus Mezőgazdasági gépésztechnikus Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus Műszerész gépésztechnikus Repülőgép technikus Repülőgépész-technikus Szellőzéstechnikus Szellőztetési technikus Szerszám- és készülékszerkesztő technikus Tervezési technikus
 • kohászat Vegyipari gépésztechnikus
3117
Építő- és építésztechnikus
 • Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus Építési műszaki ellenőr Építési műszaki ügyintéző Építésügyi előadó Építész műszaki előadó Építkezés-szervező Építőipari ügyintéző Hídépítő technikus Magasépítő technikus Mélyépítő technikus Műemlékfenntartó technikus Statikai tervező (technikus) Útépítő és -fenntartó technikus Útépítő technikus Vasútépítő és -fenntartó technikus Vasútépítő technikus
3121
Villamosipari technikus (energetikai technikus)
 • Energiaelosztási technikus Erősáramú elektronikai technikus Erősáramú villamosipari technikus Ipari elektronikai technikus Villamosenergia-ipari szaktechnikus Villamosenergia-technikus Villamossági technikus (magasfeszültség) Villamosvasúti technikus
3122
Villamosipari technikus (elektronikai technikus)
 • Bányaüzemi villamosbiztonsági felülvizsgáló Bányavillamossági technikus Gyengeáramú villamosipari technikus Jármű-elektronikai technikus Jelzőberendezés-technikus Koncert-fénytechnikus Koncert-színpadtechnikus Mérőtechnikus (közműépítés) Világítási technikus Villamosgép- és készülék-gyártó technikus Villamosgép és -berendezési technikus Villamossági műszerezési technikus
3131
Mezőgazdasági technikus
 • Agrártechnikus Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus Baromfi-tenyésztési szaktechnikus Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus Dísznövénytermesztő szaktechnikus Élőállat minősítő (mezőgazdasági) Falugazdász (technikus) Gabonanemesítő technikus Gombavizsgáló szakellenőr (technikus) Gyümölcstermesztési szaktechnikus Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus Háztáji mezőgazdasági technikus Juhtenyésztő szaktechnikus Karantén felügyelő Kertész és növényvédelmi technikus Kertésztechnikus Kertművelő technikus Laborállat-gondozó technikus Lótenyésztő szaktechnikus Mezőgazdasági asszisztens Mezőgazdasági fejlesztőtechnikus Mezőgazdasági laboratóriumi technikus Mezőgazdasági menedzserasszisztens Mezőgazdasági technikus Mezőgazdasági üzemgazdasági szaktechnikus Növénytermesztési szaktechnikus Öntözéses növénytermesztési szaktechnikus Öntözési technikus Piaci gombavizsgáló Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus Sertéstenyésztő szaktechnikus Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus Szőlész-borász szaktechnikus Szőlőtermesztési szaktechnikus Takarmányozási szaktechnikus Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló Zöldségtermesztési szaktechnikus Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
3132
Erdő- és természetvédelmi technikus
 • Erdészeti technikus Erdésztechnikus Erdő- és természetvédelmi technikus Erdőművelési technikus Faiskolai technikus Földnyilvántartó technikus Őrkerület vezető (Nemzeti Park) Szállításirányító erdész Természetvédelmi őr Természetvédelmi technikus Természetvédelmi ügyintéző Trófeabíráló (technikus) Vadgazdálkodási technikus Vadgazdálkodási technológus Vadgazdasági technikus
3133
Földmérő és térinformatikai technikus
 • Földmérő (technikus) Földügyi térinformatikai szaktechnikus Közúti földmérő (technikus) Létesítménygeodéta szaktechnikus Számítógépes térképész (technikus) Térinformatikai asszisztens (technikus) Térképész technikus Térképrajzoló (technikus) Térképvizsgáló (technikus) Topográfus
3134
Környezetvédelmi technikus
 • Élelmiszer-ipari környezetvédelmi technikus Emissziómérő technikus (környezetvédelem) Energetikai környezetvédő technikus Erdészeti környezetvédő szaktechnikus Fém- és energiaipari környezetvédelmi technikus Geológiai környezetvédelmi technikus Gépészeti környezetvédelmi technikus Hulladékkezelő technikus Környezet- és vízgazdálkodási technikus Környezet-ellenőrző laboráns Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns Környezetvédelmi méréstechnikus Környezetvédelmi szaktechnikus Közlekedésépítő környezetvédő technikus Levegőtisztasági felügyelő Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus Munkakörnyezeti felügyelő Szennyvízlaboráns Települési környezetvédelmi technikus Vegyipari környezetvédelmi technikus Víz és környezetvédelmi technológus Víz és légtérvizsgáló laboráns Vízminőségvizsgáló laboráns Zajtechnikus
3135
Minőségbiztosítási technikus
 • Borszakértő Dozimetriai laboráns Dozimetrikus Élelmiszervizsgáló Ellenőrzési és minőségbiztosítási technikus Építési ellenőr Építési
 • épületgépészeti műszaki ellenőr Építőanyagipari minőségellenőr Építőipari anyagipari laboráns Felvonó- és mozgólépcső műszaki ellenőr Fémipari anyagvizsgáló Fémipari laboráns Gáz- és olajtüzelő-berendezés -minősítő
 • -felülvizsgáló Ipari anyagvizsgáló Minőségbiztosítási asszisztens Minőségbiztosítási auditor technikus Minőségbiztosítási ellenőr technikus Minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító technikus Minőségbiztosítási ügyintéző Minőségbiztosító (műszaki) Minőségbiztosító technológus Minőségfejlesztési asszisztens (technikus) Minőségi átvevő Minőségi ellenőr Minőségi
 • biztonsági ellenőr (technikus) Minőségi
 • műszaki
 • biztonsági ellenőr Minőségirányítási megbízott Sertésminősítő Termékvizsgáló Vegyipari minőségbiztosítási technikus
3136
Műszaki rajzoló, szerkesztő
 • Kivitelezőrajzoló Műszaki rajzoló Műszaki szerkesztő Műszakirajz-kihúzó Rajzmásoló Számítógépes műszaki rajzoló Számítógépes tervrajzoló Szerkesztőrajzoló
3139
Egyéb, máshova nem sorolható technikus
 • Építőanyag-ipari technikus Gépjármű-üzemeltetési technikus Közlekedésautomatikai technikus Közlekedési technikus Megújulóenergia-gazdálkodási technikus Sugárzásmérő (atomerőművi)
3141
Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
 • Adatátviteli technikus Hálózatadminisztrátor (technikus) Hálózatoperátor Hardware üzemeltető Internetkezelő Nagysebességű számítógépes nyomtató kezelője Online terminálkezelő Rendszertechnikus Számítástechnikai operátor Számítógép kezelő/operátor Számítógép telepítő Számítógépes periféria-berendezés kezelője Számítógéphálózat-üzemeltető Számítógépkezelő
 • diszpécser Számítógéptermi gépkezelő Szoftvertelepítő
3142
Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
 • Adatbázis aszisztens Helpdesk operátor PC-támogató Rendszeradminisztrátor Számítógép programozó aszisztens Számítógép ügyeletes Számítógépes kisegítő technikus Számítógépes műszaki technikus Számítógépes rendszerkarbantartó
3143
Számítógéphálózat- és rendszertechnikus
 • Hálózati támogatást nyújtó technikus Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető Rendszerfelügyelő informatikus Rendszertelepítő Számítástechnikai rendszerüzemeltető Számítógépes hálózati technikus Számítógéphálózat felügyelő
3144
Webrendszer- (hálózati) technikus
 • Hálózati informatikus (Webmester) Internet koordinátor Internet operátor Internet specialista Internetfejlesztő Intranet specialista Webmenedzser Webmester/felügyelő Weboldal adminisztrátor Weboldal technikus
3145
Műsorszóró és audiovizuális technikus
 • Adóberendezés fenntartó Átviteltechnikai technikus Audiovizuális technikus (oktatási) Beszédátviteli rendszertechnikus Elektroakusztikus Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszer-technikus Frekvenciagazdálkodó Hangstúdiótechnikus Hangtechnikai technikus Hangtechnikus Hangvágó Híradásipari technikus Híradástechnikai technikus Hírközlési hálózat üzemeltető technikus Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető Képtechnikus Kommunikációtechnikus Műholdas műsorszóró rendszer technikus Műsorszóró rendszer technikus Rögzítéstechnikai technikus Stúdiótechnikus TV-adókezelő technikus Videótechnikus
3146
Telekommunikációs technikus
 • Távközlési technikus
3151
Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője
 • Áramellátó gépész Áramfejlesztő gép
 • berendezés kezelő Atomerőművi átrakógép operátor Atomerőművi berendezés kezelője Atomerőművi gépész Atomerőművi gépkezelő Atomerőművi operátor Atomerőművi turbinafőgépész
 • -gépész Atomreaktor berendezés kezelője Atomreaktor kezelő Blokk-segédgépész Blokkügyeletes (energiatermelés) Elektrikus (központi irányítótermi) Energetikai (atomenergetikai)
 • erőművi operátor (technikus szintű) Energetikai operátor Erőműgép berendezés kezelő Erőművi kazánkezelő Erőművi szivattyúkezelő (központi irányítótermi) Erőművi turbinakezelő Erőművi villamosberendezés üzemeltetője Felügyeleti elektrikus (központi irányítótermi) Fűtőközpont-kezelő Gőzhálózatkezelő Hálózati elektrikus (központi irányítótermi) Hidrogénező reaktorkezelő Hőerőművi főberendezés kezelője (központi irányítótermi) Hőerőművi gépkezelő (központi irányítótermi) Hőerőművi kazánkezelő (központi irányítótermi) Hőerőművi olajadagoló-kezelő (központi irányítótermi) Hőerőművi pakura(olaj)-állomás-kezelő (központi irányítótermi) Hőerőművi szénadagoló-kezelő (központi irányítótermi) Hőerőművi szénőrlőmalom-kezelő (központi irányítótermi) Hőerőművi turbina segédberendezés kezelője (központi irányítótermi) Hőerőművi turbinafőgépész
 • -gépész Hőerőművi turbinagép-kezelő (központi irányítótermi) Hőközpont berendezés kezelője Hőközpont és -hálózatkezelő Hőközpontgépész Hőközpontkezelő Hőtechnikai berendezéskezelő Hűtéstechnikai berendezéskezelő Hűtőközpont és -hálózat kezelő Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelője Kapcsolótábla kezelő Kisvízmű-kezelő Másodelektrikus
 • kapcsolótéri kezelő Működési gépész
 • hőerőmű Primerköri berendezés gépkezelője Reaktorkezelő Reaktoroperátor Részecske gyorsító üzemeltető Segédelektrikus Távfűtési hőközpontkezelő (központi irányítótermi) Távhőellátó berendezés kezelője Üzemirányító elektrikus Villamos turbófőgépész Villamosblokk-kezelő Villamosmű-kezelő Villamosművi gőzturbina berendezés kezelője (központi irányítótermi) Villamosművi kalorikus berendezés kezelője (központi irányítótermi) Villamosművi vezetőgépész (központi irányítótermi) Villamosüzemi és -állomási gépész és gépkezelő (központi irányítótermi)
3152
Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője
 • Telepkezelő törpe-vízierőműben Vízművezénylő gépész Vízturbina berendezés kezelője Vízturbina-főgépész
 • -gépész
3153
Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője
 • Finomvegyipari géprendszer üzemeltető Folyamatoperátor
 • vegyipar Műanyag és gumiipari géprendszer-üzemeltető
3154
Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője
 • Blokk-kezelő olajfinomítóban Folyamatkezelő
 • kőolaj Kokszgyártó berendezés kezelője Kőolaj- és vegyipari géprendszer-üzemeltető Kőolajipari táblakezelő
3155
Fémgyártási berendezés vezérlője
 • Automata alumínium csőhúzó-kezelő Durvahengersor berendezés kezelője Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető Fémmegmunkáló berendezés kezelője Folyamatkezelő
 • acélgyártás Folyamatkezelő
 • hőkezelés Hegesztőrobot-kezelő Lézervágógép-kezelő
3159
Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője
 • Iparirobot-kezelő (központi irányítótermi)
3161
Munka- és termelésszervező
 • Érkeztető osztályvezető Értékcikk expedíció vezető Forgalmi asszisztens
 • közúti közlekedés Forgalmi csoportvezető
 • postai Forgalmi diszpécser Forgalmi ellenőr
 • vasút Forgalmi felügyelő
 • vasút Forgalmi osztályvezető
 • postai Forgalmi szolgálattevő Forgalmi tiszt Forgalmista Főmenetirányító Gépjármű-közlekedési szakmai irányító Időelemző
 • anyagnorma-készítő Időutalványozó
 • teljesítménymérő Ipari gépházvezető Járattervező koordinátor (földi közlekedés) Kézbesítésmenedzselési munkatárs Kézbesítésmódszertan-irányítási munkatárs Kézbesítésüzemeltetés-irányítási munkatárs Kézbesítésszervezési munkatárs Kézbesítésszervezés-irányítási munkatárs Közlekedési forgalomtechnikai szervező Külső forgalmi szolgálattevő Másodtiszt (hajózás) Menetellenőr Menetirányító Mérés technológus Metró központi forgalmi menetirányító Mozdonyirányító Munkaelemző Munkafelmérő Műveletioperáció-tervező Művelettervező NC-technológus Nemzetközi pénzforgalmi elszámolási osztályvezető
 • postai NER osztályvezető Normaalap-készítő Normaellenőr Normakarbantartó Operatív vezénylő (BKV) Postavezető Rendelkező forgalmi szolgálattevő Térfőnök Terminálkezelő (teherforgalom) Városi forgalmi diszpécser Vasúti átrakásirányító Vasúti forgalmi technológus Vasúti menetirányító
3162
Energetikus
 • Energiagazdálkodó
3163
Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
 • Baleset-elhárítási megbízott Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott Balesetvizsgáló (munkahelyi) Ergonómus Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló Munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens Munkavédelmi előadó Munkavédelmi megbízott Tűzbiztonsági előadó Tűzmegelőzési előadó Tűzrendész Tűzvédelmi előadó Tűzvédelmi referens Tűzvédelmi szaktanácsadó Tűzvédelmi technikus Tűzvédelmi ügyintéző Üzembiztonsági megbízott Villámvédelmi felülvizsgáló
3171
Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt
 • Első kormányos Elsőtiszt (hajózási) Fedélzetmester (irányító) Folyami és tengerész géptiszt Folyami és tengerész gépüzemvezető Folyami hajóskapitány Gépész elsőtiszt (hajózás) Géptiszt
 • hajózás Gépüzemvezető (hajózás) Hajóparancsnok belvízi hajón Hajóparancsnok tengerjárón Hajós
 • fedélzeti tiszt
 • hajóvezető Hajóskapitány Rádiós tiszt (hajózás)
3172
Légijármű-vezető, hajózómérnök
 • Főpilóta Hatósági berepülő pilóta Helikopter pilóta Helikopterkapitány Helikoptervezető Hőlégballonpilóta Kereskedelmi pilóta Légiforgalmi első tiszt Légijármű-parancsnok Légijármű-vezető
 • hajózómérnök Másodpilóta Mentőszolgálati pilóta Mezőgazdasági pilóta Oktató- és berepülőpilóta Repülőgép-kapitány Repülőgép-vezető Tengerészeti helikopterpilóta Tesztpilóta Vadászpilóta
3173
Légiforgalmi irányító
 • Földi navigációs tiszt Főnavigátor Járat felügyelő (légiközlekedés) Légi forgalomtervező koordinátor Légiforgalmi diszpécser Légiforgalmi felügyelő Légiforgalmi szolgálattevő Légiirányító Repülésengedélyező Repülésirányító Repülőtéri járatindító
3174
Légiforgalmi irányítástechnikai berendezések üzemeltetője
 • Légiforgalmi biztonsági technikus Légiközlekedési technikus
3190
Egyéb műszaki foglalkozású
3211
Bányászati szakmai irányító, felügyelő
 • Bányaműszak-vezető Főaknász Főfúrómester Frontmester
3212
Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő
 • Élelmiszer-ipari termékeket gyártók szakmai irányítója Építőanyag-ipari termékeket gyártók irányítója Fejtőüzem irányító
 • sörgyártás Gépipari
 • szereldei irányító Gumiipari irányító Gyártóüzemi szegmensvezető Híradástechnikai termékeket gyártók irányítója Hűtőházvezető (konzervipari) Könnyűipari termékeket gyártók szakmai irányítója
3213
Építőipari szakmai irányító, felügyelő
 • Építési felügyelő Építőipari műszakvezető Felelős műszaki vezető
 • építőipar
3221
Irodai szakmai irányító, felügyelő
 • Iktatásirányító Információsiroda vezetője Irodai ügyvitel-irányító Irodakoordinátor Irodavezető Orvosi nyilvántartási iroda vezetője Titkárságvezető Vezérigazgatói titkárságvezető
3222
Konyhafőnök, séf
 • Éttermi műszakvezető Főszakács Helyettes séf Konyhafőnök Konyhavezető
3311
Ápoló, szakápoló
 • Általános ápolónő
 • ápoló Betegápoló Csecsemő- és gyermekápoló Csecsemő szakápoló Diabetológus szakápoló Dialízis-ápoló Egészségügyi ápolónő Epidemiológiai szakápoló Foglalkozás-egészségügyi ápoló Foglalkozás-egészségügyi szakápoló Fogyatékos személy egészségügyi ápolója Geriátriai ápoló Geriátriai szakápoló Gyermek anaeszteziológiai és intenzív szakápoló Hospice szakápoló Klinikai szakápoló Kórházi ápolónő Légzőszervi szakápoló Mentőápoló Nővér Onkológiai szakápoló Pszichiátriai szakápoló Sürgősségi ápoló Üzemi ápoló Üzemi és körzeti nővér
3312
Szülész(nő)i tevékenység segítője
 • Dúla (segítő asszonytárs)
3321
Általános egészségügyi asszisztens
 • Aneszteziológiai szakasszisztens Audiológiai asszisztens Bőrgyógyászati asszisztens Foglalkozás-egészségügyi asszisztens Fül-orr-gége szakasszisztens Gyermek-intenzívterápiás-szakasszisztens Gyermekorvosi asszisztens Gyermeksebészeti asszisztens Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens Hallásvizsgáló asszisztens Háziorvosi asszisztens Hematológiai
 • transzfúziológiai szakasszisztens Hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens Humángenetikai szakasszisztens Intenzív-osztályos szakasszisztens Munkaalkalmassági vizsgálatot végző szakasszisztens Műtéti asszisztens Műtős szakasszisztens Nőgyógyászati asszisztens Orvosi rendelő asszisztense Pszichológiai asszisztens Pulmonológus-allergológus asszisztens Rehabilitációs asszisztens Sebészeti asszisztens Szakasszisztens (orvosi) Szemészeti asszisztens Szemészeti szakasszisztens Traumatológia szakasszisztens Tüdőgondozói asszisztens Újszülött- csecsemő- és gyermekápoló asszisztens Urológiai asszisztens
3322
Egészségügyi dokumentátor
 • Betegnyilvántartó Klinikai adminisztrátor Klinikai titkár Orvosírnok Orvosírnok asszisztens
3323
Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője
 • CT
 • MRI szakasszisztens Dialízis-asszisztens EEG asszisztens EKG-asszisztens Elektrofiziológiai szakasszisztens Elektronmikroszkópos szakasszisztens Endoszkópos szakasszisztens Epidemiológiai szakasszisztens Izotópasszisztens Kardiológiai asszisztens Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens Képi diagnosztikai asszisztens Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens Klinikai elektrofiziológiai asszisztens Légzésfunkciós asszisztens Műszertechnikus (egészségügyi ellátásban) Művesegép-technikus Orvosi elektronikai technikus Röntgenasszisztens Röntgen-műtős szakasszisztens Sötétkamra-asszisztens Sugárterápiás szakasszisztens Ultrahangos asszisztens Vízmasszázs kezelő
3324
Orvosi laboratóriumi asszisztens
 • Citológiai szakasszisztens Klinikai laboratóriumi asszisztens Kórszövettani
 • szövettani szakasszisztens Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus Orvosi kutatólaboratóriumi analitikus Szövettani laboratóriumi asszisztens Szövettenyésztő
3325
Fogászati asszisztens
 • Dentálhigienikus Fogászati ápoló Fogászati asszisztens Fogászati rendelőintézeti asszisztens Fogászati röntgenasszisztens Foghigiénikus Fogorvosi asszisztens Fogszabályozási asszisztens Iskolafogászati asszisztens Klinikai fogászati higiénikus Kórházi fogászati asszisztens Szájhigiéniai asszisztens Szájsebészeti asszisztens
3326
Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens
 • Ellenőrző gyógyszerész asszisztens Gyógyszer- és tápszerkészítő (gyógyszertárban) Gyógyszerellátási szakasszisztens Gyógyszerellenőrző szakasszisztens Gyógyszerelosztó (gyógyszertári központban) Gyógyszerész
 • gyógyszerkészítő asszisztens Gyógyszerésztechnikus Gyógyszergazdálkodó szakasszisztens Gyógyszerkészítmény-gyártó és minőségbiztosító asszisztens Gyógyszerkészítő asszisztens (gyógyszertárban) Gyógyszerkiadó szakasszisztens Gyógyszerkiadó
 • expediáló szakasszisztens Gyógyszerkutató asszisztens Gyógyszertári (gyógyszerész) asszisztens Gyógyszertári analitikus szakasszisztens Gyógyszertári árukiszerelő Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertári asszisztens egészségügyi intézetben Gyógyszertári kisegítő asszisztens Gyógyszertári szakasszisztens
3327
Alternatív gyógymódok alkalmazásának segítője
 • Akupresszőr Alternatív fizioterápiás módszerek alkalmazója Alternatív mozgás- és masszázsterápiák alkalmazója Fitoterápia alkalmazója Fülakupunktúrás addiktológiai eljárások alkalmazója Kineziológiai módszerek alkalmazója Reflexzóna terápia alkalmazója Szemtréning eljárások alkalmazója
3331
Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású
 • Munkavédelmi felügyelő Zajmérő
3332
Fizioterápiás asszisztens, masszőr
 • Fizioterápiás asszisztens Fizioterápiás szakasszisztens Frissítő masszőr Fürdőmasszőr Gyógymasszőr Gyúró Hátgerincmasszőr Hidromasszőr Izomlazító maszírozó Kondicionáló testmasszőr Lábmasszőr Lábterapeuta Masszőr Orvosi masszőr Sportmasszőr Talpmasszőr Talpreflex-masszőr Testmasszőr
3333
Fogtechnikus
 • Fogműves Kórházi fogtechnikus
3334
Ortopédiai eszközkészítő
 • Érprotézis-készítő Gyógyászati segédeszköz-készítő Orvosi segédeszköz gyártó Protéziskészítő
3335
Látszerész
 • Komputeres szemvizsgáló
3339
Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású
3341
Állatorvosi asszisztens
 • Állategészségőr Állat-egészségügyi asszisztens Állat-egészségügyi szaktechnikus Állat-egészségügyi technikus Állatklinikai asszisztens Állatkórházi ápoló Állatorvosi szaksegéd (felcser) Betegállat-gondozó Boncolási asszisztens (állatorvosi) Egészségügyi állatgondozó Felcser (állatorvosi) Gyógyszeres állatgondozó Inszeminátor Kutyapszichológus Mesterséges megtermékenyítő (állatorvosi) Ondóvevő (állatorvosi) Sterilizációs asszisztens (állatorvosi)
3342
Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens
 • Dendrológus
 • növényszakértő Méregfelelős (növényvédelem) Méregkamra-kezelő Növényvédelmi brigád vezetője Növényvédelmi és növény-egészségügyi technikus Növényvédelmi szaktechnikus Növényvédelmi technikus Növényvédő (technikus) Növényvédő és méregraktár-kezelő Növényvédő növénytermesztésben és kertészetben Permetezőmester Vegyszeres növényvédő (technikus) Vegyszerező (technikus)
3410
Oktatási asszisztens
 • Egészségnevelő-asszisztens Logopédiai asszisztens Oktatási ügyintéző Oktatástechnikus Oktató-asszisztens Pedagógiai asszisztens
3511
Szociális segítő
 • Családgondozó asszisztens Családtámogatási előadó Elhelyezési tanácsadó Falugondnok (szociális) Lakhatási segítő Munkaterápiás asszisztens Utcai szociális koordinátor Vöröskeresztes (karitatív) munkatárs
3512
Hivatásos nevelőszülő, főállású anya
 • Családanya SOS-faluban Nevelőanya Nevelőszülő
3513
Szociális gondozó, szakgondozó
 • Családi napközis koordinátor
 • szakgondozó Dédiszitter Fogyatékosok gondozója Gerontológiai gondozó Hajléktalanellátó szociális gondozó Kórházi szociális gondozó Krízisautó ügyeletes szociális munkás Lakótelepi szociális munkás Légzésgondozó Mentálhigiénés foglalkoztató Nappali és intézményi gondozó Nővér szociális otthonban Pszichiátriai gondozó Romaközösség-fejlesztő asszisztens Szenvedélybeteg-gondozó Szociális ellátó Szociális és mentálhigiénés munkatárs Szociális intézmény utcai munkatársa Szociális szakasszisztens Utcai gondozó Utcai szociális munkás
3514
Jelnyelvi tolmács
 • Jeltolmács Siketek tolmácsa
3515
Ifjúságsegítő
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Gyermekvédelmi felügyelő Ifjúsági asszisztens Ifjúsági referens Ifjúságnevelési munkatárs Közösségfejlesztő asszisztens Közösségi asszisztens Közösségi gyermekgondozási tanácsadó Rehabilitációs nevelő
 • segítő
3520
Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző
 • Fejvadász Hostess-közvetítő Munkaerő forgalmazó Munkaerőközvetítő Munkaerő-piaci instruktor Munkaerő-piaci mentor Munkaerő-piaci szervező Munkaerő-piaci szervező
 • elemző Munkaerő-piaci szolgáltató
 • ügyintéző Munkaközvetítő (középfokú) Munkanélkülieket segítő mentor
3611
Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • Pénzügyi asszisztens Pénzügyi koordinátor Pénzügyi referens Pénzügyi ügyintéző Vállalkozási pénzügyi ügyintéző Vállalkozási ügyintéző
3612
Pénzintézeti ügyintéző
 • Áruhitel ügyintéző Átutalási ügyintéző Banki és pénzforgalmi ügyintéző Banki hitelezőasszisztens Banki hitelügyintéző Banki lízing ügyintéző Banki szakügyintéző Banki ügyintéző Banki-
 • befektetési termékértékesítő Bankkártya referens Bankreferens Bankszámla-ügyintéző Befektetéskezelési referens Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző Építési hitel ügyintéző Értékpapír kezelő ügyintéző Értékpapírpiaci szakügyintéző (banki) Értéktárkezelő (banki) Értéktáros (banki) Folyószámla ügyintéző Hitelértékesítő Hitelezési előadó Hitelezési ügyintéző Hitelreferens Hitelügyintéző Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző Kisvállalkozói hitelügyintéző Lakáshitel ügyintéző Lakossági folyószámla ügyintéző Lakossági hitelkockázatkezelő Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti) Letéti-számla ügyintéző Letétkezelő (banki) Lízing asszisztens Lízing referens (banki) Nemzetközi pénzügyi referens (banki) Pénzforgalmi ügyintéző (banki) Pénzintézeti aláírás-ellenőr Pénzintézeti értékesítési asszisztens Pénzintézeti értékesítési főmunkatárs Pénzintézeti értékesítési ügyintéző Pénzintézeti értéktáros Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző Pénzintézeti lakossági tanácsadó Pénzintézeti lakossági ügyfélreferens Pénzintézeti lakossági üzletkötő Pénzintézeti panaszkezelő Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző Pénzintézeti pénz- és értékkezelő Pénzintézeti számfejtő Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó Pénzintézeti ügyfélforgalmi referens Pénzintézeti ügyfélgazda Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs Pénzintézeti ügyfélreferens Számlavezető ügyintéző Személyes pénzügyi tervezési referens (banki) Takarékforgalmi ügyintéző Treasurer (banki) Treasury asszisztens (banki) Vállalatfinanszírozási és értékelési referens Vállalkozói ügyfélreferens (pénzintézeti)
3613
Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
 • Állampapír kereskedő Befektetési és vagyonkezelési ügyintéző Devizabróker Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök) Értékpapír forgalmazó üzletkötő Értékpapír ügyintéző (tőzsdei) Értékpapír üzletkötő Értékpapírbróker Értéktőzsde-bróker Értéktőzsde-ügynök Opciós bróker Pénzügyi tanácsadó ügynök Portfólió kezelő Személyi bankár Tőzsdebróker Tőzsdeügynök Valutabróker
3614
Számviteli ügyintéző
 • Belső ellenőrzési munkatárs Főkönyvi könyvelő Főkönyvi munkatárs Költségvetési számviteli ügyintéző Mérlegképes könyvelő Pénzügyi és számviteli szakellenőr Számlázási csoportvezető Számviteli előadó Számviteli szakügyintéző
3615
Statisztikai ügyintéző
 • Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző Statisztikai asszisztens Statisztikai előadó Statisztikai és gazdasági ügyintéző
3616
Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő
 • Árverésvezető Árverező Becsüs
 • árverező Biztosítási kárfelmérő Bútor- és szőnyegbecsüs Ékszerbecsüs
 • -árverező Értékbecslő asszisztens Értékbecsüs (ékszerkereskedelemben) Felsőruházaticikk-becsüs
 • -árverező Festménybecsüs Forgalmiérték megállapító Ingatlanbecsüs Ingatlanérték-becslő Ingósági szakértő Kárszakértő Kézizálog kölcsönző Műszaki becsüs
 • árverező Műtárgybecsüs
3621
Biztosítási ügynök, ügyintéző
 • Biztosításértékesítő Biztosításközvetítő Biztosítási alkusz Biztosítási asszisztens Biztosítási bróker Biztosítási bróker asszisztens Biztosítási díjegyeztető Biztosítási előadó Biztosítási értékesítési tanácsadó Biztosítási felülvizsgáló Biztosítási járadékügyintéző Biztosítási jutalékfelelős Biztosítási kárjegyzőkönyv-vezető Biztosítási képviselő (ügynök) Biztosítási konzultáns Biztosítási szervező Biztosítási szerződéselbíráló Biztosítási szerződésnyilvántartó Biztosítási területi képviselő (ügynök) Biztosítási üzletkötő Életbiztosítási ügyintéző Független biztosításközvetítő Függő biztosításközvetítő Gépjárműkárigény-ügyintéző Hajókárigény-ellenőr Hálózati értékesítő (nyugdíjbiztosítás) Jogvédelmi biztosításközvetítő Kárelőadó Kárigényellenőr
 • biztosítás Kárrendező Személyi- és vagyonkárrendező Személyikárigény-ügyintéző Tűzkárigény-ügyintéző
3622
Kereskedelmi ügyintéző
 • Áruforgalmi ügyintéző
 • előadó Customer service support Eladási ügyintéző Értékesítési előadó Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) Értékesítési ügyintéző
 • előadó Export ügyintéző Exportelőadó Exportértékesítő Fuvarbonyolító Fuvarszervező Kereskedelmi asszisztens Kereskedelmi bonyolító Kereskedelmi előadó Kereskedelmi ügyintéző Kereskedelmi-gazdasági ügyintéző Közönségszervező Külkereskedelmi asszisztens Külkereskedelmi ügyintéző Szállítási koordinátor
3623
Anyaggazdálkodó, felvásárló
 • Alkatrész gazdálkodó Állatfelvásárló Állóeszköz-gazdálkodó Anyag- és készletgazdálkodási ügyintéző Anyag logisztikus Anyagbeszerzési előadó Anyagbeszerző Anyagellátási előadó Anyagellenőr Anyaggazdálkodó
 • anyagbeszerző Anyaggazdász Árubeszállító (anyagbeszerző) Árubeszerző Beszerzési előadó Beszerzési ügyintéző Beszerző Bizományicikk-felvásárló Élelmiszer beszerző Élőállat-felvásárló Eszközgazdálkodó Fafelvásárló Gabonafelvásárló Gyógynövény-felvásárló Gyümölcsfelvásárló Hulladékfelvásárló Készletfelügyelő Logisztikai ügyintéző MÉH-átvevő Mézfelvásárló Nyersbőr-felvásárló Papír-
 • vas- és színesfém átvevő Szabadfelvásárló Színesfém-felvásárló Takarmány-felvásárló Táp- és terményfelvásárló Tejfelvásárló Tejkezelő (alapanyag-átvevő) Terményfelvásárló Textilhulladék-felvásárló Tollfelvásárló Üzemanyag elszámoltató Üzemanyag-ellenőr Üzemanyag-elszámoló Vas- és fémhulladékgyűjtő Vegyesbolti árubeszerző Virág- és dísznövény-felvásárló Zöldség
 • gyümölcs beszerző
3624
Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével)
 • Áruforgalmazó ügynök Áruterítő ügynök Hirdetési ügynök Kereskedelmi ügynök Külkereskedelmi üzletkötő Nagykereskedelmi ügynök Reklámügynök Sales representative Utazó értékesítő Utazó üzletkötő Ügynök
 • kiskereskedelem Üzletkötő ügynök Üzletszerző ügynök
3631
Konferencia- és rendezvényszervező
 • Account rendezvényszervező Host
 • hostess Kiállításszervező Kongresszusszervező Kóstoltatásszervező Kulturális rendezvényszervező Programszervező Promóciós asszisztens Promóciós ügyintéző Rendezvényszervező és -bonyolító Sport-rendezvényszervező Szabadidőszervező Termékbemutató-szervező Vendéglátásszervező
3632
Marketing- és pr-ügyintéző
 • Marketing- és reklámügyintéző Propaganda előadó Propagandaszervező Reklám és propaganda-ügyintéző Reklám ügyintéző
3633
Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző
 • Ingatlan szakértő Ingatlanbróker Ingatlanközvetítő Ingatlanközvetítő
 • ingatlanbecslő Ingatlanügyintéző Ingatlanügynök Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
3639
Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
 • Áramfogyasztói ügyintéző Hőszolgáltatási ügyintéző Partnerközvetítő Rádiós hirdetésszervező Társközvetítő Vadászatszervező
3641
Személyi asszisztens
 • Gazdálkodási menedzserasszisztens Igazgatói asszisztens Menedzserasszisztens Projektmenedzser-asszisztens Személyi titkár
3642
Jogi asszisztens
 • Jogi asszisztens igazságszolgáltatásban Jogi asszisztens igazságszolgáltatáson kívül Jogi titkár
3649
Egyéb igazgatási és jogi asszisztens
 • Alapítványi titkár Igazgatási titkár Kulturális titkár Kuratóriumi titkár Magándetektív Magánnyomozó Rendőrségi titkár
3651
Vám- és pénzügyőr
 • Jövedéki előadó (VPOP) Jövedéki ügyintéző (VPOP) Jövedékiadó-ellenőr (VPOP) Pénzügyőr Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó Pénzügyőr jövedéki szakelőadó Pénzügyőr rendészeti szakelőadó Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó Pénzügyőr vám szakelőadó Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Vám- és jövedékigazgatási szervező Vámellenőr Vámkezelő Vámnyilatkozat-felelős Vámnyilatkozat-szövegező Vámőr Vámszakmai előadó (VPOP) Vámtiszt Vámügyi asszisztens (VPOP)
3652
Adó- és illetékhivatali ügyintéző
 • Adóbevallási ügyintéző (APEH) Adóellenőr Adófelügyelő Adóhatósági ügyintéző Adóigazgatási előadó Adóigazgatási szakügyintéző Adókönyvelési ügyintéző (önkormányzati) Adókönyvelő (önkormányzati) Adórevizor Adóügyi adminisztrátor (APEH) Adóügyi előadó (APEH) Adóügyi ügyintéző (APEH) Adóügyintéző (APEH) ÁFA-ellenőr (APEH) APEH-ellenőr Illeték kiszabó Illetékbehajtó (illetékhivatal) Képesített adóellenőr Pénzforgalmi ellenőr (APEH) Pénzügyi adóügyintéző (APEH)
3653
Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
 • Nyugdíj-ügyintéző Szociális juttatási ügyintéző Társadalombiztosítási ügyintéző
 • hatósági
3654
Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
 • Földtulajdon nyilvántartó Hatósági nyilvántartó (földhivatali) Hatóságiengedély-ügyi előadó Járműhatósági engedélyezési előadó Népesség-nyilvántartó ügyintéző Okmányirodai tisztviselő Okmányirodai ügyintéző Útlevél ügyintéző
3655
Nyomozó
 • Adónyomozó Biztosítási nyomozó Bűnügyi nyomozó Gazdasági nyomozó Ügyészségi nyomozó Vám- és pénzügyőrnyomozó Vám-nyomozó
3656
Végrehajtó, adósságbehajtó
3659
Egyéb hatósági ügyintéző
 • Anyakönyvi ügyintéző Díjellenőr (autópálya) Ebrendész (hatósági) Gépjármű műszaki vizsgáztató (hatósági) Hagyatéki ügyintéző Iparjogvédelmi ügyintéző Katasztrófavédelmi előadó Katasztrófavédelmi és polgári védelmi előadó Közigazgatási ügyintéző Mentésszervezési előadó (katasztrófa elhárításnál) Migrációs ügyintéző Piacfelügyelő Szabadalmi ügyintéző Szabálysértési ügyintéző Szabványügyintéző Tűz-
 • katasztrófavédelmi ügyintéző
 • hatósági Tűzvédelmi ellenőr (hatósági) Vadőr (hatósági) Védjegyügyintéző
3711
Segédszínész, statiszta
 • Pornószínész Segédszínész Színházi statiszta
3712
Segédrendező
 • Adásrendező asszisztens Cirkusz- és varieté-segédrendező Filmes segédrendező Rádiós segédrendező Rendezőasszisztens Színházi segédrendező Televíziós segédrendező Zenei segédrendező
3713
Fényképész
 • Alkalmazott fotográfus Állóképkészítő Divatfényképész Dokumentumfényképész Esküvői fotós Fénykép-
 • filmlaboráns Fénykép
 • filmrestaurátor Fénykép
 • filmrestaurátor asszisztens Fénykép
 • film-világítástechnikus Fényképész és videofelvétel-készítő Filmrestaurátor asszisztens Fotó- és mozgófilmlaboráns Fotográfus Fotóriporter Intézményi fényképész Iskolai fényképész Kórházi fényképész Légifotós Mikrofilmező (fényképész) Múzeumi fényképész Portréfényképész Reklámfényképész Repro-fényképész Sajtófényképész Sajtófotós Stúdiófényképész Színesfénykép-nagyító
 • -másoló Színesnegatív és -dia-előhívó
 • -rögzítő Televíziós fényképész Természetfotós Vállalati fényképész
3714
Díszletező, díszítő
 • Alsógépezet-kezelő Díszletépítő Díszletkasírozó Díszletkészítő Díszletmakett-készítő Díszletmodellező Színházi díszítő Színházi kellékes
 • bútoros Zsinórpadlás-kezelő
3715
Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású
 • Feliratszedő Fővilágosító Jelmezfestő Kamerakezelő Maszkmester Mikrofonkezelő Súgó Színházi hangosító Színházi világosító Szinkronvágó Ügyelő Vágó (film- és videógyártás) Világítástervező Világosító Zenei technikus
3716
Lakberendező, dekoratőr
 • Boltberendező Dekorációkészítő Dekorációs festő Dekorfeliratkészítő Kirakati díszítőfestő Kirakatrendező Kirakattervező Lakberendező Üzletberendező
3717
Kulturális intézményi szaktechnikus
 • Állatkitömő Állatpreparátor Képtári technikus Kéziratretusáló Könyv- és papírrestaurátor Könyvtár technikus Múzeum technikus Régészeti ásatási technikus
3719
Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
 • Disc-jockey DJ Hírolvasó Jelmezfelelős Lemezlovas Öltöztető RTV bemondó Statisztaszervező Színházi öltöztető Színházi ügyelő Zenei ügyelő
3721
Sportoló
 • Alpinista (hegymászó) Atléta Labdarúgó Műkorcsolyázó Úszó Zsoké
3722
Fitnesz- és rekreációs programok irányítója
 • Aerobic oktató Búvároktató Fitness-wellness asszisztens Fitnesz edző Fitnesz oktató Golfoktató Harcművészet oktató Könnyűbúvár oktató Úszásoktató Vízisíoktató
3730
Egyéb vallási foglalkozású
 • Apáca Diakónus/diakonissza Egyházgondnok Harangozó Keresztény misszionárius Sekrestyés Templomszolga
3910
Egyéb ügyintéző
 • Közösségi-civil szervező Nonprofit menedzser Nonprofit ügyintéző
4111
Titkár(nő)
 • Iskolatitkár Óvodatitkár Szerkesztőségi titkár Színházi titkár
4112
Általános irodai adminisztrátor
 • Adminisztrációs ügyintéző Alapítványi ügyintéző Bírósági adminisztrátor Bírósági írnok Dokumentációs ügyintéző Hirdetési adminisztrátor Írnok Közösségi segéd asszisztens Műhelyírnok Office coordinator Sajtófigyelő adminisztrátor Szállodai adminisztrátor Tanfolyami adminisztrátor Tanszéki adminisztrátor Tanulmányi adminisztrátor Törzskönyvező (állatnyilvántartás) Ügyészségi adminisztrátor Üzemírnok
4113
Gépíró, szövegszerkesztő
 • Beszédíró gyorsíró Gépíróasszisztens Gyorsíró Idegen nyelvi gépíró Jegyzőkönyvvezető gépíró Számítógépes szövegszerkesztő
4114
Adatrögzítő, kódoló
 • Adatrögzítő Adatrögzítő adminisztrátor Gépi kódoló Kártyalyukasztó kezelő Lyukkártyakezelő Pénzintézeti adatrögzítő Számítógépes adatrögzítő Számítógépkód-rögzítő
4121
Könyvelő (analitikus)
 • Analitikus könyvelő Analitikus nyilvántartó Anyagkönyvelő Banki könyvelő Díjkönyvelő Folyószámla könyvelő Forgalmi könyvelő Gépkönyvelő Készletkönyvelő Kontírozó könyvelő Könyvelői adminisztrátor Leíró könyvelő
4122
Bérelszámoló
 • Bérellenőr Bérelőkészítő Bérelszámolási ellenőr Bérszámfejtő Bérszámfejtő és kalkulátor Bérügyi adminisztrátor Bérügyi asszisztens Bérügyi előadó Bérügyi ügyintéző Bérügyintéző Társadalombiztosítási ügyintéző
 • vállalati
4123
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • Adóbevallás feldolgozó Iskolai pénztáros Kaszinói pénztáros Pénzügyi nyilvántartó Szakszervezeti pénztáros Számlázási ügyintéző Számviteli adminisztrátor Vállalati pénztáros
4129
Egyéb számviteli foglalkozású
 • Analitikus nyilvántartó Előkalkulátor Könyvelői adminisztrátor Számlázási asszisztens Számlázási ügyintéző Számviteli adminisztrátor Utókalkulátor
4131
Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Állóeszköz nyilvántartó Anyagátvevő
 • nyilvántartó Anyagbeérkeztető Anyagbevételező Anyagelszámoltató adminisztrátor Anyag-eszköznyilvántartó (SAP) Anyaggazdálkodási nyilvántartó Anyagnyilvántartó Anyagszámadó Anyagtételező Áruátvevő Árufogadó Cikkszámgazda (alkatrésznyilvántartó) Eszköznyilvántartó Fogyóeszköz nyilvántartó Jelmeztáros Készletnyilvántartó Közműnyilvántartó Méregraktár kezelő (ipari) Raktári adminisztrátor Sportszertáros Szertáros Tárgyieszköz-nyilvántartó Vagyonnyilvántartó Vasúti leltározó
 • nyilvántartó
4132
Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
 • Árufuvarozói ügyintéző Fuvarozási ügyintéző Gépjármű diszpécser Gépjármű-előadó Gépjárműforgalmi koordinátor Szállítási adminisztrátor Szállítmányozási adminisztrátor Szállítmányozási ügyintéző Taxidiszpécser
4133
Könyvtári, levéltári nyilvántartó
 • Filmarchivátor Könyvtári állománykezelő Könyvtári dokumentátor Könyvtári nyilvántartó Levéltári gyűjteménykezelő Levéltári iratkezelő és irattáros Levéltári ügykezelő Rádiós dokumentátor
4134
Humánpolitikai adminisztrátor
 • Beléptetési ügyintéző (munkaügyi) Emberierőforrás-ügyintéző Humánerőforrás-asszisztens Humánerőforrás-ügyintéző Humánerőgazdálkodási ügyintéző Humánpolitikai ügyintéző Munkaügyi előadó Munkaügyi nyilvántartó Munkaügyi ügyintéző Személyi nyilvántartó Személyiadat nyilvántartó Személyzeti adminisztrátor Tagnyilvántartó Tanuló nyilvántartó
4135
Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató)
 • Betanított kézbesítő Hírlapkézbesítő Járatindító
 • postai Járatos
 • postai Kézbesítő
 • postai Küldeményfeldolgozó Levélfutár Mobilposta-kezelő Postai kézbesítő Postázógép-kezelő Számítógépes csomagfeldolgozó Újságkihordó
4136
Iratkezelő, irattáros
 • Archívumkezelő Archívumkezelő (lapkiadói) Dokumentációs előadó Rajztáros Tervtáros
4190
Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású
 • Gázfogyasztó nyilvántartó
4211
Banki pénztáros
 • Bankpénztáros Betétgyűjtő pénztáros Egyesített kezelési pénztáros Ellátmánypénztáros Értékcikkpénztáros Főpénztári leszámoló Főpénztáros (banki) Teller (valuta pénztáros) Valutapénztáros Valutaváltó
4212
Szerencsejáték-szervező
 • Bingóhoszt Fogadó
 • krupié Játékgépkezelő Játéktermi osztó Kaszinó dealer Krupié Pénznyerő-automata üzemeltetője Rulettgép-kezelő Sorsolási előadó (szerencsejáték) Zsetonkasszás Zsetonrendező (chipper)
4213
Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző
4221
Utazásszervező, tanácsadó
 • Belföldi társasutazási ügyintéző Fizetővendég-szolgálati ügyintéző Idegenforgalmi ügyintéző Turisztikai referens Turisztikai szervező Utas szervező Utazási előadó Utazási irodai utasszervező Utazási irodai ügyintéző Utazási referens Utazási ügyintéző Utaztatási előadó Üdülésszervező Üdültetési előadó
4222
Recepciós
 • Betegirányító Egészségügyi recepciós Éjszakai recepciós Kórházi recepciós Recepciós szépségszalonban Strandfürdő recepciós Ügyfélszolgálati recepciós
4223
Szállodai recepciós
 • Hotel recepciós Kemping recepciós Panzió recepciós Szállodai fogadóportás Szállodai főportás (vezetői funkció nélkül)
4224
Ügyfél- (vevő)tájékoztató
 • Utastájékoztató Ügyfél-tájékoztató
4225
Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
 • Call-center operátor (ügyfél-tájékoztató) Híváskoordinátor Telefonalközpont-kezelő Telefonközpont-kezelő Telefonközpontos Telefonos hirdetésfelvevő Telefonos ügyfélszolgálati képviselő Telefonos ügyintéző Telefonügyelet központos
4226
Lakossági kérdező, összeíró
 • Kérdezőbiztos Közvéleménykutató (kérdező) KSH összeíró Összeíró Statisztikai összeíró Számlálóbiztos Telefonos kérdező Telefonos piackutató Vasúti forgalomszámláló
4227
Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású
 • Filatéliai asszisztens
 • postai Főpénztári ügyintéző
 • postai Főpénztáros
 • postai Hálózatszervezési ügyintéző
 • postai Hiánylati ügyintéző
 • postai Kártérítési ügyintéző
 • postai Kézbesítésmenedzselési ügyintéző Kézbesítésszervezési ügyintéző Komplex postázási ügyintéző Küldeményfelvevő Minőségellenőrzési ügyintéző
 • postai Pénzforgalmi ügyintéző
 • postai Postaforgalmi helyettes Postai értékesítés támogatási ügyintéző Postai kirendeltség kezelő Postai küldeményfelvevő Postai minőségellenőrzési ügyintéző Postanet ügyfélszolgálati ügyintéző Távbeszélő-kezelő Távgépíró-kezelő Táviratkezelő
4229
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású
5111
Kereskedő
 • Ajándékkereskedő Állatkereskedő Autó- és motorkerékpár-kereskedő Autóalkatrész-kereskedő Autóápolásicikk-kereskedő Autókereskedő Bébi és gyermekruha kereskedő Bútor- és lakástextil-kereskedő Bútorkereskedő Cipő és bőráru kereskedő Cipőkereskedő Divatáru kereskedő Dohányáru-édesség kiskereskedő Dohány-bazárkereskedő Drogériai kereskedő Édesség kereskedő Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő Építőanyag kereskedő Fakereskedő Felsőruházati kiskereskedő Fodrászcikk kereskedő Földmunkagép-alkatrészkereskedő Galériatulajdonos
 • kereskedő Gázcseretelep-vezető (kereskedő) Gépjármű- és villamossági alkatrész kereskedő Gépjármű kereskedő Gumiabroncs kereskedő Gyógynövénykereskedő Halkereskedő Használt autókereskedő Használtcikk-kereskedő Használtruha-kereskedő Háztartási- és vasáru kereskedő Háztartásifelszerelés-kereskedő Híradástechnikai- és elektronikaicikk-kereskedő Hírlapárus
 • trafikos Hús és élelmiszerkereskedő Járműalkatrész kereskedő Játékkereskedő Könyvkereskedő Kötöttáru kereskedő Kultúrcikk-kereskedő Látszerész és fotócikk-kereskedő Méteráru konfekciókereskedő Mezőgazdasági gépalkatrész kereskedő Mezőgazdasági termékkereskedő Műanyagáru kereskedő Műanyagcikk kereskedő Műkereskedő Műszaki bizományi kereskedő Műszaki- és elektronikaicikk kereskedő Műszakicikk-kereskedő Női divatáru kereskedő Nővényvédőszer kereskedő Nyersbőrkereskedő Papír- és írószer kereskedő Rádiótelefon kereskedő Régiségkereskedő Ruha-textilkereskedő Ruházati kereskedő Sportszer- és játékkereskedő Sportszerkereskedő Szerencsejáték kereskedő Színesfém-kereskedő Takarmány- és tápkereskedő Tüzelő- és építőanyag-kereskedő Vas- és műszaki kereskedő Vegyes iparcikk kereskedő Vegyeskereskedő Villamossági cikk kereskedő Virágkereskedő Zöldség-
 • gyümölcskereskedő
5112
Vezető eladó
 • Áruházi osztályvezető Áruházi részlegvezető Pénztár felügyelő Szupermarket részlegvezető
5113
Bolti eladó
 • ABC-eladó Alkatrész-értékesítő
 • eladó Antikváriumi eladó Áruházi eladó Bolti hentes
 • eladó Bútor- és lakástextil-eladó Dohányárudai eladó Eladó
 • fűszerüzlet Eladó
 • szupermarket Élelmiszer eladó Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Élelmiszerbolti eladó Fényképész eladó Gépjárműértékesítési eladó Gyógyászati segédeszköz eladó Használtcikkbolti eladó Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó Hús- és hentesáru-eladó Kertészeti gazdabolti eladó Konfekció-
 • méteráru- és lakástextil-eladó Könyvesbolti eladó Kultúrcikk eladó Lakberendezésicikk-eladó Lottóárus Műszakicikk eladó Nagykereskedelmi eladó Nyomtatványértékesítő
 • eladó Óra-ékszer és díszműáru eladó Porcelán- és edényáru-eladó Ruha-
 • textil eladó Ruházati bolti eladó Totó- hírlapárus
 • eladó Totó-lottóértékesítő
 • eladó Trafikos Újságárus Vas-
 • műszaki-
 • műanyag-
 • üvegárubolti eladó Virágbolti eladó Zöldség-gyümölcs eladó
5114
Kölcsönző
 • Állványkölcsönző Autóbusz-bérbeadó Autókölcsönző Barkácsgép-kölcsönző CD kölcsönző Csecsemőmérleg-kölcsönző Csónakkölcsönző Építőgép-
 • építőipari kisgép-kölcsönző Fény- és hangtechnikai szerelvény-kölcsönző Gépkocsi-kölcsönző Háztartási tisztítógép-kölcsönző Irodagép-kölcsönző Járműkölcsönző Jelmez-
 • ruhakölcsönző Kerékpárkölcsönző Kisgép és műszakicikk kölcsönző Kisgép-kölcsönző Konténerkölcsönző Korcsolyakölcsönző Lakodalmaseszköz-kölcsönző Lakodalmisátor-kölcsönző Lakókocsi kölcsönző Menyasszonyiruha-kölcsönző Mezőgazdaságigép-kölcsönző Motorkerékpár kölcsönző Piacimérleg-kölcsönző Ruhakölcsönző Sátoredény-kölcsönző Sífelszerelés-kölcsönző Sportszerkölcsönző Strandcikk-kölcsönző Szerszámgép-kölcsönző Szőnyegkölcsönző Utánfutó-kölcsönző Varrógép-kölcsönző Videofilmkölcsönző Videokölcsönző Villamosgép-kölcsönző Vízibicikli-kölcsönző Zenegép-kölcsönző
5115
Piaci, utcai árus
 • Family Frost árus (jégkrém
 • mélyhűtött élelmiszer) Léggömbárus Mozgó értékcikkárus Piaci
 • utcai zöldséges Piaci
 • vásári kereskedő Vásározó
5116
Piaci, utcai étel- és italárus
 • Goffrisütő Kürtőskalácskészítő Lángossütő Melegbüfés Pattogatott kukorica árus Pecsenyesütő
 • halsütő
5117
Bolti pénztáros, jegypénztáros
 • Áruházi gyűjtőpénztáros Árukiadó pénztáros Árupénztáros Autópálya díjbeszedő Bérletpénztáros Bolti főpénztáros Bolti pénztárgép-kezelő Jegyértékesítő Közfürdő-pénztáros MÁV-jegypénztáros Menetjegykiadó Mozijegypénztáros Önkiszolgáló-bolti pénztáros Színházi pénztáros Vasúti pénztáros Vendéglátóipari pénztáros
5121
Üzemanyagtöltő állomás kezelője
 • Benzinkúti eladó
5122
Áru- és divatbemutató
 • Árubemutató Divatmodell Élelmiszer-bemutató asszisztens Manöken Modell Termékbemutató Üzleti hosztessz
5123
Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök
 • Call center-értékesítő Internetes értékesítő Távértékesítő Telefonmarketinges Telemarketing értékesítő Telesales operátor
5129
Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású
 • Áruelőkészítő Áruösszekészítő Göngyölegvisszaváltó
 • üvegvisszaváltó Házaló ügynök Italautomata üzemeltető
5131
Vendéglős
 • Borozó üzletvezetője (1-2 személyes) Büfé-
 • bisztróvezető Cukrászda-
 • fagylaltozóvezető (1-2 személyes) Eszpresszó-
 • kávézóvezető Étkezdés Italboltvezető (1-2 személyes) Kávéház üzletvezetője (1-2 személyes) Kifőzdés Kocsmáros Söntés-
 • italboltvezető (1-2 személyes) Söröző üzletvezetője (1-2 személyes) Teázó üzletvezetője (1-2 személyes)
5132
Pincér
 • Étkezőkocsi felszolgáló Éttermi felszolgáló Főpincér Hajópincér Italpincér Sommelier (borpincér)
5133
Pultos
 • Csapos Italmérő Mixer
5134
Szakács
 • Diétás szakács Étkezdei szakács Grill szakács Gyermekélelmezési szakács Hajószakács Hidegkonyhai szakács Közétkeztetési szakács Kukta Melegkonyhai szakács Pizzakészítő szakács Segédszakács
5135
Cukrász
 • Fagylaltkészítő Karamell cukrász Lágyfagylaltos Marcipánfigura készítő Süteménykészítő Tortakészítő
5211
Fodrász
 • Borbély Férfifodrász Gyerekfodrász Hajmosó Női fodrász Parókakészítő Színházi fodrász Színházi parókakészítő
5212
Kozmetikus
 • Elektrokozmetikus Sminkes Sminkmester Színházi kikészítő Testfestő Tetováló
5213
Manikűrös, pedikűrös
 • Kéz- és lábápoló Műkörömépítő
5219
Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozású
 • Asztrológus Ezoterikus Fülbelövő
 • fülcimpalyukasztó Jós
 • jövendőmondó Látnok Spiritiszta Szolárium-kezelő
5221
Gyermekfelügyelő, dajka
 • Bébiszitter Bölcsődei dada Dajka Gondozó
 • családi napköziben Gyermekgondozó
 • -nevelő Házi időszakos gyermekfelügyelő Nevelő
 • családi napköziben Óvodai kisegítő Segéd gyermekgondozó
5222
Segédápoló, műtőssegéd
 • Betegszállító Boncmester Fertőtlenítő (egészségügyi) Kisegítő ápoló Kórházi fürdősegéd
5223
Házi gondozó
 • Házi ápoló Házi szociális gondozó Otthoni ápolási asszisztens
5229
Egyéb személygondozási foglalkozású
 • Társalkodó(nő)
5231
Kalauz, menetjegyellenőr
 • BKV ellenőr Főkalauz Hálókocsi-kalauz Jegyellenőr (közlekedés) Jegykezelő (közlekedés) Jegyvizsgáló (közlekedés) MÁV jegyvizsgáló Menetjegyellenőr Vasúti jegyvizsgáló (vezető jegyvizsgáló)
5232
Utaskísérő (repülőn, hajón)
 • Hostess
 • hajózás Légiutas-kísérő Légiutas-kiszolgáló
5233
Idegenvezető
 • Autóbuszos idegenvezető Barlangi idegenvezető Barlangi túravezető Halászati idegenvezető Helyi idegenvezető Múzeumi idegenvezető Telepített idegenvezető Túravezető (idegenvezető) Vállalati idegenvezető Városnéző idegenvezető
5241
Vezető takarító
 • Takarító szolgálatvezető Takarítók irányítója Takarítók műszakvezetője
5242
Házvezető
 • Családi panzió-vezetője Falusi vendéglátó Gazdaasszony Komorna Komornyik Panziós Vendégfogadós
5243
Épületgondnok
 • Háztömbfelügyelő
 • házfelügyelő
 • házgondnok Iskolagondnok Kollégiumi gondnok Kultúrházi gondnok Sportközpontgondnok Sportpályagondnok Szállodai gondnok Társasházkezelő Üdülőgondnok
5251
Rendőr
 • Baleseti helyszínelő (rendőrségi) Baleseti vizsgáló (rendőrségi) Bevetési rendőr (terrorelhárítás) Bűnmegelőző rendőr Fogdaőr (rendőrségi) Forgalomellenőrző járőr Határrendészeti rendőr (járőr) Járőrvezető Körzeti megbízott rendőr Közlekedési rendőr Közrendvédelmi járőr Kutyavezető-rendőr Lovasrendőr Mesterlövész (rendőrségi) Motoros rendőr Nyomozókutya vezető Objektumőr és kísérő (rendőrségi) Rendőr járőr Vízirendőr
5252
Tűzoltó
 • Vezető tűzoltó
5253
Büntetés-véghajtási őr
 • Biztonsági felügyelő
 • büntetés végrehajtásban Börtönfelügyelő Börtönőr Büntetés-végrehajtási felügyelő Fegyőr Fogdaőr (büntetés végrehajtás) Javítóintézeti felügyelő Kísérő őr (büntetés végrehajtás) Körletfelügyelő (büntetés végrehajtás) Motozónő (büntetés végrehajtás) Rabfelügyelő Rabkísérő Rabőr
5254
Vagyonőr, testőr
 • Biztonsági őr Értékszállító Munkahelyi biztonsági felügyelő Repülőtéri biztonsági őr
5255
Természetvédelmi őr
 • Birtokügyi felügyelő (természetvédelmi őr) Erdőőr Tájvédelmi és ökológiai felügyelő Természetvédelmi területkezelő Zoológiai felügyelő
5256
Közterület-felügyelő
 • Közterület-felügyelő Polgárőr Zöldterületi ellenőr
5259
Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású
5291
Járművezető-oktató
 • Forgalmi vizsgabiztos Gépjármű szakoktató Gépjárművezetés-oktatási felügyelő Gépjárművezető oktató Vizsgabiztos
 • járművezető-képzés
5292
Hobbiállat-gondozó, -kozmetikus
 • Állatgondozó kutatóintézetekben és állatotthonokban Állatgondozó kutyavezető-kiképző központban Állatkerti állatgondozó Belovagló lovas (bereiter) Betanító hajtó Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó Hobbykutya-kiképző Kutyagondozó Kutyakiképző Kutyakozmetikus Kutyapanziós Őrző-védő kutyát kiképző Versenylóidomár
5293
Temetkezési foglalkozású
 • Halottasházi munkás Halottszállító Krematóriumi munkás Temetésrendező Temetésszolgáltatási munkás Temetkezési vállalkozó
5299
Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású
 • Fürdőfelügyelő Fürdőüzemeltető Gyepmester (sintér) Iszapfőző Iszapkitermelő Iszapőrlő Körhintás Szaunakezelő Szexuális szolgáltató (prostituált) Uszodamester Úszómester Utazó vidámparkos
6111
Szántóföldinövény-termesztő
 • Kísérleti gazdasági növényápoló Kísérleti gazdasági növénytermesztő Növénytermesztési brigád vezetője Növénytermesztő Szántóföldi magtermesztő Vetőmagtermesztő és -minősítő
6112
Bionövény-termesztő
 • Biogazda (növénytermesztő) Biogyümölcs-termesztő Biokertész Bionövény-termesztő (biogazdálkodó) Biotermesztő Biozöldség-termesztő
6113
Zöldségtermesztő
 • Bolgárkertész Fóliakertész Fóliás zöldségtermesztő Fűszernövény-termesztő Fűszerpaprika-termesztő Gombatermesztő Hagymatermesztő Kertész
 • zöldségtermesztés Palántanevelő Paprikatermesztő Paradicsomtermesztő Spárgatermesztő Szántóföldi zöldség-termesztő Üvegházizöldség-termesztő Zöldség- és fűszernövény-termelő Zöldségtermesztő
6114
Szőlő-, gyümölcstermesztő
 • Bogyósgyümölcs-termesztő Csonthéjasgyümölcs-termesztő Dinnyekertész Dinnyetermesztő Gyümölcsfagondozó Gyümölcstermesztő Szőlész
 • borász (mezőgazdasági) Szőlő- és gyümölcstermesztő Szőlőmunkás Szőlőoltó
 • -metsző Szőlőtermesztő Vincellér
6115
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő
 • Csemeteápoló Csemetegondozó Csemetekertész Csemetekerti erdőművelő Csemeteművelő Csemeteültető erdőművelő Csemeteválogató Díszfaiskolai kertész Dísznövény- és virágtermesztő Dísznövény- és zöldségtermesztő Dísznövénykertész Dísznövénykertész és parképítő Dísznövényszaporító Erdészeti csemeteápoló Erdészeti mag- és csemetegondozó Erdészeti mag- és csemetenevelő Erdészeti szaporítóanyag-nevelő Facsemete válogató Facsemete-ápoló Facsemete-gondozó Faiskolai és csemetekerti kertész Faiskolai kertész Faiskolai lerakatvezető Faiskolai metsző
 • szemző Faiskolai munkás Faiskolai szaporítóanyag-előállító Faiskolai termesztő Gyümölcsoltvány előállító Kertépítő és -fenntartó Kertépítő kertész Kertépítő munkás Kertgondnok Növényházi dísznövénytermesztő Park- és kertépítő
 • -gondozó Parkápoló Parképítő Parkfenntartó Parkkarbantartó Parkkezelő Parkosító Parkrendező Szabadföldi dísznövénytermesztő Sziklakertépítő Szőlőoltvány-előkészítő
 • -szedő
 • -osztályozó Üvegházidísznövény-termesztő Virágkertész Virágtermesztő Virágzöld termelő
6116
Gyógynövénytermesztő
 • Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó Gyógynövényismerő és -termelő
6119
Egyéb növénytermesztési foglalkozású
 • Dohánykertész Dohánytermesztő Komlótermesztő Komposztkészítő Mikroszaporító Virágföld gyártó Virágföldkészítő
6121
Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő
 • Báránygondozó Bikagondozó
 • állattenyésztő Bikatenyésztő Borjász Borjúgondozó Csikógondozó Csikós Ellető kanász Ellető tehenész Fejő Fejőgulyás Gépi fejő Hízósertés-gondozó Istállómester Juh és kecsketenyésztő Juhgondozó Juhnyíró Juhtartó és -tenyésztő Juhtenyésztő Kangondozó Kecsketenyésző Kocagondozó Lóápoló és gondozó Lótartó és -tenyésztő Lótenyésztő Lovász Malacnevelő Ménápoló Ménesgazda Ménesi kanca-gondozó Ménesmester Nagyállattartó Növendékbika-gondozó Növendéküsző-gondozó Sertésgondozó Sertéshízlaló Sertésnevelő Sertéstartó és -tenyésztő Sertéstelepi gondozó Sertéstenyésztő Süldőnevelő Szarvasmarha-gondozó Szarvasmarha-körmöző Szarvasmarhatartó és -tenyésztő Szarvasmarha-telepi gondozó Szarvasmarhatenyésztő Tehenész Tehenész műszakvezető Tehenész
 • tehéngondozó Tehenészeti állatgondozó Tejmester Tejtermelő Tenyészbika-gondozó Tenyészkosgondozó Tinónevelő Törzsmén-gondozó Üszőgondozó Üszőnevelő
6122
Baromfitartó és -tenyésztő
 • Állatgondozó (libatelepi) Baromfigondozó Baromfitartó és -tenyésztő Baromfitenyésztő Bértömő Csibenevelő Csirkegondozó Csirketenyésztő Csirkeválogató Kacsagondozó Kacsatömő Keltetőgép-kezelő Keltetőüzemi dolgozó Libagondozó Libahizlaló
 • libatömő Májliba-tartó Növendékbaromfi-gondozó Pulykagondozó Pulykatenyésztő Tojásválogató Törzslúdgondozó Tyúkgondozó
6123
Méhész
 • Méhészeti munkás
6124
Kisállattartó és -tenyésztő
 • Akváriumihal-tenyésztő Biogilisztatenyésztő Csigatenyésztő Díszhaltenyésztő Díszmadártenyésztő Ebtenyésztő Egér-
 • patkány
 • kísérleti kisállat tenyésztő Galambtenyésztő Hüllőtenyésztő Kisállatgondozó Kisállattenyésztő Kísérleti állatok gondozója Kutyatenyésztő Laborállat-tenyésztő és -gondozó Laboratóriumi állatgondozó Laboratóriumi állattenyésztő Macskatenyésztő Madárgondozó Nercgondozó Nerctenyésztő Nutriagondozó Nyércgondozó Nyulász Nyúlgondozó Nyúltenyésztő Prémesállat-gondozó Prémesállat-tenyésztő Selyemhernyó-tenyésztő
6130
Vegyes profilú gazdálkodó
 • Állat- és növénytermesztő Aranykalászos gazda Biogazda Ezüstkalászos gazda Ökogazda Önálló gazda Őstermelő
6211
Erdészeti foglalkozású
 • Erdészeti növényvédő Erdész-segéd Erdőfelújító Erdőfenntartó Erdőkerülő Erdőtelepítő Segéderdész Vágásvezető erdés
6212
Fakitermelő (favágó)
 • Erdészeti munkás
 • láncfűrészkezelő Fakitermelő Fakitermelő erdőtisztító Favágó Fűrészes (erdőművelő) Kérgező
 • faragó Kézi és gépi favágó (kisgépes) Kézi fakitermelő Lakott területi fakitermelő Vágásvezető
6220
Vadgazdálkodási foglalkozású
 • Apróvadgondozó Fácángondozó Fácánkeltető Fácánnevelő Fürjtenyésztő Mestervadász Prémvadász Segédvadász Trófeakészítő Vadász Vadász
 • vadtenyésztő Vadbefogó Vadetető
 • vadtakarmányozó Vadgazdálkodó Vadkacsa keltető Vadtartó
6230
Halászati foglalkozású
 • Édesvízi halász Édesvízi halászattal foglalkozó brigád vezetője Étikagyló-tenyésztő Halastó telepítő Halász
 • haltenyésztő Halászgépész Halgazdálkodó
 • horgásztató Halkeltető Haltenyésztő Horgászmester Horgásztókezelő Ivadéknevelő (halászati) Ívató halász Mélytengeri halász Segédhalász Tógazda Tógazdasági halász Tógazdasági halászmester
7111
Húsfeldolgozó
 • Állatbontó Állatkábító Állatszúró Baromfibontó Baromfidaraboló Baromfifeldolgozó Belező
 • begyező Bélfeldolgozó Böllér Csirkemell-filéző Csontozó Disznósajtkészítő Halfeldolgozó Halhentes Hentes és mészáros Hús- és szalonnasózó
 • pácoló Húsaprító Húselőkészítő Húsfüstölő Húsipari termékgyártó Húsosztályozó Hús-sózó Hússzeletelő Kézi csontozó (húsipari) Kolbászkészítő Kolbászpározó Májazó Mészáros Nyúlfeldolgozó Pácoló
 • fűszerező Pulykadaraboló Sertéscsontozó Sonkafőző Sonkatöltő Szalámitöltő Szalonnasózó Szárazáru készítő Zúzapucoló Zsigerelő Zsírolvasztó
7112
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító
 • Gombaválogató Gyógynövény filterező Gyógynövény tasakoló Gyógynövény-feldolgozó Gyógynövényszárító Gyógynövényválogató Gyümölcs tartósító Gyümölcsfeldolgozó Gyümölcsléfejtő Gyümölcsválogató
 • osztályozó Káposztasavanyító Mustárfeldolgozó Paprikamolnár Savanyító Szőlőválogató
 • -osztályozó Zöldség szárító Zöldség tartósító Zöldségfeldolgozó Zöldségválogató
 • osztályozó
7113
Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó
 • Elsődleges tejkezelő Fehérsajtkészítő Friss és tartós tejtermékek gyártója Gomolyaalapanyag-készítő Homogenizáló (élelmiszer-ipari) Kazeinkészítő Kazeinörlő Kefír-
 • joghurtkészítő Keménysajt-készítő Lágysajt-kezelő Margarinfeldolgozó Ömlesztettsajt-főző Sajt- és vajkészítő Sajtdaráló Sajtérlelő Sajtkészítő Sajtkezelő Sajtpréselő Tej-
 • tejszínpasztőröző és -sterilező Tejcsomagoló Tejfejtő Tejfeldolgozó Tejföl- és túrókészítő Tejleszívató
 • -felöntő Tejporkészítő Tejtermék előkészítő Tejtermékgyártó Üzemi tejátvevő Vajkészítő Vajleszedő Vajmester
7114
Pék, édesiparitermék-gyártó
 • Bonbonkészítő
 • kézi Cikóriagyökér- feldolgozó Cukor-
 • cukorkatöltelék-főző Cukorkagyártó Cukorkaolvasztó Csokoládéfigura-formázó Csokoládétáblázó Csokoládétermék-gyártó Dagasztó Desszertgyártó Desszertmártó Édesipari termékgyártó Fagyasztott pékáru sütő (látvány sütöde) Finompékáru-gyártó Grillázssütő Gumicukorgyártó Gyorsfagyasztott tésztát gyártó Gyorspékségi sütő és eladó Házitészta-készítő Jégkrémgyártó Kakaómassza-préselő Kakaóvaj-temperáló Karamellafőző Kávé- és pótkávégyártó Kávé-
 • kakaóbabőrlő
 • -pörkölő Keksz- és ostyagyártó Konyakmeggy gyártó (kézi) Marcipánfőző Marcipánkészítő Mézesáru kandírozó Mézeskalács-készítő Morzsakészítő Nápolyikészítő Nugátmassza-temperáló Nyerstésztafeladó Ostya és fagylalttölcsér készítő Ostyakészítő Ostyasütő Pászkatészta-készítő Pék Pék-cukrász (édesipari) Péksütemény-készítő Pereckészítő Perecsütő Réteslapkészítő Sütőipari munkás Sütőipari táblázó Sütőipari vető Szaloncukorgyártó Száraztészta-készítő Teasütemény gyártó Télifagyi gyártó Tésztakészítő Tortadísz készítő Tölcsérkészítő Törökméz- és vattacukor-készítő Vattacukor készítő
7115
Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő
 • Ászokoló Bor-
 • pezsgőgyártó Borász Borászati pincemunkás Borelőkészítő Borfejtő Borkezelő Borszűrő
 • borszeparáló Italösszeállító (szeszipari) Italszűrő (szeszipari) Konyakkészítő Likőrgyártó Likőrmester Must-
 • szőlő- és borátvevő Pálinkafőző Pezsgőátvilágító Pezsgőgyártó Pezsgőmáglyázó Pezsgőrázó Pezsgőtisztító Pezsgőürítő Pincemester Préskormányos Rumgyártó Sörerjesztő Sörfejtő Sörfokoló Sörfőző Sörgyártó Söripari csapoló Söripari munkás Söripariélesztő-kezelő Szeszfőző Szeszfőző mester Szikvízkészítő Szódás
 • szódavízkészítő Szőlőfeldolgozó
7211
Szabásminta-készítő
 • Szabásminta rajzoló Tervező-
 • modellező szabász Textilszabász
7212
Szabó, varró
 • Ágyneművarró Alakító
 • javító szabó Átalakító szabó Babaruhavarró Bébiruha készítő Bőrruhajavító Bőrruhakészítő
 • -javító Bőrruházati végvasaló Csecsemő- és gyermekruha-készítő Díszpárnakészítő Divatáruvarró Fehérnemű-készítő Fehérneművarró Férfiruha-készítő Férfiruhaszabó Foltozószabó Függönyvarró Fűző- és melltartókészítő Fűzőkészítő kötszerész Gyermekruha-készítő Gyógyfűző- és haskötőkészítő Hátizsák-
 • sátor-
 • ponyvakészítő Házivarró Jelmez- és alkalmiruha-készítő Készruhavarró Kötőipari konfekciósfehérnemű-készítő Kötöttáru szabász Lakástextil-készítő Lakástextilvarró
 • -javító Mérték utáni szabó Munkaruha- és védőruha-készítő Női szabó Nőiruha szabó Nőiruha-készítő Nyakkendőkészítő
 • -javító Paszományos
 • gombkötő Ruhakészítő Strandkalap-
 • -táska-varró Szemfedőkészítő Színházi varró Vitorlaszabó
 • -készítő Zászlókészítő
7213
Kalapos, kesztyűs
 • Bőrkesztyűszabász Kalapbélés és -kellékszabó Kalapfelület-kikészítő Kalapkarimaszél-csiszoló
 • -gőzölő Kalapos
 • sapka- és kesztyűkészítő Kalapos
 • sapkakészítő Kesztyűadjusztáló Kesztyűbélelő Kesztyűdíszítő Kesztyűfényező Kesztyűpréselő Kesztyűszabász Kesztyűvarró Kesztyűvasaló Kézi kesztyűvarró Női kalapos
7214
Szűcs, szőrmefestő
 • Bundakészítő Szőrme-előkészítő Szőrmefejelő
 • -hasító
 • -nyíró Szőrmefilmnyomó
 • -csíkozó Szőrmehúsoló Szőrmeipari megmunkáló
 • szőrmefestő Szőrmekaszáló Szőrmekikészítő Szőrmekonfekció szabász Szőrme-konfekcionáló Szőrmenyíró Szőrmerámázó Szőrmesapka-készítő Szőrmeszügyelő
 • -körülnyíró Szőrmevarró Szűcs
 • szőrmekonfekcionáló
7215
Tímár
 • Bőrcserző Bőrcsiszoló Bőrelőkészítő Bőrfestő Bőrnyúzó Cserző Cserzővarga Nyersbőrelőkészítő Szattyánbőrkészítő
7216
Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermékkészítő, -javító
 • Bőr ajándéktárgy készítő Bőr hátizsákkészítő Bőr kulcstartó-készítő Bőrárujavító Bőrdíszmű-összeállító Bőrdíszműszabász Bőrdíszműtűző Bőrlabdavarró Bőröndzárjavító Bőrtáskakészítő Bőrtáskavarró Bőrtermékkészítő Bőrtokkészítő Kézműves
 • bőr Kocsinyerges Köténykészítő (bőrből) Lószerszámkészítő Óraszíjkészítő Ostorszíjkészítő Pórázkészítő Szíjgyártó Táskajavító
 • -készítő (bőrből) Táskakapcsozó
7217
Cipész, cipőkészítő, -javító
 • Cipész
 • cipőkészítő
 • -javító Cipőfelsőrész varró Cipőfelsőrész-készítő Cipőjavító Csizmadia Ortopédiai cipész Ortopédlábbeli-készítő Papucskészítő Színházi cipész Varga
7221
Famegmunkáló
 • Enyvező Faanyagmérő Faburkolat-készítő (kisipari) Famérő (anyagmérő) Faosztályozó Felületkezelő
 • fa
7222
Faesztergályos
 • Fa szerszámnyélkészítő Faárukészítő Fabetűkészítő Fafaragó Fagombesztergályos Fakerék-esztergályos Faminta-esztergályos Faorsókészítő Fapapucsgyártó Faszobrász Faszobrász kopírmaró gépen Háztartásifaáru-készítő Kaptafakészítő Kézműves
 • fa Pipakészítő Seprű- és szerszámnyélkészítő Vasútmodell gyártó (fából)
7223
Bútorasztalos
 • Általános asztalos Antikbútor restaurátor Asztalosipari felületkezelő Beépített bútor helyszíni szerelője Beépítettbútor-készítő Bútorfelület-kezelő Bútorfényező Bútorfestő Bútorgyártó Bútorjavító Bútorműves és intarziakészítő Bútorpácoló Bútorrestaurátor Díszlet-asztalos Egyedibútor-készítő Intarziakészítő Intarziakészítő
 • berakó Kárpitozott bútor gyártó Lakkozó
 • fa Mintakészítő asztalos Műbútorasztalos és restaurátor TMK asztalos
7224
Kárpitos
 • Ajtóbevonó kárpitos Autóülés- és bútorhuzat-készítő Bútorkárpitos Bútorkárpitvarró Díszítőkárpitos Hajókárpitos Járműkárpitos Karosszériakárpitozó Kárpitos párnatömő Kárpitos stílszabász Ülő- és fekvőbútor-kárpitos
7225
Kádár, bognár
 • Bodnár Dézsakészítő Faabroncskészítő Hordójavító
 • dézsajavító Hordókészítő Kerékgyártó
 • fa Kocsigyártó
 • fa Koporsókészítő Pintér Puttonykészítő
 • fa Talicskakészítő
 • fa Teknőkészítő
7231
Nyomdai előkészítő
 • Betűszedő
 • nyomdai szövegszerkesztő Blokkszedő
 • nyomdai Elekronikus képvágó Fényszedéstördelő Fényszedőgép-kezelő Gépi szedő Hírdetési grafikus
 • nyomdai Kéziratszedő Kéziszedő Korrektor (nyomdai) Levilágító Linotype-gépszedő Médiaszerkesztő Mettőr Monotype-gépszedő Monotype-öntőgép kezelője Montőr Nyomdai előkészítő Nyomdai képszerkesztő Nyomdai kirakó Nyomdai lemezkészítő Nyomdai szöveg- és képszerkesztő Palástgyártó nyomdász Rámoló (nyomdai) Számítógépes nyomdai szövegszerkesztő Számítógépes tördelő TELETYPE settergépszedő
7232
Nyomdász, nyomdaipari gépmester
 • Acélmetsző
 • nyomtatott sajtó Amerikai (műszaki) retusőr Automarató Betű- és anyagöntő Betűfémolvasztó Cinkográfus Dobkezelő (rotációs) Fekete és színes kemigráfus automarató Fényképész (nyomdaipari
 • magas-
 • offset- és mélynyomó) Fényképtabló-rajzoló Fénynyomó Fénynyomó fényképész Fénynyomó retusőr Fotogravír-galvanizáló Gépi metsző
 • nyomtatott sajtó Géptermi revizor (nyomdai) Gyorsnyomdai gépkezelő Hengermetsző Játékkártya-készítő Kemigráfus automarató Kemigráfus vonalmarató Kézimetsző
 • nyomtatott sajtó Kisofszetgép-kezelő Klisográfgép-kezelő Kőnyomó Könyvnyomó Magas-
 • mély-
 • síknyomó-előkészítő Magasnyomógép-kezelő Mélynyomógép-kezelő Mélynyomómarató Metsző (rézmetsző)
 • nyomtatott sajtó Monomatrica-készítő Montírozó
 • nyomdai fényképész Névjegykártya készítő Nyomdai átrakó Nyomdai berakó Nyomdai címkevágó Nyomdai gépmester Nyomdai grafikus
 • nyomdai rajzoló Nyomdai ívátnéző Nyomdai kézi filmnyomó Nyomdai klisébeállító Nyomdai kötészeti gépkezelő Nyomdai lapkiszedő Nyomdai leolvasó Nyomdai levilágító Nyomdai szegő Nyomdai tipográfus Nyomdai vágó Nyomdai vágógépkezelő Nyomdaipari munkás Nyomdász Nyomó Offsetfényképész Offszetnyomó Ofszet gépkezelő Ofszet gépmester Papírstancforma-készítő Reliefkészítő Rézlénia-készítő Rézmetsző
 • nyomtatott sajtó Rotációsgép-kezelő
 • nyomdai Síknyomógép-kezelő Síknyomólemez-csiszoló Síknyomólemez-oxidáló Szitanyomógép-kezelő Szitanyomósablon-készítő Tapétanyomó Tervezőszerkesztő Tintakeverő
 • nyomda Tipográfus (nyomdász) Tördelő
7233
Könyvkötő
 • Egyenesvágógép-kezelő (könyvkötő) Felrakó (könyvkötő) Gépi könyvkötő Hajtogatógép-kezelő (nyomdai) Kézi könyvkötő Könyvfóliázó Könyvhajtogató Montírozó könyvkötő Összehordó könyvkötő Szegélyaranyozó Táblagömbölyítő
 • könyvkötészet
7310
Fémöntőminta-készítő
 • Famintaasztalos Famintakészítő Gipszforma készítő Gipszforma öntő Gipszmodellező Gipszmodellkészítő Magszekrénykészítő Mintakészítő Mintalakkozó Modellezőmakett-készítő Műanyagkokilla-készítő Műgyantamodell-készítő Öntészeti mintakészítő
7321
Lakatos
 • Bányalakatos Darulakatos Díszlet-lakatos Épület-szerkezet lakatos Gépbeállító lakatos Géplakatos Gépszerelő és -karbantartó lakatos Karosszéria lakatos Lemezlakatos Öntödei géplakatos Szerkezetlakatos Vas- és fémszerkezeti lakatos
7322
Szerszámkészítő
 • Cipőipariszerszám-készítő Fémipari eszközgyártó Gyémántszerszám-készítő Idomszerész Mezőgazdasági szerszámkészítő Optikai szerszámkészítő Szabászkés-készítő Szerszámmegmunkáló Vésnökszerszám-készítő Zárszerszám-készítő
7323
Forgácsoló
 • Esztergályos Forgó esztergapad kezelő Fúrós Gyalus
 • vésős Marós NC
 • CNC gépkezelő Szikraforgácsoló
7324
Fémcsiszoló, köszörűs, szerszámköszörűs
 • Fémfelület-kezelő Késélező Köszörűgép-beállító és kezelő Szerszámcsiszoló
7325
Hegesztő, lángvágó
 • Autogénhegesztő Autogénvágó Elektromosív-hegesztő Elektromosív-vágó Fedőporos hegesztő Fémragasztó Forrasztó Katódsugár-hegesztő Keményforrasztó Lágyforrasztó Lánghegesztő NC-vezérlésű lángvágógép kezelője Optikai vezérlésű lángvágógép kezelője Plazmahegesztő
 • plazmavágó Ponthegesztő Sínhegesztőgép-kezelő Ultrahanghegesztő Védőgázos hegesztő Vonalhegesztő
7326
Kovács
 • Díszkovács Épületkovács Fegyverkovács Gépi kovács Hengerlő kovács Hidegkovács Kazánkovács Kézi kovács Kovácsológép-kezelő Lemezsajtoló kovács Mezőgazdasági kovács Mezőgazdasági patkolókovács Patkolókovács Precíziós kovács Préskovács
7327
Festékszóró, fényező
 • Autófényező Dukkózó Felületlakkozó Fémfestő
 • fémmázoló Fémsavazó Fémszerkezet mázoló Fényező Fényező és mázoló
 • fém Galvánfestő Korrózióvédelmi festő Lakkozó
 • fém Nikkelező Polírozó Zománcozó
7328
Fém- és egyéb tartószerkezet-szerelő
 • Árbocmester Darukötöző Kábel-
 • kötélrögzítő Rakományrögzítő
7331
Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító
 • Autó szervizelő Autóbevizsgáló autószerelő Autóbusz-szerelő Autódiagnosztikai szerelő Autófutómű-beállító Autógumi-javító Autójavító Dieselmotor szerelő Gázautószerelő Gépjármű technikai szerelő Gépjármű-és klímaberendezés-szerelő Gumijavító és centírozó Kamionszerelő Közúti járműszerelő Nehézgépjármű szerelő Teherautó-szerelő
7332
Repülőgépmotor-karbantartó, -javító
 • Hajtómű-szerelő (repülőgép) Helikopter-szerelő Légi közlekedési karbantartó technikus Rakétamotor-alkatrész szerelő Repülőgép szerelő Repülőgép szerviztechnikus Repülőgép-karbantartó csoportvezető Repülőgép-karbantartó mérnök Repülőgép-motor szerelő Repülőgép-restaurátor Repülőgépváz és hajtómű-szerelő Repülőgépváz-szerelő Sugárhajtómű-szerelő
7333
Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója
 • Autódaru-szerelő Bányászati gépszerelő
 • javító Búvárszivattyú-szerelő Csomagológép-szerelő Dózerszerelő Építő- és szállítógép-szerelő Építőipari gépjavító Építőipari gépszerelő Helyhez kötött gép szerelője
 • javítója Hidraulika szerelő Kompresszorszerelő Mozdonyszerelő
 • javító Nyomdagépszerelő Rakodógép-szerelő Szállítószalag szerelő Szövőgépszerelő Targoncaszerelő Textil- és ruhaiparigép-szerelő
7334
Mechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész)
 • Irodagép szerelő Tűzoltókészülék-javító
7335
Kerékpár-karbantartó, -javító
 • Gyermekkocsi-műszerész
 • javító Kerekesszék-műszerész
 • javító Kerékpár-műszerész
 • javító
7341
Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója
 • Akkumulátor-javító és kezelő Autóelektronikai műszerész Automatikai műszerész Autóvillamossági szerelő Bányaelektro-lakatos Bányamentő műszerész Biztosítóberendezés műszerész Elektrolakatos Elektromechanikai műszerész Elektromos gép- és készülékszerelő Elektroműszerész Elektronikai műszerész Elektronikus műszer és készülékjavító Elektronikus vagyonvédelmirendszer-szerelő Erősáramú berendezésszerelő Gépjárműriasztó-szerelő Háztartás-elektronikai műszerész Háztartásigép-szerelő Híradástechnikai műszerész Ipari- és kereskedelmihűtőgép-szerelő Kábelkészítő Kötöttpályásjármű-elektronikai műszerész Kötöttpályásjármű-villamossági szerelő Közlekedésautomatikai műszerész Mechatronikai műszerész Mechatronikai szerelő Orvoselektronikai műszerész Repülőgép műszerész (rádió és lokátor műszerész) Távközlőberendezés műszerész Transzformátor-készítő Ügyvitel-technikai műszerész Vasúti villamos jármű szerelője Villamosgép- és készülékszerelő Villamosgép-
 • motor- és -készülék-szerelő Villamos-gépszerelő Villamosgép-tekercselő és szerelő Villamosművi fogyasztásmérő-javító
 • -szabályozó Villamossági szerelő
7342
Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója
 • Antennabeállító Antennaszerelő Hardware karbantartó Informatikai hálózatirendszer-telepítő IT eszközkarbantartó Számítástechnikai műszerész Számítógépszerelő Személyi számítógép szerelő Távközlési
 • átviteltechnikai szervízműszerész (telefon
 • antenna) Távközlésihálózat-építő Telefonközpont szerelő Telefonvonal-szerelő Telefonvonal-telepítő URH berendezés ellenőrzése
 • javítása URH műszerész
7343
Elektromoshálózat-szerelő, -javító
 • Elektromos kábelszerelő Elektromos vezetékszerelő Villamoshálózati távvezeték- és kábelszerelő
7411
Címfestő
 • Betűfestő
 • betűíró Cégtábla- és címfestő Cégtáblafestő Dekorációs festő
 • reklámtábla Díszletfestő Feliratkészítő Kézi festő Óraszámlapfestő Plakátfestő Reklámfestő
 • plakátfestő
7412
Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló
 • Arany- és ezüsttermék-ellenőr Arany- és ezüstvésnök Aranyékszer-készítő Aranyműves Aranyöntő Bélyegklisé-készítő vésnök Bélyegzőkészítő
 • gravírozó Betűvésnök Briliánscsiszoló Cizelláló Divatékszer készítő Drágakőfoglaló Drágakőszakértő Drágakővágó
 • -csiszoló Ékkőfoglaló Ékszerkészítő Ékszerkészítő
 • ötvös
 • drágakőcsiszoló Ékszervésnök Előrajzoló (ötvös) Ezüstékszer-készítő Ezüstműves Fotogravírozó
 • vésnök Gyémántcsiszoló Hamisékszer-készítő Kőcsiszoló (féldrágakő-) Nemesfémnyomó Nemesfém-vésnök Ötvösművész
7413
Keramikus
 • Agyagárufestő Agyagpipa-készítő Csempeformázó Csempepréselő
 • -csiszoló
 • -vágó Cserépedény-készítő Díszítőfestő
 • porcelán Díszítő-fülező (kerámia) Edénydekoráló Edénygyártó Edénykorongos (porcelán) Épület keramikus Fajanszesztergályos Fajanszfestő Fazekas Fényező
 • kerámia Festő
 • porcelán Figurakorongos (porcelán) Figuráns (porcelán) Figuraragasztó (porcelán) Finomkerámiai kézi formázó Finomkerámiai korongos Finomkerámiamáz-készítő Formába öntő
 • kerámia Formajavító (keramikus) Kerámia beformázó Kerámiaégető Kerámiafestő Kerámiaformázó Kerámiafülező Kerámiamázoló Kerámiamozaik-készítő Kerámia-olvasztótégely készítő Kerámiapréselő Kerámiatermék retusáló Keramikus Kézi formázó Kézi korongos Kézi mázoló (szaniter) Kézi öntő
 • tisztító Kéziöntő keramikus Korongozó Majolikafestő Márkázó (porcelán) Mintakészítő
 • kerámia Mintarajzoló (porcelángyártás) Modellkészítő (porcelángyártás) Öntő
 • kerámia Porcelán hidegjavító Porcelán korongos Porcelánaranyozó Porcelándíszítő Porcelánfényező Porcelánfestő Porcelánfestő-aranyozó Porcelánfigura festő Porcelánfigura-öntő Porcelánfigura-retusáló Porcelánkészítő Porcelánmárkázó Porcelánmázoló Porcelán-összeállító Sablonöntő
 • kerámia Szanitérkorongos Szén-dioxidos öntő
7414
Üveggyártó
 • Derítő (üvegfestő
 • üvegmázoló) Golyófúvó Húzottsíküveg-szélező Kristályüvegvágó Üvegcsiszoló Üvegfestő Üvegfúvó Üvegkádmedence-olvasztómester
 • -olvasztár Üvegkeverék-adagoló Üvegmarató Üvegmozaik-készítő Üvegműves Üvegolvasztó Üvegszobrász Üvegzománcozó Üveggyöngykészítő
7415
Hangszerkészítő
 • Cimbalomkészítő és -javító Cintányérkészítő Citerakészítő Dobkészítő Fa- és rézfúvóshangszer-készítő
 • -javító Fagottkészítő Furulyakészítő Gitárkészítő Gordonkakészítő és -javító Hangszerész Hangszerhangoló Harmonikakészítő és -javító Hegedűkészítő Húrozó Klarinétkészítő Népihangszer-készítő Orgonakészítő
 • -javító Tónusszabályozó hangoló Vonós- és pengetőhangszer-készítő Xilofonkészítő Zongorabillentyű-készítő Zongorakészítő
 • -javító
7416
Szőr- és tollfeldolgozó
 • Dísztollkötöző Dísztollválogató Finomszőr kikészítő Lószőrfonó Lószőrnyíró Lószőrszitaszövő
 • -szitakészítő Lószőrtisztító Szőr- és tollfeldolgozó Szőrfonó Szőrmosó Szőrszárító Tollbálaporoló Tollbálatömő Tollcentrifuga- és szárítógép-kezelő Tollegységesítő (gépi
 • kézi keverő) Tollfosztó Toll-legalizáló Tollmosó Tollseprűkötő
7417
Nád- és fűzfeldolgozó, seprű- kefegyártó
 • Cirokseprű-készítő Cirokválogató Ecsetkészítő Ecsetkészítő faesztergályos Fonottbútor-készítő Fűzbútorkészítő Fűzvessző-kosárfonó Fűzvessző-osztályozó
 • -kötöző (háziipari) Gyékényáru-készítő Gyékényfeldolgozó Gyékényfonó Kaskötő Kefe- és seprűkészítő Kefefúró- és tömőgépkezelő Kefekötő Kefemártó
 • lakkozó Kosárfonó és fonottbútor-készítő Kosárgyári munkás Meszelőkötő Nád- és fűzfeldolgozó (fonottáru-készítő) Nádbútorkészítő Nádbútorkészítő
 • bútornádazó Nádfonó Nádkosárkészítő Nádosztályozó
 • -kötöző
 • -közelítő (háziipari) Nádpallókészítő Nádszövetkészítő Ruhakefe-készítő Seprű- és kefekészítő Seprűkötő Seprűvarró Tavinád-feldolgozó
 • nádtetőfedő
7418
Textilműves, hímző, csipkeverő
 • Csipkekészítő (gépi) Gépi hímző Szövő Utánhímző
7419
Egyéb kézműipari foglalkozású
 • Agancsból dísztárgykészítő Ajándéktárgy és díszműkészítő Ajándéktárgy készítő Babafejkészítő Babakészítő Babakitömő Bizsukészítő Borostyánkő-faragó Bűvészkellék-készítő Csónak- és hajóépítő Dísztárgykészítő Fajátékkészítő Fametsző Gumicsónakjavító Gyöngyfűző Húrozó (teniszütő
 • tollaslabda-ütő) Játék-
 • bazáráru-
 • sportszerkészítő
 • -javító Kegytárgykészítő Kishajó- és csónaképítő Kishajóépítő
 • -karbantartó Kishajó-karbantartó Koszorúkészítő Koszorúkötő Sporteszközkészítő Sportszer és használaticikk javító (szolgáltató) Sportszerjavító Szaru- és csontfeldolgozó Szemfelszedő
 • kisipari Szemüvegkeret gyártó Textiljáték-készítő
7420
Finommechanikai műszerész
 • Barométer-készítő Csillagászatieszköz-műszerész Fegyverműszerész Finommechanikai karbantartó és szervizműszerész Geodéziai műszerész Hajózásiműszer-készítő Laboratóriumi műszerész Mérő- és precíziósműszer-készítő Meteorológiai műszerész Műszerkalibráló Optikai műszerész Órás Orvosi műszerész Repülőgép-hajózó műszerész
7511
Kőműves
 • Betonozó Beton-összeillesztő kőműves Díszítő kőműves Építményvakoló kőműves Épület-
 • építményzsaluzat-szerelő Épületfalazó kőműves Falazó kőműves Födémgerenda-
 • tálca- és béléstest-elhelyező Gázkémény készítő Gépi vakoló Gyárkéményépítő kőműves Karbantartó kőműves Kazán- és kemenceépítő kőműves Kemenceépítő Kéményépítő kőműves Klinkertégla lerakó Szegély betongerenda-zsaluzatát beállító Tűzállófalazat-készítő kőműves Vakoló kőműves
7512
Gipszkartonozó, stukkózó
 • Álmennyezet-szerelő Gipszkarton és álmennyezet szerelő Gipszmunkás
 • stukkókészítés Gipszöntő
 • stukkókészítés
7513
Ács
 • Állványozó Állványszerelő Csőállványozó Dúcolatkészítő Építményzsaluzat-szerelő Faállványozó Fatetőszerkezet-gyártó Fedélszerkezet-készítő Födémzsaluzó Magasépítési ács-állványozó Pallér
 • főpallér Zsaluzó Zsaluzóács
7514
Épületasztalos
 • Ablakgyártó Ablakkeret-készítő Ablakprofilgyártó Ablakszerelő Ajtótokkészítő Épületasztalos Épületfa-válogató Épület-karbantartó asztalos Faburkolat-felrakó Faház- és nyílászárókészítő Nyílászáró beépítő Nyílászáró gyártó asztalos Parkettakészítő Redőny
 • harmonikaajtó szerelő Redőnykészítő
 • -javító Reluxa szerelő
7515
Építményszerkezet-szerelő
 • Betonacélvágó
 • -hajlító Betonacélváz-elhelyező Betonelem-összeszerelő Beton-összeillesztő Betonsablon-összeszerelő
 • betonacélváz-elhelyező Betonvasszerelő Épület- (és építményszerkezet) -szerelő (magasépítés) Épületelem-elhelyező Épület-összeszerelő Épületszerkezet-szerelő Falpanel-elhelyező Födémpanel-elhelyező Ház-összeszerelő Homlokzatszerelő Készházszerelő Kihúzó
 • egyengető Különleges vasbetongyártó Lépcsőszerelő Lépcsőszerkezet-elhelyező Mellvédelem-elhelyező Nagyblokkelem-elhelyező Panelszerelő Szerkezeti szerelő Térelem-elhelyező Utófeszítő Vasbetonrúd-behelyező
 • beton Vasbetonszerelő Vaskötő Vasvázkötöző Vasszerelő
7519
Egyéb építőmesteri foglalkozású
7521
Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés)
 • Csatornázó Csőfűtőtest szerelő Csőnyomás vizsgáló Csőszerelő Csővezeték-építő Csővezeték-kitűző Csővezeték-szerelő Duguláselhárító Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Fűtés-
 • víz- és szennyvíz-szerelő Fűtésszerelő Gáz- és olajvezeték karbantartó Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat-szerelő Gázvezeték építő Gázvezeték- és -készülék-szerelő Gázvezeték szerelő Gázszerelő Hálózati gázszerelő Karbantartó
 • csőszerelő Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Nyomócsővezeték-építő Szennyvízhálózat kiépítő Szolgáltatásbeszerelő
 • fűtés
 • víz
 • szennyvíz Távfűtő-karbantartó Vezeték- és csőhálózat-szerelő Víz- és csatornaépítő Víz- és gázvezeték szerelő Víz- és szennyvízcsőfektető Víz-gáz és központi fűtésszerelő Vízközmű építő Vízóra beszerelő Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
7522
Szellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelő
 • Autóklíma szerelő Fagyasztóberendezés beszerelő Hűtő- és klímaberendezés-szerelő
 • karbantartó Hűtő-és klímaberendezés-szerelő Ipariklíma-szerelő Kémény-és légtechnika-szerelő Klímagépész Klímagépszerelő Klímaműszerész Klímaszerelő Légcsatorna-szerelő Léghevítő- és légszűrőberendezés-szerelő Légkondicionáló berendezés-szerelő Légkondicionálóberendezés-szerelő Légtechnikai hálózat szerelő Légtechnikai rendszerszerelő Légtechnika-szerelő Szellőző berendezés szerelő Szellőző- és klimatizálóberendezés-szerelő Ventillátorszerelő
7523
Felvonószerelő
 • Felvonó- és mozgólépcső karbantartó szerelő Felvonó karbantartó-szerelő Felvonószerelő Mozgólépcső karbantartó-szerelő Mozgólépcső-szerelő
7524
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
 • Épületvilágítás-szerelő Épületvillany-szerelő Érintésvédelmi ellenőr Karbantartó villanyszerelő Villámvédelmi szerelő
7529
Egyéb építési, szerelési foglalkozású
 • Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő
 • karbantartó
7531
Szigetelő
 • Ablakszigetelő Csapadékvíz elleni szigetelő Csőszigetelő Csővezeték-szigetelő Építmény- és épületszigetelő Építményszigetelő Épületszigetelő Hangszigetelő Hőszigetelő Ipari szigetelő Kéménybélelő Lakásszigetelő Nyílászáró szigetelő Sav
 • korrózió és lúg elleni szigetelő Savazó szigetelő Szellőzőszigetelő Szigetelésbehelyező Szigetelőfecskendező Talajvíz elleni fólia- és műanyag szigetelő Tető- és homlokzatszigetelő Tetőszigetelő Vízszigetelő
7532
Tetőfedő
 • Cserepes Cseréptetőfedő Hullámlemeztető-fedő Műanyaglemeztető-fedő Nádtetőkészítő Palatetőfedő Tetőfedő Tetőkátrányozó Tetőrakó Zsúp-
 • nád-
 • zsindelytetőfedő
7533
Épület-, építménybádogos
 • Bádogos Csatornahelyreállító bádogos Díszműbádogos Homlokzati bádogos Karbantartó bádogos Lemezmunkás
 • építőipar Szellőzőbádogos Tetőbádogos Tetőfedő bádogos
7534
Burkoló
 • Burkoló kőműves Csempéző
 • műkövező Díszburkoló Díszítő mozaikos Díszítőmozaik-burkoló Épületburkoló Fapadló- és műanyagburkoló Fapadlózó és burkoló Hidegburkoló Hidegfal- és padlóburkoló Homlokzatburkoló Járdakövező Járdaszegély kövező Járólapozó Kőlapburkoló Melegburkoló Műanyagpadló burkoló Padló- és parkettarakó Padlócsiszoló Padlórakó Padlószőnyeg-fektető Parkettacsiszoló Parkettás Térburkoló
7535
Festő és mázoló
 • Csőradiátor mázoló Építőipari festő Épületfestő
 • mázoló Faszerkezet mázoló Mázoló
 • szobafestő Színházi festőtermi műszaki dolgozó Szobafestő Tapétázó (falkárpitozó)
7536
Kőfaragó, műköves
 • Építőipari kőfaragó Épületszobrász Gépi kőcsiszoló Gépi kőfaragó Gépi műkőcsiszoló Gipsz- és terrakottaszobrász Gránitfaragó Kézi kőcsiszoló Kézi kőfaragó Kézi műkőcsiszoló Kőcsiszoló Kőfaragó
 • emlékműkészítő Kőfaragó
 • épületszobrász
 • műköves Kőfejtőmunkás Kőfektető Kőipari csiszoló Kőlapcsiszoló Kőszélező Kőszobrász Kővésnök Márványcsiszoló Márványvágó Műemléki díszítő Műemléki helyreállító (a szakirány megjelölésével) Műkőadalék-keverő Műkőadalék-keverő és -előkészítő Műkőelhelyező Műkő-előregyártó Műkőfaragó Műkőkészítő Sírkőkészítő
7537
Kályha- és kandallóépítő
 • Cserépkályha- és kandallóépítő Cserépkályha-építő Cserépkályha-készítő Cserépkályhás Kályhahézagoló és -letisztító Kályhás Kandallóépítő
7538
Üvegező
 • Ablaküvegező Épületüvegező Faszerkezet-üvegező Fémszerkezet-üvegező Nyílászáró üvegező Páramennyezet-üvegező Portálüvegező Tetőszerkezet-üvegező Tükörkészítő üvegező Üvegajtó-szerelő Üvegbehelyező Üvegburkolat-készítő Üveges Üveges és képkeretező
7539
Egyéb építési szakipari foglalkozású
7911
Ipari búvár
 • Csatornabúvár Építőipari búvár Közlekedési és vízépítési búvár Nehézbúvár (vízimentés) Roncsmentő búvár Vízépítési búvár
7912
Ipari alpinista
 • Homlokzatmosó Homlokzattisztító
7913
Robbantómester
 • Fúrólyukas robbantó Fúrómester Gyutacsvizsgáló Kőrobbantó Kútfúrási robbantómester Lőmester Robbantóanyagkamra-kezelő Robbantólyukfúró Robbantóvájár Tűzmester
7914
Kártevőirtó, gyomirtó
 • Méhfüstölő Rágcsálóirtó Rovarirtó
7915
Kéményseprő, épületszerkezet-tisztító
 • Műszeres kéményvizsgáló Tüzeléstechnikai vegyszeres kazántisztító
7919
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású
 • Aszfaltozó és útépítő Aszfaltszigetelő Csatornafektető Pályamunkás Szennyvíz-mintavevő Vágánymezőbontó
 • vágányfektető
8111
Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője
 • Állati takarmányt előállító gép kezelője Állatifehérje-takarmányt előállító gép kezelője Aromakészítő Ásványvízgyártó gép kezelője Aszaló
 • élelmiszeripar Aszalómester Autoklávkezelő
 • élelmiszer Autoklávkezelő
 • konzerválás Baromfidörzsgép kezelője Baromfifeldolgozó gép kezelője Baromfikopasztó Bepárlókezelő Bérmorzsoló Borászati gép kezelője Burgonyaliszt-feldolgozó Burgonyaszirom-készítő Cefréző Cukorfeldolgozó Cukorgyári gép kezelője Cukorgyártó Cukorgyártósori gép kezelője Cukoripari centrifuga-kezelő Cukoripari darabosfinomítvány-gyártó Cukoripari drazsírozó Cukoripari gépkezelő Cukoripari iszappréskezelő Cukoripari mosógép kezelője Cukorkatöltő gép kezelője Cukorlélepárló-kezelő Cukorlészűrő-kezelő Cukoroldó Cukorpréselő Cukorrépanyersszelet-préselő Cukorrépaszelet-szárító kezelője Cukorrépa-úsztató Cukorrépavágó Csirkepucoló Csokoládéadagoló-gép kezelője Csokoládéöntő-gép kezelője Csokoládétáblázó-gép kezelője Daráló Daraőr Derítőkezelő (édesipari) Desszertvágógép kezelője Dextrinsavazó
 • -pörkölő Dextróz(cukorlé) -szűrő
 • -bepárló Dezinfektoros Diótörő és mákdaráló Ecetgyártó Ecetgyártó gép kezelője Édesipari formázógép-kezelője Édesipari mártógép-kezelője Élelmiszergyártó gép kezelője Élelmiszer-ipari autoklávkezelő Élelmiszeripari gép kezelője Élelmiszeripari gépsor-kezelő Élelmiszeripari készülék kezelője Élelmiszeripari melléktermék feldolgozó gép kezelője Élelmiszeripari nyersanyagfeldolgozó Élelmiszer-ipari termékgyártó Élesztőerjesztő Élesztőgyártó gép kezelője Élőfüggesztő (baromfifeldolgozás) Étkezésiolaj-gyártó Félkészélelmiszer-készítő Filézőgép-kezelő Flakonfordítógép-kezelő Forrázó Fűszerkeverő Gabonasiló-kezelő Gabonaszárító
 • -morzsoló Gépi húsoló (élelmiszeripar) Gépkezelő
 • pörkölő Gyümölcslékészítő Gyümölcslészűrő-gép kezelője Gyümölcsprésgép-kezelő Haleledel-feldolgozó Haltisztító Hentesáru-töltő Húsipari keverőgép-kezelő Húsipari melléktermék-feldolgozó Italdesztilláló Italgyártó gép kezelője Jégkrémkészítő gép kezelője Jéggyártó Kakaópörkölő Kávépörkölő Keményítőgyári centrifuga-kezelő Keményítőgyártó Keveréktakarmány-gyártó Konzervdoboz gőzölő Konzervfőző Konzervipari automatagép-kezelő Konzervipari nyersanyagfeldolgozó Konzervipari porítógép-kezelő Konzervipari szárítógép kiszolgáló Konzervpasztörizáló Konzervsterilizáló Kukoricalekvár bepárló Kukoricapehely-készítő Magpörkölő Malátagyártó gép kezelője Malomipari gép kezelője Margaringyártó Margaringyártógép-kezelő Melaszcukortalanító berendezés kezelője Méztöltőgép-kezelő Molnár Növényolajgyártó Növényolaj-gyártó gép kezelője Olajmaghajazógép-kezelő Olajmagszárítógép-kezelő Palettázógép-kezelő Pizzakészítő
 • mélyhűtötttermék gyártás Pörkölő mester Pörkölő
 • élelmiszer Pudingpor-adagológép kezelője Sajtdaraboló Söripari gépkezelő Sütőporkészítő Szalámi kötő (húsfeldolgozás) Szárítógép-kezelő Szesz-
 • szeszesital-gyártó Szeszdenaturáló Szeszdesztilláló Szeszerjesztő Szeszipari szeparátorkezelő Szeszipari vákuumdobszűrő-kezelő Szikvízgyártó gép kezelője Szirupkonyha-kezelő Szója termék előállító Szószkeverő Szörpfőző Szörpkészítő Szörpmester Takarmánygyártó Takarmánykeverő molnár Tartósítóipari hűtőgépkezelő Tejipari gép kezelője Terménydaráló Tésztagyári gép kezelője Tojásfeldolgozó Tojástörőgép-kezelő Töltőgépkezelő Üdítőital-gyártó gépkezelő Vágógépkezelő
 • cukoripar Vezető hengerőr
8112
Dohánygyártó gép kezelője
 • Cigarettagyártó Cigarettagyártó gépmester Cigarettakészítő Dohány-előkészítő
 • -feldolgozó Dohányfermentáló Dohánygyári gépsorkezelő Dohánygyári gyorsgőzfejlesztő-kezelő Dohánygyári leszedő Dohánygyártó Dohányipari gép kezelője Dohánylevél-simító (szivaranyag) Dohányminősítő Dohánypácoló
 • -illatosító Dohányprésszekrény kezelője Dohányvágógép-kezelő Dohányválogató Filtergyártó Filtergyártó-gépkezelő Keretberakó
 • dohánygyártás Nikotingyártó Pipadohány-keverő
 • -illatosító Szivarbábkészítő (kézi) Szivarfonó (kézi) Szivargyűrűző Szivarkészítő Tubákkészítő
8121
Textilipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
 • Afrikbontógép-kezelő Állványfelrakó (cséve
 • orsófelrakó) Apreturagép-kezelő (textilfestés) Befűző
 • cérnázógép-kezelő Bolyhozóhenger-köszörülő Cérnagombolyító Cérnagyári lazázó Cérnagyártó Cérnagyártógép-kezelő Cérnasodró Cérnázó Cérnázó perzselő Cérnázógép-kezelő Csévefelrakó Csévejavító Csévélő-gépkezelő Csévepótló
 • fonoda Csévetekercselő (textilipari) Csévetest leszedő Csévéző Csipkedaraboló Élezőgép-kezelő (textilgyártás) Előfonat-felrakó Előhengeres felvető Előorsózó cérnakészítő Farmerkoptatógép-kezelő Fehérítőgépkezelő Fejszivató (pamutgyártás) Fonalegyesítő (cérnagyár) Fonalgyári festőgépkezelő Fonalgyári gombolyagkészítő Fonalgyártó-gépkezelő Fonalhordó Fonalmaró Fonalmentő Fonalmosó Fonalválogató Fonatológép-kezelő Fonó Fonodai hüvelyválogató Fonodai kártológép-kezelő Fonógép-asszisztens Fonógép-beállító Fonógépkezelő Geotextilgyártógép-kezelő Gépbeállító
 • textil Gépi harisnyakötő Gépi kendervágó Gépi szőnyegvágó Gépi szövő Gollergépkezelő Gyapjúmosó Gyapotágyazó Gyűrűsfonógép-kezelő Horgológép-kezelő Kártolófésű-kezelő Kártológép-kezelő Kártyaverő (szőnyeggyártás) Kelmegyártógép-kezelő Kendergyári gombolyítógép-kezelő Keresztorsózó fonógépkezelő Kettőzőgép-kezelő (fonalgyártás) Kézi (utó-) gerebenező Kézi tiloló Kiszerelő - cérnázógép-kezelő Kóctörő
 • kócrázógép-etető Körkötőgép-kezelő Kötélkészítő Kötödei forgató Kötőgép-beállító Kötöttáruformázó Lamellázó Láncfonalkötöző-gép kezelője Lánccsévélő Len- és kenderkóró áztató Lenfonó Mángorló (textilfestés és kikészítés) Matricázó gépkezelő (textilipari) Motringoló Műgyantás hőfixálógép kezelője Műgyantás kondenzálógép kezelője Műstoppoló Műszőrmetekercselő Műszövő Nemezgyártó Netlongép-kezelő Nyírógép-kezelő Nyújtógépkezelő (textilipari) Nyújtókezelő (textilipar) Nyüstszövő Orsózógép-kezelő Pamutfonó Perzselőgép-kezelő (cérnagyártás) Polírozógép-kezelő Rongytépőgép-kezelő Rostalapúműbőr-készítő Rostanyagkeverő
 • -válogató Rostgerebenezőgép-kezelő Rosthántoló Rostipari hulladékbontógép-kezelő Rostipari porológép(rázógép)-kezelő Rostnövény-feldolgozó Selyemfonó Selyemszál-tekercselő Simítógép-kezelő (ponyvagyártás) Szalagfelvető Szálképzőgép-kezelő (műszálgyártás) Szálterjedelmesítő Szemleszedő (cérnagyártás) Szintetikusszál-fonó Szivacsfeldolgozó Szivacskészítő Szőnyegkivarró Szőnyegminta-kártyaragasztó Szőnyegszövő Szövőgépkezelő Textilfehérítő Textilfestő Textilgép-beállító Textilgépkezelő Textilgőzölő-kezelő Textilhengernyomó gép kezelője Textilipari bordázó Textilipari előformázó Textilipari felvető Textilipari gombolyító Textilipari kikészítő Textilipari konvertergép-kezelő Textilipari műszálgyártógép-kezelő Textilipari nyújtógép-kezelő (fonalgyártás) Textilipari szárítógép-kezelő Textilkalandergép-kezelő Textilkelmegyártó Textilmosó Textilnyomó Textilszárítógép-kezelő Tisztítógép-kezelő Tollpárnatömő gépsoron Viszkózmunkás Visszacsévélőgép-kezelő Zsinórkészítő Zsugorítógép-kezelő (fonalgyártás)
8122
Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
 • Bébiruha-gyártó (gyártósoron) Belsőzsebszegő Betanított varrómunkás Csipkéző Daraboló-
 • vágószabász
 • kivágógép-kezelő Díszítőszegő Dísztűző Farmernadrág összevarró Fehérneművarró
 • varrodai Férfiöltöny-összeállító Gallérdísz-tűző Gallérforgató Gallérozó Gépi kesztyűvarró Gépi szabó Gépi varró Gombbehúzó Gombfelvarró Gombkészítő Gomblyukasztó Gomblyuk-jelölő Gomblyukvarró Gombozó Gyártósori bélésvarró Gyártósori felsőruha-készítő Hímző
 • cakkozó automata kezelője Hődrótszabász (függönyvágás) Interlockgép-kezelő (konfekcióipari) Kabátbélelő Kabátgallérozó Kalapgyári átkötő Kárpitosszövet-varrónő Kettliző (zoknigyárban) Kézi hődrótvágó (varroda) Konfekció varrónő Konfekcióipari mintadarabvarró Konfekcióipari préselő Konfekcióipari ragasztógép kezelője Kötöttárugőzölő Láncoló (kötöttáru-összeállító) Mandzsettázó Nadrágbélelő Nadrágendliző (szálelvarró) Passzévarró Patentozó Rojtozó Rostalapúműbőr-konfekcionáló Rövid és hosszú varratú automata gép kezelője Ruhaösszeállító Steppelő varrónő Stoppoló Szabász harisnyavágó szalagrendszeren Szabászati jelölő Szabványszortírozó (varrodában) Szalagbeadó (varrodában) Szalagvarrónő Szálazó Szegecselő (felsőruházat-gyártás) Szegő Szemüvegtok-összevarró Szériavarró Textilipari terítőgépes Textiltermék-összeállító Tűzőnő Ujjakészítő Ujjbevarró Vállapkészítő Varrodai gépi vasaló Varrodai gépkezelő Varrodai hajtogató Varrodai kellékező-gomboló Varrodai ragasztómunkás Varrodai szálazó Varrodai szegő Varrónő gépsoron Vászonroló-készítő Végvasaló Zsákvarró
 • -javító Zsebkendőkészítő Zsebkendőszegő Zsebző varró
8123
Bőrkikészítő és -feldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
 • Asztali munkás (bőrfeldolgozás) Bőrdíszműárukat gyártó gépi tűző Bőrfestékszórógép-beállító Bőrfestő gépkezelő Bőripari gépi vasaló Bőrkikészítő-gép kezelője Bőrpolírozó Bőrstuccoló Bőrszínezőgép-kezelő Cserzőgépkezelő Gépi bőrcsiszoló Gépi bőrfaragó Gépi bőrfényező
 • bőrüvegelő
 • bőrpolírozó Irhafestő Kéderező Keményáru-bőrvastagságmérő Porszóró
 • színterező (bőrkikészítés) Vegyszeradagoló bőrgyártásban
8124
Cipőgyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
 • Alsó-
 • felsőtalpcsákozó Bélésbőrvágó Bélés-hőlégvasaló Béléskasírozó Béléstűző Borzoló (cipőgyártói) Buffoló Bukkoló Cipő közbélelő Cipőaljaköri munkás Cipőaljazó Cipőappretáló Cipőbefűző Cipőbélelő Cipőfelsőrész kaptafázó Cipőfelsőrész ragasztó Cipőfelsőrészbélés-vágó Cipőfelsőrész-készítő
 • gyártósori Cipőfestő Cipőgyári egalizáló Cipőgyári jelölő Cipőipari előkészítő Cipőipari felsőrész szabász Cipőipari kéreghúzó Cipőipari talpkenő Cipőipari tűzőnő Cipőpolirozó Cipőragasztó Cipőringliző Cipősablon készítő Cipőszélező Cipőtalp fröccsöntő Cipőtalp levágó Cipőtalpcsiszoló Cipőtömő Cipővarró Cipővasaló Csákozó Csizmaszár-kifordító Dominázó (cipőipari) Dopplizó Felsőbőr színező Finisező (cipőipari) Gépi sarkaló Kapli- és közbélés-bevasaló Kaptázó Talp fröccsöntő Talpaló Talpbélés beragasztó Talpcsiszoló Talpkészítő Tisztázó (cipőipar) Tűzödei ragasztó (cipőgyártás) Tűzödei szalagmunkás (cipőgyártás) Tűzőgépkezelő (cipőgyártás) Vászonbélésvágó (cipőgyártás) Vízpróbázó (cipő)
8125
Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
 • Ablakgyártó gépsor kezelője Ajtógyártó gépsor kezelője Bútoripari gép kezelője Bútorlapszabász Csiszológép-kezelő Enyvezettlemezprés-vezető Enyvfelhordógép-kezelő Fa- és bútoripari gép kezelője Fabrikett gyártósor-kezelő Faforgácslap-gyártó Faimpregnáló Faipari csiszológép-kezelő Faipari gyalugép-kezelő Faipari gyári munkás Famegmunkálógép-beállító Famegmunkálógép-kezelő Farostlemezgyári munkás Furnérkészítő Furnérozó Furnérpréselő Furnérprésvezető Furnérvágó Gatteros (fafűrészelő) Gépkezelő
 • fakezelés Gépkezelő
 • farostlemezipar Gyufagyártó Hossztoldó gépsor kezelő
 • fa Iparifűrész-gép kezelője Kéreghántológép-üzemeltető
 • fűrészmalom Készparketta gyártósor kezelő Ládaszegező Ládatűzőgép-kezelő Lamináltfa-készítő Motorfűrész-kezelő Öntőformakezelő
 • laminált fa Parafamunkás Parkettamunkás Parkettaosztályozó Préselő
 • farostlemezek és kartonpapírok Ragasztó
 • farostlemez-ipar Ragasztógyártó
 • farostlemez-ipar Raklapgyártó Raklapszögelő Rakodólap gyártó gépsor kezelője Rakodólapgyártó gép kezelője Rönkvágó szalagfűrészgép kezelője Sík- és profilforgácsológép kezelője Szalagfűrész-kezelő Szinterező (bútorgyártás) Tömbösítő gyártósor kezelő
 • fa
8126
Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
 • Biegelő- és perforáló-gép kezelője Csomagolópapírgyártó Dobozkészítő Facellulózfőző Füzetfűző Hullámlemez-doboz stancoló Hullámpapírgyártógép-kezelő Hüvelygépkezelő (papírgyártás) Iratrendező-készítő Irkaspirálozó-gép kezelője Kartongyártógép-kezelő Kartonlemezgyártó Kartonlemez-sajtoló Kausztifikáló (papíripari) Mángorlógép-kezelő (papíripari) Mintavevő
 • papír Mintavevő
 • pép Nedvesfahántoló-kezelő Papírdoboz-készítő Papírdoboz-ragasztó gép kezelője Papírfeldolgozó- és könyvkötészeti gép kezelője Papírhengerlő Papíripari alapanyaggyártó Papíripari faaprító Papíripari hollandi molnár Papírmasszafőző
 • folyamatüzemeltető Papírmasszagép-kezelő Papírszárító Papírtáska-készítő Papírvágógép-kezelő Papírzacskógép-kezelő Pelenkagyártógép-kezelő Pépkészítő
 • papíripar Rongycellulózgyártó Simítóhenger-üzemeltető
 • papíripar Szalmacellulóz-főző Szalvétapapír-feldolgozó Szárító
 • papírüzem Tekercsvágógép-vezető Zacskógyártógép-kezelő
8131
Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelője
 • Benzinreformáló-kezelő Bitumenkeverő Bitumenmelegítő Elegykészítő (koksz- és gázgyártó) Fedélnyitó-kezelő (kokszgyártó) Folyamatkezelő
 • kokszüzem Gázbontókezelő (gázgyári) Gázfogadóállomás-kezelő
 • gáznyomás-szabályozó Gázgyári gázkarburáló Gázgyári vízgyűjtőkezelő Gázgyártó
 • -feldolgozó gép kezelője Gázkondenzáló
 • -hűtő Gázpalacktöltő Gáztartókezelő Inertgázkezelő Kátrányfeldolgozó (naftalin
 • útikátrány
 • szurok
 • töltőolaj) Kátránytisztító Kénhűtődob-kezelő Kénmentesítő-kezelő Koksz- és gázgyártó Kokszgyártó gép kezelője Kokszolókamra-kezelő Kokszolókemence-felszállócsőkezelő Kokszolókemence-hőfokmérő Kőolajderítő-kezelő Kőolaj-feldolgozó gépkezelő Kőolaj-feldolgozó
 • -finomító Kőolajipari etilező Kőolajipari savazó
 • finomító Nedvesszén-előkészítő Nyomástartóedény-gépész Oktángépkezelő Olajfinomító szűrőmester Olajipari gépész Pakura lefejtő Paraffinfinomító Szénmosó Szénszárító Széntörő-kezelő
8132
Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője
 • Ammóniaforraló Ammonizáló
 • klórmetilező Autoklávkezelő
 • vegyipar Centrifugakezelő
 • vegyipar Cián-előkészítő
 • ciánvíz-megsemmisítő Denitráló-koncentráló Elektroszűrő-kezelő
 • vegyipar Festékkeverő Festékőrlő Formaldehidgyártó Glicerinbesűrítő Glicerindesztilláló Hipógyártó Hűtőfolyadék összeállító (vegyi) Iparitisztítószer-gyártó Klórcseppfolyósító
 • klórszárító Kozmetikai cikk gyártó Lakkfőző Lanolingyártó Lőporgyártó Megsemmisítőgép-kezelő
 • vegyipar Metaszilikát-gyártó Műgyanta gyártó Nitráló Oxigénüzemi levegőkompresszor-kezelő Őrlőkezelő
 • vegyipar Pépfőző
 • vegyipar Reonitmosó
 • -szűrő
 • -semlegesítő Rézlúgberendezés- és szivattyúkezelő Robbanóanyag-gyártó Robbanószergyártási keverő Robbanószer-készítő Sósavgyártó Szalmiákszeszgyártó berendezés kezelője Széndioxidkompresszor-kezelő Szénmonoxidkonverzió-kezelő Szénsavmosó-kezelő Szerves-
 • szervetlenvegyianyag-gyártó Színezékkészítő Színezékkeverő Terpentindesztilláló Timföldgyári szivattyúkezelő Tűzijáték-készítő Vegyi
 • - műanyag- és gumiipari anyagkezelő
 • alapanyag-előkészítő Vegyianyaggyártó Vegyiparioldószer-kezelő Víz-ionmentesítő
8133
Gyógyszergyártó gép kezelője
 • Bevonó
 • gyógyszeripar Bioplazmagyártó Drazsírozó
 • gyógyszeripar Granulátumkészítő
 • gyógyszeripar Gyógyszer- és tápszerkészítő Gyógyszeralapanyag-gyártó Gyógyszerampulla-töltő
 • -forrasztó Gyógyszerdrazsírozó Gyógyszer-fermentációs finomfeldolgozó Gyógyszer-fermentációs nyersfeldolgozó Gyógyszerfermentor-kezelő Gyógyszergyártógép-kezelő Gyógyszer-homogenizáló Gyógyszeripari keverőgép kezelő Gyógyszeriparigép-kezelő Gyógyszerkenőcs- és -kúpgyártó Gyógyszer-liofilizáló Gyógyszeroldat-készítő Gyógyszer-sterilizáló Gyógyszertablettázó gép kezelője Injekciótöltőgép-kezelő Liofilizáló oltóanyagot készítő Tablettabevonó Tablettázó előkészítő Tápszergyártó Vérfeldolgozó
 • oltóanyag-termelő Vitamin-előkészítő
8134
Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gép kezelője
 • Ammónia- és karbonátszivattyú-kezelő Ammóniagyári ammónianívó-kezelő Ammóniagyári gázkeringetőszivattyú-kezelő Ammóniaüzemi légkompresszor-kezelő Ammóniaüzemi táblakezelő Ammóniavisszanyerő-kezelő Dolomitoldó (műtrágyaüzemi bekeverőkezelő) Elnyelető levegőtisztító
 • toronykezelő (növényvédőszer-gyártó) Kenőcskiszerelő műtrágyagyártó gép kezelője Kettősműtrágya-üzemi felszedőgép kezelője Kettősműtrágya-üzemi mészsalétrom-előkészítő Műtrágyakeverő Növényvédőszer-gyártó
8135
Műanyagtermék-gyártó gép kezelője
 • Bakelitpréselő Briemgép-kezelő Excenterprésgép-kezelő Flakongyártó Fóliabevonat készítő Fóliagyártó Fóliahegesztő Fröccsöntőgép-kezelő Granulálógép-kezelő (műanyagipari) Hőre keményedő műanyagok feldolgozója Hungarocell-daráló Injektorgépkezelő
 • műanyagipar Légzsák (airbag)-kihúzó Légzsák(airbag)-spriccelő Műanyag csomagolóanyag-gyártó Műanyag és gumiipari gép- és készülékkezelő Műanyag fröccsöntőgép kezelője Műanyag- kalanderező
 • -lemeznyújtó Műanyag lamináló Műanyagalapanyag-feltöltő Műanyagcsákozó gép kezelője Műanyagcső-húzó
 • extrudergép-kezelő Műanyag-duplírozó (présgépen) Műanyagextruder-kezelő Műanyagfeldolgozógép kezelője Műanyagfestő Műanyagflakon-festő Műanyaghab-készítő Műanyaghegesztő Műanyaghegesztő
 • hőformázó Műanyag-hengerlő kezelője Műanyagimpregnáló Műanyagipari gépkezelő Műanyagkábelszalag-vágó Műanyag-kalanderező
 • -lemeznyújtó Műanyagkeverék-készítő Műanyagöntőgép kezelő Műanyag-perforáló
 • -hullámosító Műanyag-ponthegesztő Műanyagsajtológép-kezelő Műanyagsorjázó (gépi) Műanyagszórófej- és -kupak-összeállító Műanyagtégely-
 • műanyagdoboz-készítő Polietilén-hegesztő Rétegelt műanyag előállító Rétegelt műanyag kialakító Rétegeltműanyag préselőgép kezelő
8136
Gumitermékgyártó gép kezelője
 • Autóköpenygyártó Autótömlőgyártó Gumiabroncs újrafutózó Gumiabroncs-készítő Gumiáru készítő Gumiburkolatvarró Gumifonalgyártó Gumifutózó Gumigyári membránkészítő Gumigyártó és -feldolgozó Gumihengerlő Gumiipari fröccsöntő Gumiipari gépikeverő kezelője Gumikeverő Gumimérlegelő Guminyíró (gumifeldolgozás) Gumioldat-kezelő Gumiragasztógép-kezelő Gumisajtoló Gumisorjázó-javító Gumisütő Gumisütő-javító Gumiszivacsvágó Gumiszőnyeg-készítő Gumitapasz-készítő Gumitermékgyártó
 • vulkanizáló Gumivágó Gumivarró Hengerkezelő
 • gumi Hengerszékkezelő (gumitermékgyártás) Könnyűgumicikk-gyártó Latexformaáru-centrifugáló Légrugó-bombírozó Mártottgumiáru-főző
 • -szárító Műszaki gumitermék előállító Préskezelő
 • gumi Teherabroncs-újrafutózó Tömlőragasztó (gumigyárban) Vulkanizáló
8137
Fotó- és mozgófilmlaboráns
 • Előhívó
 • fényképészet Fekete-fehér fényképbarnító
 • színező Fekete-fehér fényképnagyító
 • másoló Fekete-fehér negatív előhívó
 • rögzítő Fekete-fehér pozitív előhívó
 • rögzítő Fekete-fehér
 • színes retusőr Fényképbarnító Fényképmosó
 • szárító Fényképnyomtató Fényképretusáló Fényképszín-beállító Fényképszínező Fényképvágó Filmlaboráns Filmtekercsnyomtató Fotólaboráns Fotólabor-asszisztens Fotólabor-munkás Fotóvegyszer-összeállító Mikrofilmnyomtató Mozgófilm bejelölő Mozgófilm benyomógép-kezelő Mozgófilmelőhívó-
 • másológép-kezelő Mozgófilm-fénymeghatározó Mozgófilmklisé-előkészítő Mozgófilmnegatív-vágó Mozgófilmszárító
 • -tisztító
 • polírozó Nagyítógépkezelő
 • fényképészet Nyomtatóasszisztens
 • fényképezés Pozitív utókezelő Színesfénykép-nagyító
 • -másoló gép kezelője Színesnegatív és -dia-előhívó
 • -rögzítő gép kezelője Színespozitív-előhívó Színespozitív-utókezelő
8141
Kerámiaipari terméket gyártó gép kezelője
 • Iparikerámia-készítő Kerámiaanyag-előkészítő
8142
Üveget és üvegterméket gyártó gép kezelője
 • Ampullagép-beállító (üvegipari) Öblösüveggyártó automata gép beállítója
 • kezelője Síküveggyártó gép kezelője Üvegalapanyag-keverő Üvegcsővágó
 • (acélkorongos) gépi daraboló Üveget és üvegterméket gyártó gép kezelője Üveghengerlőgép-
 • üveghűtőhengersor-beállító Üvegpréselő Üvegprésgép-kezelő Üveggyári olvasztár
8143
Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép kezelője
 • Batározógép-kezelő (cementgyártás) Beton- és vasbetonkészítő Betonbéléstest-gyártó Betonblokk-készítő Betoncölöpkészítő Betoncsőgyártó Betonelemgyártó Betonjárdalap-készítő Cementgyári granulátorkezelő Cementgyári hűtődob-
 • rostélykezelő Cementgyári porkamrakezelő Cementmolnár Cementrobbantó Granulátum kezelő (cementgyártó) Mész-
 • cementterméket gyártó gépkezelő Mészégetőkemence-töltő Mészkőtörő-kezelő Vasbetonelem-gyártó
8144
Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője
 • Cellulóz és papír előlágyító kezelője Cellulóz- és papírfehérítő segéd Cellulóz- és papírfinomító kezelője Cellulóz- és papírőrlő munkás Cellulózkészítő gép kezelője Papír- és cellulózgyári munkás
8151
Fémfeldolgozó gép kezelője
 • Fújtatókohó-kezelő
 • acélkohó Hengermalom berendezés kezelője Irányváltó-hengerlőmű kezelője Öntőgép-kezelő Színesfémkohászati berendezés kezelője Tandemhengerlőmű kezelője
8152
Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője
 • Alumínium edzősori nyújtógép kezelője Alumíniumlemez-sajtoló gép kezelője Alumíniumtuskó-maró gép kezelője Evőeszköz-készítő Fémcsiszoló (gépi) Fémdaraboló Fémfűrészelő (gépi) Fémlemez-darabológép kezelője Festékszórógép-kezelő Hegesztőgép-kezelő Kábelgyártó Kovácsberendezés-kezelő Kulcsmásoló Pénzverő Plakettkészítő
8190
Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője
 • Hulladékfeldolgozógép-kezelő
8211
Mechanikaigép-összeszerelő
 • Automata összeszerelő gépsor kezelője Automatagép-kezelő
 • gépgyártás Fémtermék-összeszerelő Finomgyártósori gépkezelő
 • gépszerelő Finommechanikai összeszerelő Gépgyártósori gépkezelő
 • gépszerelő Gépjármű-összeszerelő Gépkocsi-összeszerelő Gumiabroncs-felszerelő Gyártósori összeszerelő Háztartási gépgyártó Karosszéria összeszerelő Motorkészítő Porlasztó készítő Szalagmunkás
8212
Villamosberendezés-összeszerelő
 • Elektronikai berendezés összeszerelője Számítógép alkatrész összeszerelő
8219
Egyéb termék-összeszerelő
 • Műanyagtermék összeszerelő
8311
Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)
 • Ásványőrlőgép-kezelő (acélgyártási) Bányagépész Bányakotró Bányaszalag-kezelő Blokkvágó- és tömbkővágógép-kezelő Érc előkészítő Ércdúsító Ércosztályozó gép kezelője Ércőrlőkezelő Érctörő
 • ásványörlő gép kezelője Érctörőgép-kezelő gépész Gépkezelő bányamester (kavicskitermelés) Kavicskitermelőgép-kezelő Kőbányász
 • ásványelőkészítő Kőbányászati rostakezelő Külszíni lignit-
 • homok-
 • kavicsbányász Mészkőfejtő Szénelőkészítő gép kezelője
8312
Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz)
 • Földalatti talpfúró Kútszerelő Mélyfúró Mélyfúrógép-kezelő Mélyfúrómester Olajbányászati cementező Olajbányászati termelőmester Olajfúrómester Olajipari kútjavító Talajmechanikai fúrómester
8321
Energetikai gép kezelője
 • Áramfejlesztő gép kezelője Elektrikus Erőműgépész Erőművi szivattyúkezelő Erőművi turbinagépész Erőművi villamosberendezés kezelője Gőzhálozat kezelő Hálózati elektrikus Hőerőművi gépkezelő Hőerőművi kazángépész Hőerőművi olajadagoló-kezelő Hőerőművi pakura(olaj)állomás-kezelő Hőerőművi segédberendezés gép kezelője Hőerőművi szénadagoló-kezelő Hőerőművi szénőrlőmalom-kezelő Hőerőművi turbina segédberendezés kezelője Hőerőművi ventillátorkezelő Mozgó elektrikus Pakuraszivattyú-kezelő Turbinagépész Villamosművi blokkgépész Villamosművi gőzturbina-gépész Villamosművi kalorikus gépész Villamosművi olajállomás-gépész Villamosművi vízelőkészítő gépész Villamosműviolajállomás-gépész Villamosüzemi és -állomási gépész
8322
Vízgazdálkodási gép kezelője
 • Árvízvédelmi szivattyúgépész Belvízvédelmi szivattyúgépész Csatorna-karbantartó gép kezelője Csatornamosógép-kezelő Csatornaműgép-kezelő Csatornamű-javító kiszolgáló Csatornatisztítógép-kezelő Csatornaüzemi gép kezelője Duzzasztógépész Földműfenntartó gép kezelője Gátkarbantartó vízműgépkezelő Hidroforkezelő Kút- és mélyszivattyú kezelő Működési gépész
 • vízművek Öntözési szivattyúgépész Szelepkezelő vízműgépházi gépész Szennyvízkezelő gépész Szennyvíztelep kezelő Szennyvíztelepi centrifugakezelő Szennyvíztelepi gépkezelő Szivattyúgépész Turbina szivattyúgép-beállító Vízforgató-gépész Vízkút kezelő Vízmű gépész Vízműgépházi gépkezelő Vízműgépkezelő Vízműhálózat-kezelő Vízműklórozó berendezés kezelője Vízműmangántalanító kezelője Vízműszivattyú-kezelő Vízműszűrőház kezelője Vízműtelepi gépkezelő Vízművi vákuumgépkezelő Víztisztítóberendezés-kezelő Víztisztítótelep kezelője Vízturbina szivattyúgép-beállító Vízturbinagépész
 • -kezelő Vízüzemi gépész Vízvisszaforgató-berendezés kezelő gépész Vízvisszanyomó-gépész Vízszivattyúgépész
8323
Kazángépkezelő
 • Fűtő
 • üvegkemence Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő Kazán segédberendezés kezelője Kazánsegédgépész
8324
Sugármentesítő gép, berendezés kezelője
 • Dekontamináló Radioaktívhulladék-kezelő
8325
Csomagoló-, palackozó- és címkézőgép kezelője
 • Baromfi csomagoló
 • gépi Burkoló-csomagoló gép kezelője Csomagológép-kezelő Fóliázó- és egységcsomegösszeállító-gép kezelője Gépi csomagoló Gépi töltő Gépi záró-csomagoló Gyűjtő-csomagológép kezelője Jelölőgép-kezelő Palackmosó Palackozógép-kezelő Sörgyári palackozó Szállítási csomagológép kezelője Szignáló - átnéző gép kezelője Tartálytöltő gép kezelője Tartósítóipari csomagológép-kezelő Üvegmosógép-kezelő Zsákoló gép kezelője
8326
Mozigépész, vetítőgépész
 • Filmkezelő
 • mozi Filmtekercselő Filmvetítő Mozigépkezelő
8327
Mosodai gép kezelője
 • Kelmefestő és -tisztító Mosógépkezelő Mosómester Ruhatisztító Szőnyeg-
 • kárpit-
 • függönytisztító Szőnyegtisztító Szőrmetisztító Textiltisztító Vegytisztító
 • kelmefestő
8329
Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép kezelője
8411
Mozdonyvezető
 • Akkumulátoros bányamozdony vezetője Bányamozdony-vezető Dízelmozdony-vezető Felsővezetékes bányamozdony vezetője Gazdasági vasúti (kisvasút) mozdony vezetője Iparvasúti mozdonyvezető Kisvasúti mozdonyvezető Motorvonat-vezető Mozdonysegéd-kezelő Tolatómozdony-vezető Villanymozdony-vezető
8412
Vasútijármű-vezetéshez kapcsoló foglalkozású
 • Bányavonat-fékező Gazdasági vasúti váltóőr
 • váltókezelő Gépkísérő
 • kocsicsatoló
 • vasút Iparvágány-kezelő Kocsirendező
 • tolatásvezető Málházó (vasúti) Mozdonyfűtő Mozdonykísérő Peronzár- és mozgólépcső-ügyeletes Szolgálatvezető váltókezelő Vagonkapcsoló Váltókezelő Váltóőr Váltótisztító Vasúti bányavonat-kísérő Vasúti forgalmi naplózó Vasúti pályaőr Vasúti saruzó Vasúti sorompó őr Vasúti vágányfékkezelő Vasútikocsi-felíró Vasútikocsi-táblázó Vonat fel- és átvevő Vonatfékező Vonatkezelő Vonatvezető
 • -kísérő Vontatási telepi váltóőr Zárfékező
8413
Villamosvezető
 • HÉV-vezető
8414
Metróvezető
 • Földalatti vasút vezetője Metró-segédvezető
8415
Trolibuszvezető
8416
Személygépkocsi-vezető
 • Mentőautó vezető Személyfuvarozó Személyszállító Taxis
8417
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr
 • Árufuvarozó (gépkocsivezető) Áruszállító (gépkocsivezető) Áruterítő gépkocsivezető Autómentő Bútorszállító fuvarozó Dömpervezető Kamionvezető Mobilkönyvtár járművezetője Teherfuvarozó Trélervezető
8418
Autóbuszvezető
 • Fogyatékkal élők számára működtetett autóbusz vezetője Mikrobuszvezető (9 fő fölött)
8419
Egyéb járművezető és kapcsolódó foglalkozású
 • Motorkerékpár-vezető
8421
Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
 • Cséplőgépkezelő Csíráztató-gépkezelő Erdei tuskózógép-kezelő Erdészeti felkészítőgép kezelője Erdészeti gépész Erdészeti motorfűrészkezelő Erdészeti rakodógép kezelője Erdőgazdasági gépész
 • gépkezelő Erdőművelési gépkezelő Faaprítógép-kezelő Fakitermelő gépész Fakitermelő-gép kezelője Fejő- és tejkezelőgép kezelője Láncfűrész-kezelő Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője Mezőgazdasági kotrógépkezelő Mezőgazdasági rakodógép kezelő Nádvágó gépkezelő Növényvédő gépész Önjáró betakarítógép kezelője Szalagfűrészes Talajjavítási gépkezelő Talajtisztító gépkezelő Traktorvezető Vegyszeres növényvédőgép kezelője
8422
Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője
 • Alapozógép-kezelő Állványos réselőgép kezelője Árokásógép-kezelő Betoninjektor Buldózer- és szkreper- (földtoló- és földnyeső-) kezelő Cölöpalapozógép-kezelő Cölöpverő- és -kihúzógép-kezelő Dózer-
 • markológépkezelő Dózerkezelő Forgófelsővázas réselőgép kezelője Földegyengetőgép(grader)-kezelő Földmunkagép-kezelő Hidromechanikus és úszómunkagép kezelője Kotrógépkezelő Nehéz földmunkagép-kezelő Talajtömörítő (sima és juhláb-) henger kezelője Út- vasút-
 • közmű- és mélyépítő gép kezelője Útépítőgép-kezelő
8423
Köztisztasági, településtisztasági gép kezelője
 • Cseretartályos szemétgyűjtő- gép kezelője Félpormentes szemétgyűjtőgép kezelője Járda- és aluljárótisztító (-mosó) gép kezelője Jégmentesítőgép-vezető Kombinált úttisztító gép (seprő-
 • mosó-
 • hóekéző és hintőanyagszóró gép) kezelője Köztisztasági munkagép-
 • járműkezelő Köztisztasági szippantógép-kezelő Kuka-tömörítő (pormentes) szemétgyűjtőgép-kezelő Mosó-locsoló gép kezelője Önfelszedő seprőgép kezelője Szakaszos működésű (önjáró) felszedőgép kezelője Településtisztasági szippantógép-kezelő
8424
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője
 • Autódaru kezelő és vezető Bakdarukezelő Darukezelő Darukornányos Emelőgép-kezelő Építődaru-kezelő Erdészeti kötélpálya kezelője Felvonó- és szállítóberendezés-kezelő Folyamatos (pályához kötött) rakodógép kezelője Forgódaru-kezelő Futódaru-kezelő Futómacska-kezelő Gördülődaru-kezelő Híddarukezelő Kötéldaru-kezelő Mobildaru-kezelő Oszlopdaru-kezelő Önjáró daru kezelője Portáldaru-kezelő Rakodógépkezelő Toronydaru-kezelő Úszódaru-kezelő
8425
Targoncavezető
 • Homloktargonca-vezető Komissiózó targonca vezetője Oldalemelő targonca vezetője Tolóoszlopos targonca vezetője Tolóvillás targonca vezetője
8430
Hajószemélyzet, kormányos, matróz
 • Dereglyevezető Fedélzet
 • - és gépmester Fedélzeti matróz Fedélzetmester Gép nélküli hajó vezetője Gépmester tengerjárón Géptisztjelölt Hajógépész Hajógépkezelő Hajókormányos Hajóvezető Hajózási géptiszt I. géptiszt II. géptiszt Kishajóvezető Kompkormányos Kormányos matróz Matróz belvízi hajón Mentőhajó-vezető Révész Révkalauz Segéd hajógépész Teherszállító motorcsónak vezetője Tengerihajó-kormányos Uszálykormányos Utasszállító motorcsónak vezetője Vitorlamester Vitorlás navigátor
9111
Háztartási takarító és kisegítő
 • Háztakarító
9112
Intézményi takarító és kisegítő
 • Gyermekintézmény-takarító Irodatakarító Kollégiumi szobaasszony Kórházi takarító Kórházi udvaros Lakóépület-takarító Medencemosó Medencetakarító Szállodai szobaasszony Szállodatakarító Szobalány Takarítógép-kezelő (intézményi) Udvari takarító Udvarmester Udvaros Üdülőben szobaasszony
9113
Kézi mosó, vasaló
 • Bérvasaló Mosodai dolgozó
 • kézi Mosodás Vegytisztító
 • kézi
9114
Járműtakarító
 • Autóápoló Autókozmetikus Autómosó Buszmosó Gépkocsimosó Hajómosó
 • belső takarító Kamionmosó Kocsimosó Kocsitakarító Konténermosó Repülőgép-takarító Trolimosó Vasútikocsi-takarító
9115
Ablaktisztító
 • Ablakmosó
9119
Egyéb takarító és kisegítő
 • Tartálytisztító
 • olajtartályok tisztítása Üzemi takarító Zsomptakarító
9211
Szemétgyűjtő, utcaseprő
 • Fémhulladék-gyűjtő Hóeltakarító munkás Közterület takarító Köztisztasági munkás Rakodó szemétszállító Szemeteskocsin felöntő
9212
Hulladékosztályozó
 • Elektronikai hulladékválogató
 • -feldolgozó Hulladék megsemmisítő Hulladékátvevőhely-kezelő Hulladékgyűjtő Hulladékosztályozómunkás Hulladéktelep-kezelő Hulladékválogató Szelektív-hulladékgyűjtő Szemételhelyezési térmester Szeméttelep-rendező Szennyvíz és hulladékkezelő Településihulladék-kezelő
9221
Pedálos vagy kézi hajtású gépek vezetője
 • Riksa Triciklis fuvarozó
9222
Állati erővel vont jármű hajtója
 • Bérkocsis (lófogatú) Fiákeres Kocsis Konflisfuvaros Kordélyos Lófogatú fuvarozó Lóhajtó Parádés kocsis Szekérfuvarozó
9223
Rakodómunkás
 • Anyagkiadó Anyagmozgató Árukezelő Dokkmunkás Faházgyártási rakodó Hajórakodó Hűtőházkezelő Hűtőraktári rakodó Kézi rakodó Kocsi és árukísérő Kocsikísérő Mázsaházi segédmunkás Rakodási előmunkás Rakománykezelő Raktári árukezelő Raktári kisegítő
 • ~segédmunkás Raktári munkás Raktárkezelő Repülőgép-rakodó Szállítmánykísérő Takarmányrakodó
9224
Pultfeltöltő, árufeltöltő
 • Polcfeltöltő
9225
Kézi csomagoló
 • Baromfi csomagoló
 • kézi Bolti pékárucsomagoló Cukorcsomagoló
 • kézi Kicsomagoló Tésztacsomagoló
 • kézi Üvegcsomagoló
 • kézi Zsákoló
9231
Portás, telepőr, egyszerű őr
 • Csónakőr Egészségügyi intézmény portása Éjjeliőr
 • telepőr Éjszakai portás Garázsőr Gátőr (egyszerű őr) Hegyőr (egyszerű őr) Hídőr
 • kikötőőr Ipari
 • kereskedelmi intézet portása Iskolai portás Kerítésőr (egyszerű őr) Mezőőr (egyszerű őr) Múzeumi teremőr Oktatási intézmény portása Parkőr (egyszerű őr) Szőlőőr (egyszerű őr) Temetőőr (egyszerű őr) Üdülőportás Vállalati portás Zsilipőr
9232
Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozású
 • Díjbeszedő
 • villany-
 • gáz-
 • vízóra-leolvasó
9233
Hivatalsegéd, kézbesítő
 • Kerékpáros kézbesítő Küldönc Reklámújság kézbesítő
9234
Hordár, csomagkihordó
 • DHL csomagszállító Futárszolgálati csomagszállító Londiner
9235
Gyorséttermi eladó
 • Gyorsétel készítő és eladó Hamburgersütő Hidegbüfé-eladó Pizzasütő Szendvicskészítő
9236
Konyhai kisegítő
 • Ebédkiadó Ebédkiosztó Edényleszedő Ételkiosztó
 • tálaló
 • konyhai kisegítő Étkezdei kisegítő Éttermi kisegítő Gyorséttermi kisegítő Hidegbüfé-kisegítő Iskolai étkeztetési kisegítő Kézilegény Konyhai dolgozó Konyhai kézilány Konyhalány Konyhalegény
9237
Háztartási alkalmazott
 • Bejárónő Cseléd Háztartási alkalmazott Háztartási kisegítő Lakáj
9238
Parkolóőr
 • Gépjárműparkoló őre Kerékpárőr Parkoló ellenőr Parkoló felügyelő Parkolódíj beszedő Parkolójegy árus Parkolóóra kezelője
9239
Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású
 • Illemhelykezelő
9310
Egyszerű ipari foglalkozású
 • Csatornatisztító
 • kézi Rozsdamentesítő
 • kézi
9321
Kubikos
9329
Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású
 • Sin előrajzoló Útalapkészítő Útburkolatfestő Vályogkészítő
9331
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
 • Baromfitelepi segédmunkás Brojler-telepi segédmunkás Csordás
 • gulyás
 • pásztor Disznópásztor
 • kondás Fűzvesszővágó Gulyás Gyógynövénygyűjtő Juhász Kaszáló Kazalozó Keltető üzemi segédmunkás Kertészeti kisegítő (napszámos) Ménes legeltető Mezőgazdasági napszámos Mezőgazdasági segédmunkás Nádarató
 • kézi Nádhúzó Nádkúpoló Nádszedő Nádtisztító Nádvágó Sertésetető Sertéstelepi segédmunkás Szalmabála építő Szalmabálázó Szarvasmarha-legeltető
9332
Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású
 • Erdei melléktermékgyűjtő és -hasznosító Erdeitermés-gyűjtő Gombaszedő